Rally Finland

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 30. 07. 19:14 RZ 22 P 3 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 121) "We had problem, no boost before this stage. It was three second in front, so we drove absolutelly at maximum. It was my worst ever Finnish rally." / "Měli jsme problém před touto zkouškou, bez tlaku turba. Měli jsme k dobru tři vteřiny, tak jsme teď jeli totálně naplno. Byla to moje nejhorší Finská rally."
Info 30. 07. 19:08 RZ 22 P 3 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 138) "Dream come true. We were consistently fast on this event." / "Splnil se nám sen. Na této soutěži jsme jeli pořád rychle."
Info 30. 07. 19:06 RZ 22 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "Quite OK, we were lucky, because driveshaft broken on this stage." / "Docela dobré, měli jsme štěstí, protože nám teď praskla poloosa."
Info 30. 07. 19:04 RZ 22 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "I have to say that I'm very happy for this result, which I didn't expect. Car was perfect." / "Musím přiznat, že jsem moc spokojený s tímhle výsledkem, který jsem nečekal. Auto bylo perfektní."
Info 30. 07. 18:52 RZ 22 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Today was quite good, car was working well even in hard conditions." / "Dnes to bylo opravdu dobré, auto fungovalo i v tvrdých podmínkách dobře."
Info 30. 07. 18:48 RZ 22 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very difficult race. We clean the road for three days. I'm very happy. We had to fight untill the end, maybe greatest victory. Good race." / "Moc těžký závod. Po tři dny jsme čistili trať. Jsem moc šťastný. Museli jsme bojovat až do cíle, možná největší vítězství. Dobrý závod."
Info 30. 07. 18:44 RZ 22 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Very difficult end of rally." / "Konec rally byl moc náročný."
Info 30. 07. 18:42 RZ 22 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was tough weekend. I was really pushed hard, but today was too late." / "Byl to náročný víkend. Hodně jsem se snažil, ale dnes už bylo moc pozdě."
Info 30. 07. 18:38 RZ 22 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "It's been hard, it's been tough. Fifth place, but I'm not so very happy." / "Bylo to tvrdé, bylo to náročné. Páté místo, ale nejsem moc spokojený."
Info 30. 07. 18:34 RZ 22 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It's been very good weekend apart first day. Today I was beeing push hard to catch Petter, we didn't catch him, but I'm very happy." / "Kromě prvního dne to byl moc dobrý víkend. Dnes jsme hodně tlačili kvůli Petterovi, nedostali jsme ho, ale jsem moc spokojený."
Info 30. 07. 18:30 RZ 22 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I pushed like crazy, not so intelligent drive on PS." / "Jel jsem jak blázen, nebyla to moc inteligentní jízda."
Info 30. 07. 18:28 RZ 22 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I tried my best. I got not the feeling with car this weekend." / "Snažil jsem se. Po tento víkend jsem se němohl sžít s autem."
Info 30. 07. 18:26 RZ 22 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Fantastic battle today. I've really enjoyed it." / "Dnes skvělá bitva. Opravdu jsme si to užívali."
Info 30. 07. 18:22 RZ 22 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Good weekend, unfortunatelly mistake on this afternoon. Still even not dissapointed." / "Dobrý víkend, odpoledne jsme bohužel chybovali. Ale ani tak nejsme zklamání."
Info 30. 07. 18:20 RZ 22 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "I'm really happy today. No mistakes, good pacenotes." / "Dnes jsem opravdu spokojený. Bez chyb, dobrý rozpis."
Info 30. 07. 18:18 RZ 22 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Today was really good, I'm glad that we finish." / "dnes to bylo opravdu dobré. Jsem rád, že jsme v cíli."
Info 30. 07. 18:14 RZ 22 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "Very important point, I'm very happy. Good fight with Tanak yesterday." / "Moc důležité body, jsem moc šťastný. Včera to byl dobrý souboj s Tanakem."
Info 30. 07. 18:10 RZ 22 Juho Hänninen is to be first driver at PS / Juho Hänninen pojede na trať PS jako první
Odstup 30. 07. 16:58 RZ 21 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) Retired due engine overheating / Odstoupil kvůli přehřívání motoru
Info 30. 07. 16:40 RZ 21 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "No problems, just nice clean run." / "Žádný problém, jen dobrá čistá jízda."
Info 30. 07. 16:38 RZ 21 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "It's OK, just very rough." / "Je to OK, jen hodně rozbité."
Info 30. 07. 16:34 RZ 21 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Still problem with the car, we try to finish." / "Pořád potíže s autem, snažíme se dojet."
Info 30. 07. 16:32 RZ 21 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "At least good recovery. Back in the points, we need that one." / "Minimálně dobrá rekonvalescence. Zpátky na bodech, to jsme potřebovali."
Info 30. 07. 16:30 RZ 21 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Think my left rear not working anymore, something strange there. It's been very positive today." / "Myslím, že levý zadní závěs už nefunguje, je tam něco špatně. Dnes to bylo hodně pozitivní."
Info 30. 07. 16:28 RZ 21 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "After problem I had this morning it's better now. But the worst rally in last three years, very dissapointed. I'm out of pace." / "Po ranních potížích už je to lepší. Ale pro mě je to nejhorší rally za poslední tři roky. Jsem moc zklamaný. Nestíhám."
Info 30. 07. 16:26 RZ 21 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm little bit angry to myself. I should change the diff preload bit earlier." / "Jsem na sebe trochu naštvaný. Měl jsem změnit nastavení diferenciálu už dřív."
Info 30. 07. 16:24 RZ 21 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I have to slow done. Big shame." / "Musel jsem zpomalit. Velká škoda."
Info 30. 07. 16:22 RZ 21 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm pretty happy with my performance. Before last stage I'm still leading." / "Jsem moc spokojený se svým výkonem. Před poslední zkouškou jsem stále ve vedení."
Info 30. 07. 16:50 RZ 20 P 3 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 138) "I drive it very easy, just get to the finish now." / "Jel jsem hodně v klidu, jen už se dostat do cíle."
Info 30. 07. 16:49 RZ 20 S 2 TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 29) "Very rough again. We have to protect the car from the stones. For first time in Finland it's very good result for us." / "Zase to bylo moc rozbité. Musíme chránit spodek auta před kameny. Jsem ve Finsku poprvé, takže pro nás velmi dobrý výsledek."
Info 30. 07. 16:46 RZ 20 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "On places it was quite rutty, but it was OK." / "Místy tam byly velké koleje, ale jinak to bylo OK."
Odstup 30. 07. 16:35 RZ 20 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) Retired due engine overheating / Odstoupil kvůli přehřívání motoru
Info 30. 07. 16:18 RZ 20 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "Very good stage." / "Moc dobrá zkouška."
Info 30. 07. 16:10 RZ 20 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Quite OK, I'm giving all I can. Unfortunatelly I can't catch Petter." / "Docela dobré, dávám do toho všechno. Bohužel nemůžu Pettera dohonit."
Info 30. 07. 16:08 RZ 20 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "It's OK. Very rough. I was pushing like mad." / "Je to OK. moc rozbité. Tlačil jsem jak šílený."
Info 30. 07. 16:06 RZ 20 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I pushed hard, just went wide few places." / "Šel jsem do toho, jen jsem byl místy moc široký."
Info 30. 07. 16:04 RZ 20 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "For me nothing more. No more spare, bad tyre on the rear. Just to finish the rally." / "Pro mě to skončilo. Bez rezervy, sjetá kola vzadu. Jen dojet do cíle rally."
Info 30. 07. 16:02 RZ 20 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK, no mistake, I had good rhythm. Hope it will be enough." / "Bylo to OK, bez chyb, měl jsem dobrý rytmus. Doufám, že to bude stačit."
Info 30. 07. 15:17 RZ 19 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It's not very good. We loose front dumpers. And in corner we hit stone in the line, so tyre damaged." / "Není to moc dobré. Odchází nám přední tlumiče. A v zatáčce jsme ve stopě trefili kámen a poškodili zadní kolo."
