Rally Finland

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Francouzská republika LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1)
CITROËN DS3 WRC, wrc

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 1 Lankamaa 23.76   4. 00:11:50.5 00:06.0 0.25 4. 00:11:50.5 00:06.0 0.25
RZ 2 Laukaa 11.79   1. 00:05:49.7 00:00.0 0 postup 1. 00:17:40.2 00:00.0 0
RZ 3 Laajavuori 1 4.19   1. 00:02:37.3 00:00.0 0 1. 00:20:17.5 00:00.0 0
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 4 Hassi 20.35   3. 00:11:25.3 00:11.0 0.54 1. 00:31:42.8 00:00.0 0
RZ 5 Evo 8.90   2. 00:04:59.2 00:00.2 0.02 1. 00:36:42.0 00:00.0 0
RZ 6 Hyväneula 1 29.90   4. 00:14:15.1 00:05.3 0.18 1. 00:50:57.1 00:00.0 0
RZ 7 Koukunmaa 13.68   4. 00:07:12.1 00:02.3 0.17 1. 00:58:09.2 00:00.0 0
RZ 8 Koivukehä 17.80   4. 00:09:24.4 00:05.1 0.29 1. 01:07:33.6 00:00.0 0
RZ 9 Hyväneula 2 29.90   3. 00:13:55.4 00:02.1 0.07 sestup 2. 01:21:29.0 00:00.4 0
RZ 10 Jokimaa 2.00   5. 00:01:34.9 00:01.5 0.75 2. 01:23:03.9 00:01.9 0.01
RZ 11 Mynnilä 12.07   9. 00:05:57.4
00:10
00:09.6 0.8 postup 1. 01:29:01.3 00:00.0 0
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 12 Leustu 1 21.35   1. 00:10:13.1 00:00.0 0 1. 01:39:14.4 00:00.0 0
RZ 13 Surkee 1 14.66   1. 00:08:07.1 00:00.0 0 1. 01:47:21.5 00:00.0 0
RZ 14 Urria 1 12.75   2. 00:06:02.9 00:01.0 0.08 1. 01:53:24.4 00:00.0 0
RZ 15 Jukojärvi 1 14.32   3. 00:07:11.2 00:03.6 0.25 1. 02:00:35.6 00:00.0 0
RZ 16 Isojärvi 1 4.85   2. 00:02:27.4 00:01.1 0.23 1. 02:03:02.10 00:00.0 0
RZ 17 Leustu 2 21.35   4. 00:10:13.4 00:05.6 0.26 1. 02:13:16.4 00:00.0 0
RZ 18 Surkee 2 14.66   5. 00:08:05.5 00:05.2 0.35 1. 02:21:21.9 00:00.0 0
RZ 19 Urria 2 12.75   6. 00:05:59.3 00:04.7 0.37 1. 02:27:21.2 00:00.0 0
RZ 20 Jukojärvi 2 14.32   4. 00:07:08.2 00:06.5 0.45 1. 02:34:29.4 00:00.0 0
RZ 21 Isojärvi 2 4.85   6. 00:02:27.4 00:02.3 0.47 1. 02:36:56.8 00:00.0 0
RZ 22 Laajavuori 2 4.19   3. 00:02:40.2 00:00.6 0.14 1. 02:39:36.10 00:00.0 0

