Rally of Great Britain

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 13. 11. 14:03 RZ 23 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "We are very happy, it was very long week and season. I have to thank to our team, sponsors and our fans in the Czech Republic. We will try to be back in the PWRC, but it will be more difficult than before" / "Jsme hodně šťastní, byl to dlouhý víkend a celá sezona. Musím poděkovat našemu týmu, sponzorům a fanouškům v Česku. Pokusíme se být v PWRC i v příštím roce, ale bude to těžší, než kdykoliv předtím."
Info 13. 11. 14:00 RZ 23 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 55) "It was good year. I had some upsidedowns, but I have a lot of new experience. My plan for next year is not to roll." / "Byl to dobrý rok. Jednou jsme byli dole, jednou nahoře, máme spoustu zkušeností. Mým cílem pro další rok je nejít přes střechu."
Info 13. 11. 13:59 RZ 23 P 3 FLODIN P. / ALANNE T. (st. č. 21) "I'm very very happy, I have say thanks to our team and my codriver, there was big fun in the car. Next year I try to do some S2000 starts." / "Jsem moc šťastný, musím poděkovat našemu týmu a mému spolujezdci, v autě byla velká legrace. Příští rok bych rád nějaké starty s S2000."
Info 13. 11. 13:57 RZ 23 M wrc OLIVEIRA D. / MUSSANO F. (st. č. 12) "Difficult rally, but we finished and lot another kilometers. We have now broken driveshaft, but it doesn't matter, we have the experience for next year." / "Těžká rally, ale dojeli jsme a máme další kilometry. Teď nám praskla poloosa, ale to nevadí, máme zkušenosti pro další rok."
Info 13. 11. 13:55 RZ 23 wrc PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 51) "I'm happy with the weekend. We had had a crash, but then we improved with every stage. Next year we will decide about the next season, but probably we will do it with this car." / "Jsem spokojený s tímto víkendem. Sice jsme bourali, ale pak se s každou další zkouškou zlepšovali. V příštím týdnu se rozhodneme o další sezoně, ale pravděpodobně pojedeme s tímto autem."
Info 13. 11. 13:53 RZ 23 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 54) "This was the rally where you can gain the most experience. I have to thank to Volkswagen for this opportunity." / "Toto byla rally, která může poskytnout nejvíc zkušeností, díky Volkswagenu, že mi tuto možnost dal."
Info 13. 11. 13:51 RZ 23 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "It was little bit disappointing, but to be realistic, the team did great job. We are now exploring our options for next year." / "Jsme trochu zklamaní, ale abychom byli objektivní, tým odvedl perfektní práci. Nyní zkoumáme naše možnosti pro další rok."
Info 13. 11. 13:45 RZ 23 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's great feeling, it's been very long time since last win. Next year we are going for the title with Ford." / "je to skvělý pocit, přes rok a půl jsme čekali na výhru. Příští rok jdeme s Fordem pro titul."
Info 13. 11. 13:42 RZ 23 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I'm so happy right now. The last two days were very difficult. Fantastic way how to finish the season." / "Jsem strašně šťastný. Poslední dva dny nebyly lehké, ale toto je fantastický závěr sezony."
Info 13. 11. 13:40 RZ 23 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I took it very carefully now, when I saw Kris' time. I have to go to work tomorrow and get some sponorship for next year." / "Jel jsem teď jhodně opatrně, když jsem viděl Krisův čas. Zítra se musím vrhnout do práce a najít nějakého sponzora pro další sezonu."
Info 13. 11. 13:37 RZ 23 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "We have to be happy for the final position. I did a mistake now, but generally the car is on very good level and we learned a lot." / "Jsem spokojený s naším umístěným. Udělal jsem teď chybu, ale celkově je vidět, že je auto na dobré úrovni, hodně jsme se naučili."
Info 13. 11. 13:36 RZ 23 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) Had a spin. / Přetočil se.
Info 13. 11. 13:33 RZ 23 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It was tough weekend, long rally. Luckily we made it without big mistakes. I enjoyed the stages." / "byl to těžký víkend, dlouhá rally. Ale dostali jsme se bez větších chyb až do cíle. Užil jsem si to."
Info 13. 11. 13:30 RZ 23 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It was great year, we gained a lot of experience. Next year I'd like to continue, but we haven't decided yet." / "Byl to skvělý rok, získali jsme spoustu zkušeností. V příštím roce bychom rádi pokračovali, ale ještě jsme se nerozhodli."
Info 13. 11. 13:27 RZ 23 wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 18) "It's been OK, the most important was to finish the rally." / "Bylo to dobré, hlavním cílem bylo dokončit rally."