Info 30. 07. 15:15 RZ 19 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Too many mistakes. I missed junction, then came very very wide." / "Příliš mnoho chyb. Minul jsem odbočení, pak jsem jel moc zeširoka."
Info 30. 07. 15:13 RZ 19 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I took it little bit carefully." / "Jel jsem trochu opatrně."
Info 30. 07. 15:12 RZ 19 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "We had maybe 30 per cent power." / "Máme možná 30 procent výkonu."
Info 30. 07. 15:09 RZ 19 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Very bad. On last one we got mud into radiator and temperature came high." / "Moc špatné. Na předchozí zkoušce se nám dostalo bláto na chladič a vyletěla teplota."
Info 30. 07. 15:07 RZ 19 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Next stage - I love this one. It's been close, that's good." / "Příští zkoušku miluji. Je to těsné, to je fajn."
Info 30. 07. 15:05 RZ 19 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Unfortunatelly car is still low. Car is braking everywhere, I'm not able to go quicker." / "Auto je bohužel nízké, všude chytáme spodkem. Nemůžu jet rychleji."
Info 30. 07. 15:03 RZ 19 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I don't know if can back up from Ostberg." / "Nevím, jestli se dokážu ubránit Ostbergovi."
Info 30. 07. 15:01 RZ 19 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Ogier pushed really hard. But still game is on." / "Ogier jel moc rychle. Ale pořád je to otevřené."
Info 30. 07. 14:59 RZ 19 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's difficult to me. No spare and one tyre very bad on rear." / "Je to pro mě těžké. Nemám rezervu a jedno zadní kolo je moc sjeté."
Info 30. 07. 14:57 RZ 19 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was cleaning a lot. Hard to be first on the road and Latvala is pushing alot. Hope our gap will be enough." / "Hodně jsme čistili. Není lehké být první na trati a Latvala do toho půjde. doufám, že náš náskok bude stačit."
Info 30. 07. 14:36 RZ 18 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "We have overheating and no ALS." / "Přehřívá se auto a nefunguje ALS."
Info 30. 07. 14:26 RZ 18 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "I hit some stone." / "Trefil jsem kámen."
Info 30. 07. 14:22 RZ 18 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) Overheating problems / Problémy s přehříváním motoru
Info 30. 07. 14:14 RZ 18 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "OK, but quite tricky. I tried catch some time to Petter, but he went good." / "OK, hodně zrádné. Snažil jsem se stáhnout Pettera, ale jel dobře."
Info 30. 07. 14:12 RZ 18 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "It's very rough. I had tyre off the rim after last stage." / "Je to moc rozbité. Po předchozí zkoušce jsem měl kolo z ráfku."
Info 30. 07. 14:10 RZ 18 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Finally it's going fine." / "Konečně to jde dobře."
Info 30. 07. 14:08 RZ 18 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Not good now, I have no more spare. I have to drive more carefully." / "Není to dobré, nemám další rezervu. Musím teď jet opatrněji."
Odstup 30. 07. 14:03 RZ 17 wrc KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 53) Went off / Havaroval
Info 30. 07. 13:51 RZ 17 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "Just driving and check the pacenotes. Maybe next year." / "Jen jedeme a kontrolujeme rozpis. Snad příští rok."
Info 30. 07. 13:50 RZ 17 S 2 GASSNER H. jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 27) "Quite rough, many big stones." / "Opravud rozbité, spousta velkých kamenů."
Info 30. 07. 13:49 RZ 17 wrc THERMAN M. / PERÄLÄ J. (st. č. 51) "I had to change tyre and had something on the rear." / "Musel jsem měnit kolo a máme něco se zadkem."
Info 30. 07. 13:48 RZ 17 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Like big massage. Big bumps, too rough." / "Jako velká masáž. Velké hrby, moc rozbité."
Info 30. 07. 13:47 RZ 17 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "Lot of rocks, I was more cautious." / "spousta kamení, byl jsem opatrnější."
Info 30. 07. 13:44 RZ 17 wrc KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 53) Crashed, crew OK / Havárie, posádka OK
Info 30. 07. 13:40 RZ 17 wrc THERMAN M. / PERÄLÄ J. (st. č. 51) Reported stopped / Stojí
Info 30. 07. 13:39 RZ 17 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 12) "Water temperature went up." / "Vyletěla nám teplota vody."
Info 30. 07. 13:35 RZ 17 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "Water temperature high so we slowed down." / "Vyletěla nám teplota vody, tak jsme zpomalili."
Info 30. 07. 13:31 RZ 17 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 55) "I was bit cautious to not destroy the car." / "Byl jsem trochu opatrný, abych nezničil auto."
Info 30. 07. 13:29 RZ 17 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 54) "It's just very very rough." / "Je to jen moc moc rozbité."
Info 30. 07. 13:27 RZ 17 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Just we went into deep ruts, no problem." / "Jen jsme byli v hluboké koleji, žádný problém."
Info 30. 07. 13:25 RZ 17 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Damaged right side of the car / Poškozená pravá strana auta
Info 30. 07. 13:23 RZ 17 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It same to everyone, very rutty." / "Je to stejné pro všechny, velké koleje."
Info 30. 07. 13:22 RZ 17 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "We got a puncture, it was stone on the line. Also we have overheating problems, maybe grill." / "měli jsme defekt, kámen ve stopě. Taky se nám přehřívá auto, možná na mřížce."
Info 30. 07. 13:21 RZ 17 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "Road is very bad." / "Trať je v hodně špatném stavu."
Info 30. 07. 13:17 RZ 17 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "We have some problem with gears changing. Also gears on dashboard was bit crazy." / "Máme potíž s řazením rychlostí. Bláznil i ukazatel zařazené rychlosti."
Info 30. 07. 13:15 RZ 17 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We are getting close. On the limit." / "Stahujeme. Jedeme na hraně."
Info 30. 07. 13:13 RZ 17 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I was trying to push. We need to go absolutelly flat out." / "Snažil jsem se zabrat. Musíme jet absolutně naplno."
Info 30. 07. 13:12 RZ 17 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) Reported stopped / Stojí
Info 30. 07. 13:11 RZ 17 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "What can I do, just very ulucky." / "Co můžu dělat, prostě smůla."
Info 30. 07. 13:09 RZ 17 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Battle is on. My car is like should be from beginning. We changed the preload of rear diff in service." / ""Bitva je rozehrána. Moje auto funguje jak mělo od začátku. V servisu jsme vyměnili nastavení zadního diferenciálu.
Info 30. 07. 13:07 RZ 17 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) FL tyre puncture "I don't know where it happened." / Defekt LP pneu "Nevím, kde k tomu došlo."
Info 30. 07. 13:05 RZ 17 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was really really bad. Lot of loose gravel everywhree. I took big risk, but can't go faster. Big ruts." / "Bylo to opravdu opravdu špatné. Všude spousta sypké šotoliny. Hodně jsem riskoval, ale rychleji to nešlo. Velké koleje."
Odstup 30. 07. 13:00 RZ 17 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 16) Oil pressure after SS 16 / Tlak oleje po RZ 16
Odstup 30. 07. 13:00 RZ 17 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 30. 07. 10:59 RZ 16 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 12) "Only on the second one I made mistake, the rest was OK." / "Na druhé zkoušce jsem chyboval, jinak to bylo OK."
Info 30. 07. 10:57 RZ 16 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 16) "We have problem with the car again. Oil pressure or turbo, don't know." / "Máme zase problém s autem. Tlak oleje nebo turbo, nevím."
Info 30. 07. 10:55 RZ 16 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "No good times, we are completelly out." / "Žádné dobré časy, jsme úplně mimo."
Info 30. 07. 10:53 RZ 16 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "The only thing I have is to keep the line. Just sharp rock bedded there." / "Jediné na co musím dávat pozor je držet stou. Ale jsou v ní ostré kameny."
Info 30. 07. 10:51 RZ 16 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Quite allright. Finland is fantastic rally." / "Všechno je v pořádku. Finsko je fantastická rally."