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 30. 07. 18:48 RZ 22 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very difficult race. We clean the road for three days. I'm very happy. We had to fight untill the end, maybe greatest victory. Good race." / "Moc těžký závod. Po tři dny jsme čistili trať. Jsem moc šťastný. Museli jsme bojovat až do cíle, možná největší vítězství. Dobrý závod."
Info 30. 07. 16:22 RZ 21 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm pretty happy with my performance. Before last stage I'm still leading." / "Jsem moc spokojený se svým výkonem. Před poslední zkouškou jsem stále ve vedení."
Info 30. 07. 16:02 RZ 20 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK, no mistake, I had good rhythm. Hope it will be enough." / "Bylo to OK, bez chyb, měl jsem dobrý rytmus. Doufám, že to bude stačit."
Info 30. 07. 14:57 RZ 19 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was cleaning a lot. Hard to be first on the road and Latvala is pushing alot. Hope our gap will be enough." / "Hodně jsme čistili. Není lehké být první na trati a Latvala do toho půjde. doufám, že náš náskok bude stačit."
Info 30. 07. 13:05 RZ 17 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was really really bad. Lot of loose gravel everywhree. I took big risk, but can't go faster. Big ruts." / "Bylo to opravdu opravdu špatné. Všude spousta sypké šotoliny. Hodně jsem riskoval, ale rychleji to nešlo. Velké koleje."
Info 30. 07. 10:25 RZ 16 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Lot of loose gravel stage before and this one also. But it was perfect morning, I'm happy with what we done. Perfect drive." / "Hodně sypké šotoliny na předchozí i této zkoušce. Ale bylo to perfektní ráno. Jsem spokojený s tím, co jsme dokázali. Skvělá jízda."
Info 30. 07. 10:05 RZ 15 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very slippery. I tried to keep the rhytm. But not easy to be first." / "Moc to klouzalo. Snažil jsem se držet rytmus. Ale není snadné jet první."
Info 30. 07. 09:01 RZ 14 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Different stage. It was much more sandy, in the sand I'm loosing the speed. Think second pass will be more difficult." / "Jiný typ zkoušky,. Bylo mnohem více písku, ztrácel jsem v něm rychlost. Druhý průjezd bude mnohem těžší."
Info 30. 07. 08:08 RZ 13 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Was good. I'm pushing very hard. No problem at all, no mistake." / "Dobré. Tlačím opravdu hodně. Žádný problém, bez chyby."
Info 30. 07. 07:08 RZ 12 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "That's not so bad. I was pushing like hell. Conditions on the road not so bad. And I like this stage." / "To není zlé. Jel jsem jako k ohni. Podmínky na trati nejsou špatné. A tahle zkouška se mi líbí."
Info 29. 07. 18:55 RZ 11 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We started one minute later, but it was not our fault. No penalty for that. I can't talk about delay." / "Odstartovali jsme o minutu později, ale nebyla to naše chyba. Bez penalizace. O zpomalení nechci mluvit."
Info 29. 07. 17:10 RZ 10 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We broke the windscreen because the gravel from Ogier." / "Prasklo nám čelní sklo kvůli šotolině odletující od Ogiera."
Info 29. 07. 15:34 RZ 9 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Conditions were not too bad now. Just dusty, grip was OK." / "Podmínky teď nebyly špatné. Jen se prášilo, přilnavost byla OK."
Info 29. 07. 14:46 RZ 8 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's dry, we don't have lot of grip. Impossible to drive fast like the others. I'm happy with my driving." / "Je to suché, nemáme dost adheze. Nemůžu jet tak rychle jako ostatní. Jsem spokojen se svou jízdou."
Info 29. 07. 14:06 RZ 7 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Getting bad now, very dry. Sliding everywhere. It's hard compare to morning." / "Teď je to špatné, moc na suchu. Všude to klouže. Oproti ránu je to těžké."
Info 29. 07. 11:07 RZ 6 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "On this one was lot of gravel everywhere. I was pushing hard again. I was on the limit, I can't do more." / "Na téhle zkoušce bylo hodně šotoliny, všude. Opět jsem do toho šel. Jel jsem na hraně, víc to nejde."
Info 29. 07. 10:08 RZ 5 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was pushing very hard again. Conditions are good to be first on the road, no gravel. It's very fast. We had a good stage." / "Znovu jsem do toho šel naplno. Podmínky jsou pro prvního na trati dobré, bez šotoliny. Je to hodně rychlé. Zajeli jsme dobře."
Info 29. 07. 08:11 RZ 4 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very close between Ogier and me. Not much cleaning, I was afraid of that. Now much more easier." / "Mezi mnou a Ogierem je to hodně těsné. Nemusel jsem čistit až tak moc, jak jsem se obával. Teď to bude snadnější."
Info 28. 07. 17:22 RZ 2 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK, not so much cleaning. Good stage, no mistakes." / "Bylo to OK, nemuseli jsme tolik čistit. Dobrá zkouška, bez chyb."
Info 28. 07. 16:25 RZ 1 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I saw Mikko lost some time. I was pushing a lot. It's very dry, lot of loose gravel." / "Viděl jsem, že Mikko něco ztratil. Je to moc suché, spousta sypké šotoliny."
zpět na seznam posádek
toplist