Info 13. 11. 13:24 RZ 23 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 10) "We don't know, what will be next year. In this moment I'm happy to finish the rally without any mistakes." / "Zatím nevíme, co bude příští rok. Jsem rád, že jsme dokončili tuto rally bez jakýchkoliv chyb."
Info 13. 11. 13:22 RZ 23 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I have done a lot of stages, it was good preparation for the future." / "Projeli jsme většinu zkoušek, byla to dobrá příprava do budoucna."
Info 13. 11. 13:18 RZ 23 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "It was very nice year for our new team. We did two podiums, we will see if Kris will do the third one now Good finish of this year." / "Byl to pro náš nový tým dobrý rok. Byli jsme dvakrát na stupních vítězů, s Krisem teď možná potřetí. Dobrá závěr sezony."
Info 13. 11. 13:16 RZ 23 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "It was bad all the weekend, I never found the right feeling, but we didn't do any mistakes and get to the top ten." / "Celý víkend to bylo šoatné, nikdy jsem neměl ten správný pocit. Ale neudělali jsme žádnou chybu a nakonec skončili v top ten."
Info 13. 11. 13:12 RZ 23 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Really enjoyable weekend, I'm happy to finish this tough event." / "Užili jsme si celý víkend, jsem rád, že jsme dokončili tento náročný podnik."
Info 13. 11. 12:18 RZ 21 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "Nice stage, no drama. We drive carefully tothe finish." / "Pěkná zkouška, žádné drama. Jedeme opatrně do cíle."
Info 13. 11. 11:56 RZ 21 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 58) Stopped in the stage. / Zastavil v RZ.
Info 13. 11. 11:54 RZ 21 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Quite OK, we try to keep our pace and finish the rally." / "Docela dobré, snažíme se držet tempo a dojet do cíle."
Info 13. 11. 11:50 RZ 21 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Nice steady run with decent rhytm." / "Klidná vyrovnaná jízda, dobrý rytmus."
Info 13. 11. 11:48 RZ 21 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I try my best, but it's probably not enough. We will see." / "Dělám, co můžu, ale možná to nebude stačit. Uvidíme."
Info 13. 11. 11:46 RZ 21 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "This stage went quite well, we have good control on our driving, we enjoy today's stages." / "Zkouška šla dobře, soustředíme se na jízdu, dnešní zkoušky si užíváme."
Info 13. 11. 11:40 RZ 21 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Two more stages to go, we need to keep the concentration." / "Ještě dvě zkoušky, musíme udržet koncentraci."
Info 13. 11. 09:52 RZ 20 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "We are still keep going, you never know, what happens." / "Stále jedeme ryche, nikdy nevíte, co se může stát."
Info 13. 11. 09:50 RZ 20 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I do what I can, we will see." / "Dělám, co můžu, uvidíme."
Info 13. 11. 09:46 RZ 20 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "The car is OK now, it's down the power, but it works. I'm sorry for Loeb" / "Auto je v pohodě, byť jedeme na snížený výkon. Je mi líto Loeba."
Info 13. 11. 09:29 RZ 20 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Very shocking news, we have backed off little bit." / "Velice šokující zprávy, trochu jsme teď ubrali."
Odstup 13. 11. 11:46 RZ 19 6 EVANS E. / EDWARDS A. (st. č. 62) Mechanical failure. / Technická závada.
Odstup 13. 11. 11:45 RZ 19 2 WIEGAND S. / GOTTSCHALK T. (st. č. 57) Illness. / Zdravotní důvody.
Info 13. 11. 09:28 RZ 18 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "I'm just going through. On the tarmac it's fun, but I try to by very careful." / "Jen se to snažíme projet. Na asfaltu je to legrace, ale jedeme hodně opatrně."
Info 13. 11. 09:27 RZ 18 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 58) "I enjoed the stage, the gravel was easier for me." / "Užil jsem si to, ale šotolina je pro mě snadnější."
Info 13. 11. 09:25 RZ 18 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 55) "Not very good, I was scared on the tarmac. On the gravel I found the rhytm." / "Ne moc dobré, na asfaltu jsem se bál. Ale na šotolině už jsem našel správný rytmus."
Info 13. 11. 09:23 RZ 18 P 3 FLODIN P. / ALANNE T. (st. č. 21) "This was very nice. No problem, clean run." / "Opravdu pěkné. Bez problémů, čistá jízda."
Info 13. 11. 09:20 RZ 18 M wrc OLIVEIRA D. / MUSSANO F. (st. č. 12) "It was OK, some mistakes. The tarmac was very tricky." / "Šlo to, udělali jsme několik chybek. Asfalt byl odně zrádný."