Info 30. 07. 10:49 RZ 16 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 54) "Really nice stages, proper rally roads." / "Moc pěkné zkoušky, opravdové rally tratě."
Info 30. 07. 10:47 RZ 16 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Stages are different in character to yesterday, so difficult." / "charakter zkoušek je jiný než včera, je to tedy těžké."
Info 30. 07. 10:45 RZ 16 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "I lost little bit on this stage, otherwise it's OK." / "Na této zkoušce jsem trochu ztratil, jinak dobré."
Info 30. 07. 10:43 RZ 16 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We trying, but Henning is away." / "snažíme se, ale Henning uletěl."
Info 30. 07. 10:41 RZ 16 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I did some big changes before stage, car feels much better. Unbeliavable." / "Udělal jsem před zkouškou velké změny na autě, auto je o hodně lepší. Neuvěřitelné."
Info 30. 07. 10:37 RZ 16 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I'm quite happy. Really nice stage." / "Jsem celkem spokojený. Opravdu hezká zkouška."
Info 30. 07. 10:35 RZ 16 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "That's good. I'm getting closer." / "Je to dobré. Přibližuji se."
Info 30. 07. 10:33 RZ 16 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I did some small mistake, brake bit earlier before junction. Lost maybe second, I was angry to myself." / "Udělal jsem malou chybu, před odbočkou jsem šel dřív na brzdy. Ztratil jsem snad vteřinu, byl jsem na sebe naštvaný."
Info 30. 07. 10:31 RZ 16 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I know all the stages very well, but I have no chance." / "Všechny tyto zkoušky dobře znám, ale jsem bez šance."
Info 30. 07. 10:29 RZ 16 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I can't catch them. I don't know what's different." / "Nemůžu je dohonit. Nevím, v čem je rozdíl."
Info 30. 07. 10:27 RZ 16 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I did mistake on this one, big sideways on loose gravel." / "Teď jsem udělal chybu, na písku jsem byl moc široký."
Info 30. 07. 10:25 RZ 16 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Lot of loose gravel stage before and this one also. But it was perfect morning, I'm happy with what we done. Perfect drive." / "Hodně sypké šotoliny na předchozí i této zkoušce. Ale bylo to perfektní ráno. Jsem spokojený s tím, co jsme dokázali. Skvělá jízda."
Info 30. 07. 10:22 RZ 15 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "No real problems, just quite tricky stage. We need pushing to keep in battle with Kimi and Henning." / "Žádné potíže, je zrádná zkouška. Musíme zabrat abysme se udrželi v souboji s Kimim a Henningem."
Info 30. 07. 10:21 RZ 15 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "Very nice stage, I had fun." / "Velmi pěkná zkouška, bavil jsem se."
Info 30. 07. 10:19 RZ 15 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "OK, learning all he time. Second pass will be faster maybe." / "OK, celou dobu se učíme. Druhý průjezd bude snad rychlejší."
Info 30. 07. 10:17 RZ 15 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "This one is one of my preffered stages on rally." / "Tahle zkouška je jedna z mých oblíbených na této rally."
Info 30. 07. 10:13 RZ 15 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Not possible to not enjoy. I'm pushing hard, fighting with Petter and Mikko." / "Nejde neužívat si to. Tlačím, bojuji s Petterem a Mikkem."
Info 30. 07. 10:11 RZ 15 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Not very good, no good time. No speed." / "Nic moc, žádný dobrý čas. Nemám rychlost."
Info 30. 07. 10:07 RZ 15 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Very good, I'm happy with my drive. But Seb is fast, it's still very close." / "Moc dobré, jsem spokojen se svou jízdou. Ale Seb je rychlý, je to pořád moc těsné."
Info 30. 07. 10:05 RZ 15 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very slippery. I tried to keep the rhytm. But not easy to be first." / "Moc to klouzalo. Snažil jsem se držet rytmus. Ale není snadné jet první."
Info 30. 07. 09:18 RZ 14 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Very fun. But Henning is little bit away." / "Velká zábava. Ale Henning nám trochu odskočil."
Info 30. 07. 09:17 RZ 14 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "It's quite good today." / "Dnes je to opravdu dobré."
Info 30. 07. 09:15 RZ 14 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "I'm enjoying it, but I'm little bit nervous." / "Baví mě to, ale jsem trochu nervózní."
Info 30. 07. 09:13 RZ 14 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Not bad. Some places I have more confidence than last year." / "Není to zlé. Místy mám větší jistotu než loni."
Info 30. 07. 09:11 RZ 14 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We are keeping on target." / "Jdeme za svým."
Info 30. 07. 09:09 RZ 14 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It's following according schedule. Not bad stage for us, I have the speed now." / "Je to podle plánu. Pro nás to nebyla špatná zkouška, jedeme teď rychle."
Info 30. 07. 09:07 RZ 14 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I had problem on this morning. We change dampers last night. Really difficult to attack." / "Mám dnes ráno problém. Včera v noci jsme vyměnili tlumiče. Těžko můžu útočit."
Info 30. 07. 09:05 RZ 14 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Actually I'm quite satisfied with my driving. But nothing else I can do." / "Momentálně jsem opravdu spokojený se svou jízdou. Ale víc dělat nemůžu."
Info 30. 07. 09:03 RZ 14 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's difficult. I try my best. We have to react soon." / "Je to náročné. Snažíme se. Musíme rychle zareagovat."
Info 30. 07. 09:01 RZ 14 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Different stage. It was much more sandy, in the sand I'm loosing the speed. Think second pass will be more difficult." / "Jiný typ zkoušky,. Bylo mnohem více písku, ztrácel jsem v něm rychlost. Druhý průjezd bude mnohem těžší."
Info 30. 07. 08:26 RZ 13 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We were little bit too cautious. Tricky stage, narrow, lot of big rocks." / "Byli jsme trochu opatrnější. Zrádná zkouška, úzká se spoustou velkých kamenů."
Info 30. 07. 08:24 RZ 13 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I go my own speed." / "Jedu si svoje."
Info 30. 07. 08:22 RZ 13 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "I've never got this stages before. So really difficult." / "Tyhle zkoušky jsem ještě nikdy nejel. Takže je to opravdu těžké."
Info 30. 07. 08:20 RZ 13 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Really nice stage. Last part very tricky." / "Opravdu hezká zkouška. Závěr byl hodně zrádný."
Info 30. 07. 08:16 RZ 13 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It was quite OK, but guys in front going very quickly. I try to go faster than Peter." / "Bylo to dobré, ale kluci na čele jedou hodně rychle. Snažíme se být rychlejší než Petter."
Info 30. 07. 08:14 RZ 13 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I don't have proper feeling. I don't know, honestly." / "Nemám správný pocit. Nevím proč, opravdu."
Info 30. 07. 08:10 RZ 13 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Not so bad for me, but Seb is pushing hard." / "Pro mě to není špatné, ale Seb hodně tlačí."
Info 30. 07. 08:08 RZ 13 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Was good. I'm pushing very hard. No problem at all, no mistake." / "Dobré. Tlačím opravdu hodně. Žádný problém, bez chyby."
Info 30. 07. 07:54 RZ 12 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "We have new exhaust. Just trying to go fast and learn the road." / "Máme nový výfuk. Jen se snažíme jet rychle a poznáváme trať."
Info 30. 07. 07:53 RZ 12 S 2 GASSNER H. jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 27) "We don't care about Tänak. We just drive our stage and learn like yesterday." / "Nestaráme se o Tänaka, Jedeme si svoje a učíme se, tak jako včera."
Info 30. 07. 07:52 RZ 12 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "No problems at all. Good setup, happy with this." / "Bez problémů. Dobré nastavení, jsem spokojený."
Info 30. 07. 07:50 RZ 12 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "Still I try to do some speed. I still push, OK." / "Pořád se snažím jet rychle. Pořád tlačím, OK."
Info 30. 07. 07:40 RZ 12 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 16) "This time I took this crest very easily. We checking our pacenotes, for second time we'll be faster for sure." / "Tentokrát jsem ten horizont přejel hodně opatrně. Kontrolujeme rozpis, druhý průjezd bude rozhodně rychlejší."
Info 30. 07. 07:36 RZ 12 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Good stage, lot of technical corners. First section quite loose, we overshoot a junction. I was cautious then." / "Dobrá zkouška, spousta technických zatáček. Začátek byl dost zaprášený, netrefili jsme odbočku. Pak jsem byl opatrný."
Info 30. 07. 07:34 RZ 12 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 55) "I adjusted setup, seems it works better. Grip was good." / "Upravil jsem nastavení, zdá se, že to funguje lépe. Přilnavost byla dobrá."
Info 30. 07. 07:32 RZ 12 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 54) "Really good. OK, we are very cautious. We are learning these stages. I have to correct pacenotes." / "Opravdu dobré. OK, jsme hodně opatrní. Na těchto zkouškách se učíme. Musím opravovat rozpis."
Info 30. 07. 07:30 RZ 12 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Good. Fast stage, difficult with some jumps." / "Dobré. Rychlá zkouška, těžká, se skoky."
Info 30. 07. 07:28 RZ 12 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "OK, I was took it easily on damp places." / "OK, na vlhkých místech jsem jel v klidu."
Info 30. 07. 07:26 RZ 12 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We lost a little bit in halfway." / "V polovině jsme trochu ztratili."
Info 30. 07. 07:24 RZ 12 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I try my best, we'll see what we can do." / "Dělám co můžu, uvidíme co půjde."
Info 30. 07. 07:22 RZ 12 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Issue is total lack of knowledge, I'm braking 50 mtrs earlier before crests. Loosing lot. Really bad." / "Potíž je s nedostatkem znalostí trati, brzdím před horizonty o 50 m dřív. Hodně ztrácím. Je to špatné."
Info 30. 07. 07:20 RZ 12 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Quite good, I'm happy. Little bit damp places." / "Celkem dobré, jsem spokojený. Místy je trochu vlhko."
Info 30. 07. 07:18 RZ 12 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Not happy at all, Sebastien made amazing time and I can't go faster." / "Vůbec nejsem spokojený, Sebastien zajel úžasný čas a já nemůžu jet rychleji."
Info 30. 07. 07:16 RZ 12 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I can't push even more. We will definitelly continue trying." / "Víc už jet nemůžu. Určitě se budeme dál snažit."
Info 30. 07. 07:14 RZ 12 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "We are not keeping pace at all. It's not working much well. Not easy." / "Vůbec nejsme schopní držet krok. Moc to nefunguje. Není to snadné."
Info 30. 07. 07:12 RZ 12 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Best place is to be first car on the road, because it's damp. It's slippery." / "Nejlepší je být první na trati, protože je vlhko. Klouže to."
Info 30. 07. 07:10 RZ 12 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "He did very good stage. OK, it's not finish. Day will be long." / "Zajel velmi dobře. OK, ještě není konec. Den bude dlouhý."
Info 30. 07. 07:08 RZ 12 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "That's not so bad. I was pushing like hell. Conditions on the road not so bad. And I like this stage." / "To není zlé. Jel jsem jako k ohni. Podmínky na trati nejsou špatné. A tahle zkouška se mi líbí."
Info 29. 07. 19:40 RZ 11 S 2 GASSNER H. jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 27) "I'm happy so far. Long and difficult day, but lot of improvement." / "Zatím jsem spokojený. Dlouhý a těžký den, ale spousta zlepšení."
Info 29. 07. 19:37 RZ 11 P 3 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 138) "It's really good. But still long way to go." / "Je to opravdu dobré. Ale do cíle je pořád daleko."
Info 29. 07. 19:35 RZ 11 S 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 26) "I made 130 km just with front drive. Hope we have new rear diff." / "Odjel jsem 130 km jen na předek. Doufám, že máme nový zadní diferenciál."
Info 29. 07. 19:34 RZ 11 P 3 NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 124) "We had spin and stalled engine." / "Dělali jsme hodiny a zhasnul nám motor."
Info 29. 07. 19:32 RZ 11 P 3 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 121) "Shame, this is my favourite rally. Completelly broken dampers on the front, driveshaft, brakes. Everything wrong." / "Škoda, tohle je moje oblíbená rally. Totálně zničené tlumiče, poloosa, brzdy. Všechno špatně."
Info 29. 07. 19:31 RZ 11 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "On the last stage I lost concentration as peoples crossing the road behind crest. I'm happy to be here." / "Na předchozí zkoušce jsem ztratil koncentraci, protože za horizontem přecházeli diváci přes cestu. Jsem rád, že jsem tady."
Info 29. 07. 19:28 RZ 11 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "Very good day. We had good fight with Tanak untill his problem. I preffer good fight, now I have to bit backed-up, but this is part of rally." / "Moc dobrý den. Dobrý souboj až do Tanakova problému. Preferuji dobré souboje, teď musím trochu ubrat, ale i to je součástí rally."
Info 29. 07. 19:26 RZ 11 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "Tomorrow just would like to drive and get some experience. We catch Kuipers, lost something." / "Zítra chci prostě jet a získávat zkušenosti. Dojeli jsme Kuiperse, něco jsme ztratili."
Info 29. 07. 19:23 RZ 11 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "On the morning I was not able to find good rhythm. I had moment in first corner of this stage, nearly went into ditch." / "Ráno jsem nebyl schopný chytit rytmus. Teď jsem měl krizi v první zatáčce, málem jsem byl v příkopu."
Info 29. 07. 19:21 RZ 11 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "One more spin on this stage." / "Další hodiny na této zkoušce."
Info 29. 07. 19:19 RZ 11 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 54) "We had good day. We are here." / "Byl to dobrý den. Jsme tady."
Info 29. 07. 19:17 RZ 11 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Car feels better. Quite OK day." / "Auto je lepší. Celkem vydařený den."
Info 29. 07. 19:15 RZ 11 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It was a good day. Morning some places really tricky, on afternoon problem with tyre wear. Good feeling with the car, looking forward for tomorrow." / "Byl to dobrý den. Ráno to bylo místy zrádné, odpoledne byl problém s ojížděním pneu. Z auta mám dobrý pocit, těším se na zítřek."
Info 29. 07. 19:13 RZ 11 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "One mistake today. Otherwise positive day." / "Dnes jedna chyba. Jinak dobrý den."
Info 29. 07. 19:11 RZ 11 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I'm very happy with the car. We'll see tomorrow." / "Jsem moc spokojený s autem. Uvidíme zítra."
Info 29. 07. 19:09 RZ 11 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We'll have lot of fight tomorrow. Anyway, it was fantastic day." / "Zítra to bude velký boj. Jinak dnes to bylo fantastické."
Info 29. 07. 19:07 RZ 11 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "I enjoyed it, although almost without rear tyres. Day was good." / "Bavil jsem se, i když jsem skoro neměl zadní pneu. Byl to dobrý den."
Info 29. 07. 19:05 RZ 11 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Just to learn and finish. I'm very happy to managed it today." / "Jen se učit a dojet do cíle. Jsem moc rád, že jsme to dnes zvládli."
Info 29. 07. 19:03 RZ 11 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It's been good day, although started by spin. I'm very happy now, but another crazy Finn going from behind. Big fight tomorrow." / "Byl to dobrý den, i když začal hodinami. Jsem teď moc spokojený, ale další bláznivý Fin je za námi. Zítra to bude velká bitva."
Info 29. 07. 19:01 RZ 11 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I couldn't get propher rhythm." / "Nemohl jsem chytit správný rytmus."
Info 29. 07. 18:59 RZ 11 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I made mistake in this stage after start in slow corner. I went off little bit." / "Udělal jsem chybu po startu v pomalé zatáčce. Byl jsem lehce mimo trať."
Info 29. 07. 18:57 RZ 11 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm little bit confused about time. Don't know if Loeb had some problems." / "Jsem trochu zmatený ohledně času. Nevím, jestli Loeb neměl nějaký problém."