Info 13. 11. 09:19 RZ 18 wrc PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 51) "I maybe found little bit more how to drive this car." / "Možná jsem zjistil zase něco víc, jak s tímto autem jet."
Info 13. 11. 09:18 RZ 18 2 WIEGAND S. / GOTTSCHALK T. (st. č. 57) "Today I hope to show some speed." / "Doufám, že dnes ukážeme naši rychlost."
Info 13. 11. 09:15 RZ 18 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 54) "Very enjoyable stage, the car is good, the pacenotes are correct. We only lose time at long straghts against the Gr. N cars." / "Pěkná zkouška, auto funguje, rozpis máme dobrý. Jen proti produkčním vozům ztrácíme čas na dlouhých rovinkách."
Info 13. 11. 09:13 RZ 18 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "Good stage, we have good setup." / "Dobrá zkouška, máme dobré nastavení."
Info 13. 11. 09:10 RZ 18 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "We are surviving only, we are out of the game. We are not enjoying this event." / "Jenom přežíváme, jsme mimo hru. Tuto soutěž si neužíváme."
Info 13. 11. 09:08 RZ 18 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It was really fun stage. I want to enjoy my Sunday drive." / "Tato zkouška mě opravdu bavila. Chci si užít mou nedělní jízdu."
Info 13. 11. 09:06 RZ 18 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "The tarmac was really dirty and slippery, everybody was cutting so the mud was coming out." / "Asfalt byl už hodně špinavý, každá řeže zatáčky a bahno se tahá ven."
Odstup 13. 11. 09:05 RZ 18 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Retired after road accident after SS 18. Everyone is OK. / Odstoupil po dopravní nehodě po RZ 18. Všichni zúčastnění jsou v pořádku.
Info 13. 11. 09:02 RZ 18 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 10) "The tarmac was very difficult for me. I didn't know, where the grip would be good and where the first car cut." / "Asfalt pro mě byl hodně náročný, nevěděl jsem, kde to drží a kde bude vytaháno."
Info 13. 11. 09:00 RZ 18 wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 18) "It's OK, good." / "Je to OK, v pohodě."
Info 13. 11. 08:58 RZ 18 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "The grip is quite good, except the tarmac." / "Kromě asfaltu byla přilnavost docela dobrá."
Info 13. 11. 08:56 RZ 18 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Really nice, but also very slippery on the tarmac. On the gravel it was good fun." / "Opravdu pěkné, ale na asfaltu to klouzalo. Šotolina už ale byla zábava."
Info 13. 11. 08:54 RZ 18 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Lot more grip than at any stage before." / "Mnohem víc gripu než kdykoliv předtím."
Info 13. 11. 08:52 RZ 18 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I try my best, the stage was very nice." / "Snažím se, jak můžu, zkouška byla pěkná."
Info 13. 11. 08:51 RZ 18 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "The stage was very nice, it was enjoyable. We are now driving safely and securing the third position. We still have engine problems." / "Zkouška byla velice pěkná. Jedeme na jistotu, abychom udrželi třetí místo. Stále nás trápí motor."
Info 13. 11. 08:49 RZ 18 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Everything is OK, Jari-Matti is pushing very hard. Nothing more I can do." / "Je to OK, Jari-Matti tlačí opravdu moc. Nemůžu dělat víc."
Info 13. 11. 08:30 RZ 18 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's good to be first on the road today. Tarmac was surprisingly good." / "Je to dobré, je lepší být dnes první na trati. Asfalt byl překvapivě v pohodě."
Odstup 13. 11. 08:30 RZ 17 6 NUCITA G. / NUCITA A. (st. č. 74) Mechanical failure. / Technická závada.
Odstup 13. 11. 08:29 RZ 17 10 BRONKART R. / FRANCASSO A. (st. č. 73) Mechanical failure. / Technická závada.
Odstup 12. 11. 17:56 RZ 17 6 VAN DER MAREL T. / BERKHOF E. (st. č. 118) Mechanical failure. / Technická závada.
Info 12. 11. 17:15 RZ 17 6 KAUR E. / LEPIKSON E. (st. č. 108) "We were pushing very hard, we caught the car before." / "Jeli jsme opravdu naplno, dojeli jsme auto před námi."
Info 12. 11. 17:07 RZ 17 P 3 KIKIRESHKO A. / LARENS S. (st. č. 31) Stopped in the stage. / Zastavil v RZ.
Info 12. 11. 17:03 RZ 17 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 22) "We have car, which is working perfectly today. Unfortunately no chance to get good position in this rally." / "Máme auto, které dnes perfektně fungovalo. Bohužel už v této rally nemůžeme získat nějakou dobrou pozici."