Info 29. 07. 18:56 RZ 11 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) Slowed down too "I saw him check late. We control it. We preffer to stay behind." / Rovněž zpomalil "Viděl jsem, že píchnul pozdě. Máme to pod kontrolou. Preferujeme být vzadu."
Info 29. 07. 18:55 RZ 11 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We started one minute later, but it was not our fault. No penalty for that. I can't talk about delay." / "Odstartovali jsme o minutu později, ale nebyla to naše chyba. Bez penalizace. O zpomalení nechci mluvit."
Info 29. 07. 17:10 RZ 10 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We broke the windscreen because the gravel from Ogier." / "Prasklo nám čelní sklo kvůli šotolině odletující od Ogiera."
Info 29. 07. 16:30 RZ 9 P 3 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 138) "Big vibration in front, don't know what." / "Velké vibrace na předku, nevím co to je."
Info 29. 07. 16:27 RZ 9 S 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 26) "I have front wheel drive only." / "Jedu jen na předek."
Info 29. 07. 16:26 RZ 9 P 3 NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 124) "Tyres totally finished." / "Pneumatiky úplně odešly."
Info 29. 07. 16:25 RZ 9 P 3 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 121) "Front wheel turned still left left left, maybe suspension." / "Přední kolo pořád uhýbalo doleva doleva doleva, možná zavěšení."
Info 29. 07. 16:24 RZ 9 S 2 SALO J. / SALMINEN M. (st. č. 49) "I totally lost the grip for last ten kms. It was like on ice." / "Na posledních deseti km jsem úplně ztratil adhezi. Bylo to jako na ledě."
Info 29. 07. 16:23 RZ 9 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Now it's little bit difficult. Just go to the finish, trying to keep my concentration." / "Teď je to trochu těžší. Jen dojet, snažím se udržet soustředění."
Info 29. 07. 16:22 RZ 9 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "Quite difficult now, but I'm trying to keep good speed, take no big risk." / "Teď je to opravdu těžké, ale snažím se udržovat dobrou rychlost, zbytečně neriskovat."
Info 29. 07. 16:20 RZ 9 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "We had a spin and unable to restart engine on previous one. Now another spin." / "Na předchozí RZ jsme dělali hodiny, zhasnul nám motor a nešel nastartovat. Teď další hodiny."
Info 29. 07. 16:10 RZ 9 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "I went off on previous one, I had big luck. Now I missed one junction." / "Na předchozí zkoušce jsem byl mimo trať, měl jsem velké štěstí. Teď jsem minul odbočku."
Info 29. 07. 16:06 RZ 9 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 54) "We need to keep car on the road. But I'm trying to keep good pace." / "Potřebujeme udržet auto na cestě. Ale snažím se držet dobré tempo."
Info 29. 07. 16:04 RZ 9 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Now was much better grip." / "Teď byla mnohem lepší přilnavost."
Info 29. 07. 16:02 RZ 9 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It's going good, really fast stages." / "Jde to dobře, opravdu rychlé zkoušky."
Info 29. 07. 15:58 RZ 9 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It was OK. No problem, but I just bit giving up because tyres." / "Bylo to OK. Žádný problém, ale trochu jsem to vypustil kvůli pneumatikám."
Info 29. 07. 15:56 RZ 9 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I try to care about tyres." / "Snažil jsem se pošetřit pneumatiky."
Info 29. 07. 15:54 RZ 9 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It started to move again. I made mistake at one junction. But I like this stage." / "Zase to začalo klouzat. Udělal jsem chybu na jedné odbočce. Ale tahle zkouška se mi líbila."
Info 29. 07. 15:52 RZ 9 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Towards the end we were bit slower, maybe rhythm." / "Před cílem jsme byli pomalejší, možná rytmus."
Info 29. 07. 15:50 RZ 9 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Car wouldn't start before previous stage. What can I say." / "Před předchozí zkouškou nám nechtělo naskočit auto. Co můžu dodat?"
Info 29. 07. 15:48 RZ 9 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I didn't used grip enough. But still I'm happy." / "Dostatečně jsem nevyužil přilnavost. Ale pořád jsem spokojený."
Info 29. 07. 15:44 RZ 9 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I'm pushing like mad. Still happy. But long way to go." / "Tahám jak blázen. Pořád spokojený. Do cíle je ale pořád daleko."
Info 29. 07. 15:42 RZ 9 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I do my best. Really nice stage, I enjoyed a lot." / "Dělám co umím. Opravdu pěkná zkouška, hodně mě to bavilo."
Info 29. 07. 15:38 RZ 9 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I had a moment at the beginning. I have low car and it was rutty. Sumpguard moved the car. We lost a bit, never mind." / "Měl jsem krizi na začátku. Máme nízké auto a byly tam koleje. Nabralo nás to na lyžinu. Něco jsme ztratili, to je fuk."
Info 29. 07. 15:36 RZ 9 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Good stage time. We all push to the maximum, very hard to make difference." / "Dobrý čas. Jedeme všichni naplno, těžko se dá udělat náskok."
Info 29. 07. 15:34 RZ 9 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Conditions were not too bad now. Just dusty, grip was OK." / "Podmínky teď nebyly špatné. Jen se prášilo, přilnavost byla OK."
Odstup 29. 07. 16:05 RZ 8 2 LINDROOS J. / KILPELÄINEN P. (st. č. 50) Went off / Havaroval
Info 29. 07. 15:30 RZ 8 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) Stopped / Stojí
Odstup 29. 07. 15:18 RZ 8 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 16) Stopped / Stojí
Info 29. 07. 15:08 RZ 8 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "Car is working very well now." / "Auto teď funguje moc dobře."
Info 29. 07. 15:06 RZ 8 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I had no rhythm." / "Neměl jsem rytmus."
Info 29. 07. 15:04 RZ 8 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Easier than previous one. Much better grip." / "Lepší zkouška než předchozí. Přilnavost byla lepší."
Info 29. 07. 15:02 RZ 8 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Notes working better, car works perfectly. It's better and better, building confidence." / "Rozpis je lepší, auto funguje perfektně. Je lo lepší a lepší, získáváme jistotu."
Info 29. 07. 15:00 RZ 8 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Quite OK, everything is working fine. Just worries about tyres." / "Celkem OK, vše funguje dobře. Jen se bojím o pnaumatiky."
Info 29. 07. 14:58 RZ 8 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Stage OK, but I got slowed by Ketomaa, lost lot of time." / "Zkouška OK, ale zbrzdil jsem u Ketomy, ztratil hodně času."
Odstup 29. 07. 14:56 RZ 8 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 19) Went off, crew OK / Havaroval, posádka OK
Info 29. 07. 14:54 RZ 8 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I was little bit slow when passed Ketomaa. He hit something and rolled." / "Byl jsem trochu pomalý, když jsem předjížděl Ketomuu. Něco trefil a šel přes střechu."
Info 29. 07. 14:50 RZ 8 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's race between three horses." / "Je to závod tří koní."
Info 29. 07. 14:48 RZ 8 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Good stage, bit more dry and cleaning. Difficult to get the grip." / "Dobrá zkouška, je to sušší a víc čistíme. Těžko se hledá přilnavost."
Info 29. 07. 14:46 RZ 8 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's dry, we don't have lot of grip. Impossible to drive fast like the others. I'm happy with my driving." / "Je to suché, nemáme dost adheze. Nemůžu jet tak rychle jako ostatní. Jsem spokojen se svou jízdou."
Info 29. 07. 14:30 RZ 7 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 16) "We had small moment after start. I went out of throttle but stil remains full. We went into sitch, but nothing seriuos." / "Měli jsme krizovku po startu, sundal jsem nohu z plynu, ale auto jelo naplno. Sjeli jsme do příkopu, ale nic vážného."
Info 29. 07. 14:26 RZ 7 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "It's working better. We did some changes on the car." / "Funguje to líp. Udělali jsme na autě nějaké změny."
Info 29. 07. 14:24 RZ 7 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Car was sliding more now. Lot of tyre wear on rear. Not so good." / "Auto teď hodně klouzalo. Zadní pneu jsou hodně sjeté. To není moc dobré."
Info 29. 07. 14:22 RZ 7 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Very very slippy, quite loose. Little bit difficult to keep in line." / "Moc moc uklouzané, hodně písku. Bylo to trochu těžší na udržení se ve stopě."
Info 29. 07. 14:20 RZ 7 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I'm really happy. It feels much better now, but don't know why. Everything just working much better." / "Jsem opravdu spokojený. Je to teď o moc lepší, ale nevím proč. Vše prostě funguje o moc lépe."
Info 29. 07. 14:18 RZ 7 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Car really works well, I feel very comfortable. Getting better and better." / "Auto funguje fakt dobře, cítím se moc dobře. Jde to líp a líp."
Info 29. 07. 14:16 RZ 7 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "It's OK. Car is not so good now. Little bit more difficult now." / "Je to OK. Auto teď není tak dobré. Bylo to teď trochu těžší."
Info 29. 07. 14:14 RZ 7 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Car is OK. Just driving and try to push little bit. It's slippery and very nice." / "Auto je OK. Jedu a snažím se trochu zabrat. Klouže to, je to pěkné."
Info 29. 07. 14:12 RZ 7 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 19) "I still do some stupid mistakes in slow corners. But I can't complain on the car, just try to do my best." / "Pořád dělám hloupé chyby v pomalých zatáčkách. Nemůžu si stěžovat na auto, jen se musím snažit jet co to dá."
Info 29. 07. 14:10 RZ 7 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I didn't really changed anything. Something like change of brain." / "Opravdu jsem nic neměnil. Možná jen něco na způsob výměny mozku."
Info 29. 07. 14:08 RZ 7 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Not bad, but we lost lot of time by find the concentration. Small mistake close to end." / "Nebylo to zlé, ale ztratili jsme dost času hledáním koncentrace. Malá chyba před cílem."
Info 29. 07. 14:06 RZ 7 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Getting bad now, very dry. Sliding everywhere. It's hard compare to morning." / "Teď je to špatné, moc na suchu. Všude to klouže. Oproti ránu je to těžké."
Info 29. 07. 15:00 RZ 6 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) Intercom problems / Potíže s interkomem
Info 29. 07. 11:54 RZ 6 5 PLANGI S. / SARAPUU M. (st. č. 77) Went off / Havaroval
Info 29. 07. 11:31 RZ 6 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 16) "Everything is going as same plan, no changes at all. Learning and learnign. Next year I'll be much faster here." / "Pořád podle stejného plánu, beze změn. Učit se, učit se. Příští rok tu budu o hodně rychlejší."
Info 29. 07. 11:29 RZ 6 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "I listen the notes little bit wrong and we almost rolled, then I spun in the middle of the road." / "Přeslechnul jsem rozpis a málem jsme šli přes střechu, pak jsem dělal hodiny uprostřed cesty."
Info 29. 07. 11:27 RZ 6 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I drive my speed." / "Jedu si svoje."
Info 29. 07. 11:25 RZ 6 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "That's good. But rear tyres was sliding a lot." / "To je dobré. ale zadní kola hodně klouzala."
Info 29. 07. 11:23 RZ 6 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "I was late on brakes over crest, went straight onto escape road. Had to reverse, lost time." / "Šel jsem před horizontem pozdě na brzdy, šel ven a do únikovky. Musel jsem couvat."
Info 29. 07. 11:21 RZ 6 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I had a spin, wrong pacenotes from recce. I had to reverse, stopped for long time. 14 second lost. It's shame." / "Dělal jsem hodiny, měl jsem špatně napsaný rozpis z tréninku. Musel jsem couvat, dlouho jsem stál. Ztratil jsem 14 vteřin. Je to škoda."
Info 29. 07. 11:19 RZ 6 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Good, really fast flowing stage. So many checks in pacenotes, we need more car power." / "Dobré, fakt rychlá a plynulá zkouška. Hodně poznámek do rozpisu, potřebujeme víc výkonu auta."
Info 29. 07. 11:17 RZ 6 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "It's better. But still struggling at some places, I can't get the speed." / "Je to lepší. Ale pořád se místy trápím, nedokážu získat rychlost."
Info 29. 07. 11:15 RZ 6 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Now it's quite good with the car, but we had small spin in slow corner, small off into ditch. We lost little bit time." / "Teď už to bylo s autem dobré, ale dělali jsme menší hodiny v pomalé zatáčce a spadli do příkopu. Trochu jsme ztratili."
Info 29. 07. 11:13 RZ 6 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 19) "I'm totally happy, this is best I can do." / "Jsem zcela spokojený, dělám to nejlepší co umím."
Info 29. 07. 11:11 RZ 6 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I tried really hard, as I did the end of stage with Escort in historic rally. Things improving now." / "Hodně jsem se snažil, protože konec testu jsem jel s Escortem při rally historiků. Zlepšuje se to."
Info 29. 07. 11:09 RZ 6 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "We try push as we can. Some tricky places, but I'm happy with the stage." / "Snažili jsme se jak to šlo. Místy to bylo zrádné, ale jsem spokojený s tím jak jsme jeli."
Info 29. 07. 11:07 RZ 6 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "On this one was lot of gravel everywhere. I was pushing hard again. I was on the limit, I can't do more." / "Na téhle zkoušce bylo hodně šotoliny, všude. Opět jsem do toho šel. Jel jsem na hraně, víc to nejde."
Odstup 29. 07. 11:53 RZ 5 5 KANGUR M. / KOSKINEN S. (st. č. 78) Went off / Havaroval
Info 29. 07. 10:46 RZ 5 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Good stage, some blind corners." / "Dobrá zkouška, pár zatáček naslepo."
Info 29. 07. 10:44 RZ 5 2 LINDROOS J. / KILPELÄINEN P. (st. č. 50) Damaged front-end of the car "I went off into tree, have flat tyre." / Poškozený předek auta "Vletěl jsem do stromu, máme defekt."
Info 29. 07. 10:42 RZ 5 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 54) "It was very good untill we catch the Joinas, spectators slowed us down." / "Bylo to dobré než jsme dojeli Jonase, zpomalili nás diváci. "
Info 29. 07. 10:40 RZ 5 2 LINDROOS J. / KILPELÄINEN P. (st. č. 50) Reported stopped / Stojí
Info 29. 07. 10:36 RZ 5 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It was bit damp, so slippery at some places." / "Bylo to trochu vlhké, takže to místy klouzalo."
Info 29. 07. 10:28 RZ 5 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "It was OK, I do my best." / "Bylo to OK, dělám co můžu."
Info 29. 07. 10:26 RZ 5 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was slippery. I touched something by rear, but nothing damaged." / "Klouzalo to. Něco jsem trefil zadkem auta, ale nic není poškozené."
Info 29. 07. 10:24 RZ 5 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Good, we had no problems. Clean run through." / "Dobré, bez problémů. Čistý průjezd."
Info 29. 07. 10:22 RZ 5 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It was more difficult than I expected. But everything is fine, just to find right pace." / "Bylo to těžší než jsem čekal. Ale vše je v pořádku, jen chytit správné tempo."
Info 29. 07. 10:20 RZ 5 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "OK, we got little bit more rhythm." / "OK, chytili jsme trochu rytmus."
Info 29. 07. 10:18 RZ 5 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Quick stage, I did some dampers click before, but not so good . I'll chnage it back now." / "Rychlá zkouška, udělal jsem před ní změny na tlumičích, ale nebylo to dobré. Vrátím to teď zpátky."
Info 29. 07. 10:16 RZ 5 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Misfiring, we have sensor problem, car does like baah baah baah" / "Zapalování, máme problém se snímačem. Auto dělá takové báá báá báá."