Info 12. 11. 17:03 RZ 17 6 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 109) "I tried my best and I really enjoyed." / "Vydal jsem ze sebe to nejlepší a opravdu jsem si to užil."
Info 12. 11. 16:54 RZ 17 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "The morning was OK, the afternoon was terible, because we were struggling with lot of understeer. We lost a lot of time." / "Ráno bylo OK, ale odpoledne jsme se trápili, auto bylo nedotáčivé a ztratili jsme spoustu času."
Info 12. 11. 16:51 RZ 17 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 54) "Today has been nice, but in the beginning it was difficult to find the right rhytm. Second loop was much better." / "Dneska to šlo, ale ráno jsme těžko hledali rytmus Odpoledne už to bylo mnohem lepší."
Info 12. 11. 16:50 RZ 17 wrc PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 51) "It's better and better, I had nice drive today. We are improving, I'm quite happy." / "Je to lepší a lepší, měli jsme dobrý den. Zlepšujeme se, jsem docela šťastný."
Info 12. 11. 16:48 RZ 17 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "The grip is still changing, huge experience for me. These stages are amazing, I enjoy it." / "Přilnavost se pořád mění, je to pro mě velká zkušenost. Zkoušky jsou nádherné, užívám si to."
Info 12. 11. 16:46 RZ 17 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "I'm figting with the car, not satisfied at all." / "Hodně s autem bojuju, nejsem spokojený."
Info 12. 11. 16:43 RZ 17 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "It was tough day. We had a lot of understeer, we are learning." / "Byl to těžký den. Auto bylo hodně nedotáčivé, stále se učíme."
Info 12. 11. 16:41 RZ 17 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I tried to drive correctly. But we had good rhytm, I'm quite happy today." / "Snažil jsem se jet správně, měli jsme dobrý rytmus a jsem celkem spokojený."
Info 12. 11. 16:39 RZ 17 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "This one was very slippery, the grip is quite bad." / "Tato zkouška docela klouzala, přilnavost už je špatná."
Info 12. 11. 16:36 RZ 17 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 10) "Not so bad, this stage was better than the other, with better grip. I'm feeling good." / "Nebylo to zlé, tato vložka byla lepší než ty předchozí, měla lepší grip. Cítím se dobře."
Info 12. 11. 16:34 RZ 17 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It was good day. Not easy, but the weather conditions were good. After puncture we took it easy, we had only one spare." / "Byl to dobrý den. Nebylo to lehké, ale počasí nám přálo. Po defektu jmse zvolnili, máme jen jednu rezervu."
Info 12. 11. 16:31 RZ 17 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Not bad, this stage was quite nice." / "nebylo to zlé, tato zkouška byla docela pěkná."
Info 12. 11. 16:29 RZ 17 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "I made a few mistakes in here, we will see tomorrow." / "Udělal jsem tu několik chybek, uvidíme, jak zítra."
Info 12. 11. 16:27 RZ 17 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I'm happy, the car is working, Ilka is well, everything is good." / "Jsem spokojený, auto funguje, Ilka se má taky dobře, všechno je fajn."
Info 12. 11. 16:24 RZ 17 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I was told by the team to use only high revs. I can't stop the engine becuse it might be not restarted." / "Tým mi řekl, ať používám jen vyšší otáčky. Nemůžu zhasnout motor, protože bych ho už asi nenastartoval."
Info 12. 11. 16:22 RZ 17 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I can't do anything. Latvala is really good." / "Nemůžu nic dělat, Latvala je opravdu dobrý."
Info 12. 11. 15:24 RZ 17 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's been going really well today. Tomorrow morning I'll need clear head." / "Dnes to šlo velice dobře. Zítra ráno budu potřebovat čistou hlavu."
Odstup 12. 11. 17:18 RZ 16 2 THERMAN M. / PERÄLÄ J. (st. č. 53) Mechanical failure. / Technická závada.
Info 12. 11. 15:22 RZ 15 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "All the problems are solved, we will try to catch Henning." / "Problémy vyřešeny, pokusíme se dostat Henninga."
Info 12. 11. 15:18 RZ 15 wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 18) "We had problem at the previous stage and the service was longer, than we needed." / "Na předchozí RZ jsme měli problém a oprava v servisu se protáhla víc, než jsme chtěli."
Info 12. 11. 15:16 RZ 15 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "It was OK, I wasn't pushing too hard." / "V pohodě, moc jsem na to netlačil."
Info 12. 11. 15:14 RZ 15 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Not good, we have engine problems." / "Není to dobré, máme problémy s motorem."