Info 29. 07. 10:14 RZ 5 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 19) "Citroens go really fast. I try my best, but struggling in turning.. Rear grip is not best." / "Citroeny jedou opravdu rychle. Dělám co můžu, ale trápím se v zatáčkách. Přilnavost na zadku auta není nejlepší."
Info 29. 07. 10:12 RZ 5 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "They going really well. I'm really trying, but can't match the pace." / "Jedou opravdu dobře. Já se fakt snažím, ale nedokážu udržet tempo."
Info 29. 07. 10:10 RZ 5 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's OK, not so much time we loose. Rally is still long." / "Je to OK, neztratili jsme moc. Rally je pořád dlouhá."
Info 29. 07. 10:08 RZ 5 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was pushing very hard again. Conditions are good to be first on the road, no gravel. It's very fast. We had a good stage." / "Znovu jsem do toho šel naplno. Podmínky jsou pro prvního na trati dobré, bez šotoliny. Je to hodně rychlé. Zajeli jsme dobře."
Odstup 29. 07. 09:39 RZ 4 P 3 SALIUK O. / CHERAPIN P. (st. č. 130) Crashed, ambulance on stage (nothing serious reported), stage cancelled / Havaroval, na trať vyjela sanitka (údajně bez vážného zranění), zkouška zrušena
Odstup 29. 07. 09:14 RZ 4 P 3 TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 149) Went off / Havaroval
Odstup 29. 07. 09:13 RZ 4 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 126) Went off, car caught in fire / Havaroval, auto začalo hořet
Info 29. 07. 09:07 RZ 4 P 3 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 138) "Much better, car is good. But we had big moment at one jump." / "O hodně lepší, auto je dobré. Ale na jednom skoku jsme měli velkou krizi."
Info 29. 07. 09:06 RZ 4 P 3 NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 124) "I went off and turn upside down. But no damage on the car. We had to wait for spectators." / "Šel jsem ven a zůstal na střeše. Ale auto není poškozené. Museli jsme čekat na diváky."
Info 29. 07. 09:04 RZ 4 S 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 26) "Think driveshaft is broken, I'm so frustrated." / "Myslím, že praskla poloosa, jsem frustrovaný."
Info 29. 07. 09:03 RZ 4 P 3 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 121) "Stage was bit scary, you need to trust pacenostes." / "Děsivá zkouška, musíte věřit rozpisu."
Info 29. 07. 09:01 RZ 4 P 3 NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 124) Reported stopped / Stojí
Info 29. 07. 09:00 RZ 4 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Was good, maybe too carefully. But it was really tricky stage, big jumps." / "Bylo to dobré, možná moc opatrné. Ale byla to opravdu zrádná zkouška, velké skoky."
Info 29. 07. 08:58 RZ 4 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "I was very pushing. Luckilly we got few seconds, it can be important." / "Hodně jsem tlačil. Naštěstí jsme získali pár vteřin, to může být důležité."
Info 29. 07. 08:56 RZ 4 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "Quite cautious. Last part was very tricky, I don't want do any mistake. Big mistake at the beginning." / "Hodně opatrné. Konc byl moc zrádný, nechtěl jsem udělat chybu. Na začátku jsme ji udělali."
Info 29. 07. 08:55 RZ 4 wrc KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 53) "Small problem with the boost." / "Menší problém s turbem."
Info 29. 07. 08:52 RZ 4 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 12) "We overshoot a junction, then had a spin." / "Netrefili jsme odbočku a pak jsme dělali hodiny."
Odstup 29. 07. 08:50 RZ 4 S 2 BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 28) Went into ditch / Spadnul do příkopu
Info 29. 07. 08:49 RZ 4 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "I try to change style of driving, not easy. Quite difficult stage." / "Snažím se změnit jízdní styl, ale není to snadné. Opravdu těžká zkouška. "
Info 29. 07. 08:48 RZ 4 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "Difficult, very twisty. We are learning. But no mistakes." / "Težké, moc klikaté. Učíme se. Ale bez chyb."
Info 29. 07. 08:45 RZ 4 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 54) "It's very difficult event. We have to finish. We have new pacenotes, not so easy." / "Je to hodně těžký závod. Musíme dojet. Máme nový rozpis, není to lehké."
Info 29. 07. 08:43 RZ 4 2 LINDROOS J. / KILPELÄINEN P. (st. č. 50) "At the end I was very carefull." / "Ke konci jsem byl hodně opatrný."
Info 29. 07. 08:41 RZ 4 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 55) "I started too carefull. I was not pushing really hard." / "Začal jsem moc opatrně. Moc jsem do toho nešel."
Info 29. 07. 08:39 RZ 4 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Fantastic, really nice. But this stage was very difficult." / "Fantastické, opravdu nádhera. Ale tahle zkouška byla hodně těžká."
Odstup 29. 07. 08:38 RZ 4 wrc THERMAN M. / PERÄLÄ J. (st. č. 51) Went off / Havaroval
Info 29. 07. 08:35 RZ 4 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 16) "The same like yesterday. I just try to get some experience. We changing pacenotes for future." / "Stejné jako včera. Jen se snažím získat nějaké zkušenosti. Pracujeme na změně rozpisu do budoucna."
Info 29. 07. 08:33 RZ 4 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Was OK, hard stage to everybody. Last part was difficult." / "Bylo to OK, náročná zkouška pro všechny. Závěr byl těžký."
Info 29. 07. 08:31 RZ 4 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I do my best. I try to push, but not easy on this kind of roads." / "Dělám co můžu. Snažím se, ale na těchto tratích to není snadné."
Info 29. 07. 08:29 RZ 4 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Stage was OK. Not so clean, but OK. We tried to be fast." / "Zkouška OK. Nebylo to tak čisté, ale OK. Snažili jsme se být rychlí."
Info 29. 07. 08:27 RZ 4 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We were going very well untill narrow road at the end. But think it was worst part of the day." / "Jeli jsme dobře až do úzké pasáže na konci. Ale myslím, že tohle byla nejhorší část dne."
Info 29. 07. 08:25 RZ 4 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Not so happy with the car on the narrow. Quite tricky at end of stage, I was struggling with the car a bit." / "V úzkém jsem nebyl spokojený s autem. Ke konci to bylo hodně zrádné, trochu jsem se pral s autem."
Info 29. 07. 08:23 RZ 4 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "We try something, don't want to do something stupid. Yes, too slow. Too much jumps." / "Něco zkoušíme, ale nechceme vyrobit nějakou hloupost. Jo, bylo to moc pomalé. Moc skoků."
Info 29. 07. 08:21 RZ 4 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I did big mistake in right corner, I stopped completelly. I lost few seconds. Almost off the road." / "Udělal jsem velkou chybu v jedné pravé zatáčce, zůstal jsem úplně stát. Ztratil jsem pár vteřin. Skoro jsem byl mimo trať."
Info 29. 07. 08:19 RZ 4 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Little misfire. Tricky, very narrow. We lost traction on the rear." / "Trochu problém se zapalováním válců. Zrádné, hodně úzké. Neměli jsme trakci na zadku."
Info 29. 07. 08:17 RZ 4 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 19) "Bit dissapointed. I was too cautious at the end of the stage. And big jumps, maybe we got no rhythm." / "Trochu zklamání. Ke konci jsem byl moc opatrný. A velké skoky, možná jsme neměli rytmus."
Info 29. 07. 08:15 RZ 4 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Not completelly happy. I had no traction. Maybe too hard on setup." / "Nejsem úplně spokojený. Nemám trakci. Možná máme moc tvrdé nastavení."
Info 29. 07. 08:13 RZ 4 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It was very difficult stage. From start very fast, lot of crest and at the end very narrow and tricky." / "Byla to hodně těžká vložka. Ze začátku moc rychlá, hodně horizontů a ke konci moc úzké a zrádné."
Info 29. 07. 08:11 RZ 4 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very close between Ogier and me. Not much cleaning, I was afraid of that. Now much more easier." / "Mezi mnou a Ogierem je to hodně těsné. Nemusel jsem čistit až tak moc, jak jsem se obával. Teď to bude snadnější."
Info 28. 07. 18:22 RZ 2 S 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 26) "On first stage I hit some rock in the middle of the stage, I lost the tyre pressure." / "Na první zkoušce jsem trefil v polovině testu nějaký kámen, ztratil jsem tlak v pneumatice."
Info 28. 07. 18:18 RZ 2 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 126) "We missed one junction on brakes." / "Probrzdil jsem jednu odbočku."
Info 28. 07. 18:12 RZ 2 S 2 BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 28) "I was happy half through the first stage, the lost the rhythm. I try to learn." / "Byl jsem spokojený do poloviny prvního testu, pak jsem ztratil rytmus. Snažím se učit."
Info 28. 07. 18:11 RZ 2 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "I'm very happy with the car. I have lot of confidence. We can go more faster on both stages without dust." / "Jsem moc spokojený s autem. Mám dost jistoty. Kdyby se neprášilo, mohli jsme jet o dost rychleji."
Info 28. 07. 18:10 RZ 2 S 2 SOUSA B. / BABO P. (st. č. 24) "Rear drive only, like with old Escort. I need mores stages to go." / "Jedeme jen na zadek, jako se starým Escortem. Potřebuji projet více zkoušek."
Info 28. 07. 18:09 RZ 2 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Two very big moments in high speed. I'm happy to be here. Lot of dust in the air." / "Měli jsme dvě velké krize ve velké rychlosti. Jsem rád, že jsme tady. Ve vzduchu je moc prachu."
Info 28. 07. 18:08 RZ 2 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "I was not laugh when saw Tanak's time. I'm driving at maximum, tomorrow maybe little bit more." / "Nebylo mi do smíchu, když jsem viděl Tanakův čas. Jedu na maximum, zítra budu možná muset přidat."
Info 28. 07. 18:06 RZ 2 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Not so bad, I took it quite steady to be sure about right setup." / "Není to zlé. Jel jsem v klidu, abych si byl jsit, že máme správné nastavení."
Info 28. 07. 18:04 RZ 2 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 54) "We missed one junction, lost maybe ten second." / "Netrefili jsme jednu odbočku a ztratili možná deset vteřin."
Info 28. 07. 18:00 RZ 2 wrc KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 53) "Very nice, very fast. For first time here, we missed one corner." / "Moc hezké, moc rychlé. Jsem tu poprvé, netrefili jsme jednu odbočku."
Info 28. 07. 17:58 RZ 2 wrc THERMAN M. / PERÄLÄ J. (st. č. 51) "Great experience. We was carefull on first one, it's getting better now." / "Velká zkušenost. Na první zkoušce jsme byli opatrní, teď to šlo lépe."
Info 28. 07. 17:56 RZ 2 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 12) "OK, we did some mistakes. Overshoot the junction." / "OK, udělali jsme pár chyb. Netrefil jsem odbočku."
Info 28. 07. 17:54 RZ 2 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 19) Slowed down "I don't want to be first car tomorrow, yes, I slowed down." / Zpomalil "Zítra nechci jet jako první, jo, zpomalil jsem."
Odstup 28. 07. 17:51 RZ 2 wrc RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 18) Reported went off / Mimo trať
Info 28. 07. 17:50 RZ 2 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "OK, I had no good rhythm, braking too early. My notes are wrong." / "OK, nemám rytmus, brzdím moc brzo. Můj rozpis je špatný."
Info 28. 07. 17:48 RZ 2 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 16) "Very difficult to me. I want to finish, I'm just driving very carefully." / "Pro mě je to hodně těžké. Chci dojet, jedu hodně opatrně."
Info 28. 07. 17:46 RZ 2 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "I'm learning the stages, getting the confidence. Everything is OK." / "Učím se a získávám jistotu. Všechno je OK."
Info 28. 07. 17:44 RZ 2 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "First stage was really difficult because rhythm. This one I like more than first one." / "První zkouška byla hodně těžká, nemohl jsem chytit rytmus. Tahle se mi líbila víc."
Info 28. 07. 17:42 RZ 2 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "I went off, I stalled the car. Like drop the power." / "Byl jsem mimo trať, zhaslo mi auto. Jako bych ztratil výkon."
Info 28. 07. 17:40 RZ 2 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Really happy. First stage we had small problem with intercom." / "Opravdu spokojenost. Na první zkoušce jsme měli malý problém s interkomem."
Info 28. 07. 17:38 RZ 2 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I'm quite happy. I had no test before the rally, so doing my own speed. We'll see tomorrow." / "Jsem spokojený. Před rally jsem neměl žádný test, takže si jedu svoje. Uvidíme zítra."
Info 28. 07. 17:34 RZ 2 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Much better, happy with that." / "Bylo to o hodně lepší, jsem spokojený."
Info 28. 07. 17:32 RZ 2 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "We was going little bit quicker now. Lot of dust, one fast place I was braking a lot as couldn't see." / "Teď jsme byli trochu rychlejší. Hodně se prášilo, v jednom rychlém místě jsem musel hodně brzdit, nic jsem neviděl."
Info 28. 07. 17:30 RZ 2 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "We had lot of dust, so we lost." / "Ztratili jsme hodně času kvůli prachu."
Info 28. 07. 17:28 RZ 2 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I had a target time. I flow down through the stage. Tomorrow stages will be driven only one, so difficult position for first driver." / "Měl jsem cílový čas. Letěli jsme. Zítřejší zkoušky se jedou jen jednou, první na trati to bude mít těžké."
Info 28. 07. 17:26 RZ 2 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Only one man is important to me - Loeb." / "Pro mě je tu jen jeden podstatný člověk - Loeb."
Info 28. 07. 17:24 RZ 2 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) RR puncture "Something lock between wheel and chassis, thus we got the puncture." Wheel was bent. / Defekt PZ pneu "Něco se zaseklo mezi karoserií a kolem, takže jsme dostali defekt." Zavěšení kola bylo ohnuté.
Info 28. 07. 17:22 RZ 2 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK, not so much cleaning. Good stage, no mistakes." / "Bylo to OK, nemuseli jsme tolik čistit. Dobrá zkouška, bez chyb."
Info 28. 07. 16:39 RZ 1 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "OK, little bit too careful. Not bad start." / "OK, trochu opatrné. Není to zlý start."
Info 28. 07. 16:37 RZ 1 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Not one of my favourite rally. It's very loose. I made mistake in one fast section, we were too wide, lost maybe five seconds." / "Není to moje nejoblíbenější rally. Je to hodně zaprášené. Udělal jsem chybu v jedné rychlé pasáži, byli jsme moc širocí a ztratili tak pět sekund."
Info 28. 07. 16:35 RZ 1 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Car feels very good. But my driving was not very good. Grip was changing, I didn't catch the rhythm. But it's just first stage." / "Auto je hodně dobré. Ale moje jízda nebyla moc dobrá. Měnila se přilnavost a nemohl jsem chytit rytmus. Ale je to teprve první zkouška."
Info 28. 07. 16:33 RZ 1 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Not bad stage. Few mistakes, but I'm pushing." / "Nebyla to špatná zkouška. Pár chyb, ale tlačíme."
Info 28. 07. 16:31 RZ 1 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Good run, just sometimes quite cautious." / "Dobrá jízda, jen místy dost opatrně."
Info 28. 07. 16:29 RZ 1 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It was a good stage. I like it, nice to drive." / "Dobrá zkouška. Líbila se mi, dobře se mi na ní jelo."
Info 28. 07. 16:27 RZ 1 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Damaged LR side "We went into one left in one hundred and engine died. I hit the tree." / Poškozená LZ část auta "Vletěli jsme ve stovce do levé zatáčky a zdechnul motor. Trefil jsem strom."
Info 28. 07. 16:25 RZ 1 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I saw Mikko lost some time. I was pushing a lot. It's very dry, lot of loose gravel." / "Viděl jsem, že Mikko něco ztratil. Je to moc suché, spousta sypké šotoliny."
Info 28. 07. 16:14 RZ 1 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
toplist