Info 12. 11. 15:12 RZ 15 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was very demanding stage, compeletly different from the morning. It's like polished, no grip." / "Velice náročná zkouška, úplně jiná, než ráno. Povrch je jak vyleštěný, vůbec to nedrží."
Info 12. 11. 15:09 RZ 15 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was pushing very hard, but the second pass is so slippery, absolutely no grip." / "Jel jsem naplno, ale druhý průjez opravdu hodně klouže, žádná přilnavost."
Info 12. 11. 12:07 RZ 14 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "Tough work, the car is suprisingly a lot different from our Group N car." / "Těžká práce, auto je překvapivě hodně odlišné od našeho 'enka'."
Info 12. 11. 12:05 RZ 14 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Damaged front end. / Poškozený předek.
Info 12. 11. 12:03 RZ 14 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "It's been OK, fast stages. After yesterday accident we were more careful." / "Šlo to, docela rychlé zkoušky. Po včerejší havárii jsme opatrnější"
Info 12. 11. 12:02 RZ 14 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's better today, we have some pleasure. The grip is better than we expected." / "Dnes je to lepší, celkem nás to baví. Grip je lepší, než jsme čekali."
Info 12. 11. 11:59 RZ 14 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 10) "Not so happy, because I feel not so good. I try to push, not on the limit, but the times are very bad. Something is wrong." / "Nejsem spokojeným necítím se nějak ve své kůži. Snažím se tlačit, ne na limitu, ale naše časy jsou opravdu špatné. Něco je špatně."
Info 12. 11. 11:56 RZ 14 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It was OK, quite fast, the grip is still changing a lot." / "Bylo to dobré, docela rychlá zkouška, přilnavost se stále hodně mění."
Info 12. 11. 11:55 RZ 14 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We were struggling, stlightly out of the pace." / "Trochu jsme se trápili, nemáme správné tempo."
Info 12. 11. 11:54 RZ 14 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "I think I have no turbo, I'm surpsised with the time." / "Asi jsme přišli o turbo, takže mě překvapuje ten čas."
Info 12. 11. 11:44 RZ 14 wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 18) "We just were doing some corrections in the pacenotes and I missed one message. Then we hit the bank and the radioator got blocked." / "Dělali jsme nějaké úpravy rozpisu a přeslechl jsem další hlášku. Pak jsme trefili břeh a chladič se zablokoval."
Info 12. 11. 11:24 RZ 14 wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 18) Stopped in the stage. / Stojí v RZ.
Odstup 12. 11. 12:10 RZ 12 6 ČERNÝ J. / KOHOUT P. (st. č. 104) Mechanical failure. / Technická závada.
Info 12. 11. 11:00 RZ 12 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) Rear right puncture. / Defekt pravého zadního kola.
Info 12. 11. 10:57 RZ 12 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Something badly wrong in the engine bay." / "V motoru je něco hodně špatně."
Info 12. 11. 10:53 RZ 12 wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 18) "We had good feeling to drive, I'm happy with the time." / "Měli jsme dobrý pocit, jsem spokojený s časem."
Info 12. 11. 10:49 RZ 12 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I'm happy, we have much more grip." / "Jsem spokojený, máme dnes mnohem lepší přilnavost."
Info 12. 11. 10:47 RZ 12 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "The stage was horrible for me. I'm through and safely here. After Petter's retirement we have to secure the third." / "Zkouška byla hrozná. Ale jsme bezpečně tu. Po Petterově odstoupení musíme na jistotu udržet třetí místo."
Info 12. 11. 10:44 RZ 12 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "There was a really muddy section and in one section I was late on brakes and went straight into the access road." / "Byla tam jedna opravdu zablácená pasáž, kde jsem šel pozdě na brzdy a skončil v odbočce."
Odstup 12. 11. 10:43 RZ 12 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Got stuck in a ditch, retired after the stage. / Uvízl v příkopu, odstoupil po RZ.
Info 12. 11. 10:43 RZ 12 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was little bit pushing, it was good start." / "rochu jsem za to vzal, start se nám dnes podařil."
Odstup 12. 11. 10:05 RZ 12 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) Fuel pipe problem in the road section to SS 12. / Technický problém s poalivovým systémem na přejezdu k RZ 12.
Info 12. 11. 10:41 RZ 11 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 22) Stopped in the road section after SS 11. / Zastavil na přejezdu po RZ 11.
Odstup 11. 11. 18:02 RZ 11 P 3 NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 24) Off the road. / Mimo trať.
Info 11. 11. 18:01 RZ 11 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "New experience - being blind. We just needed to keep the car on the road. We tried to turn the lights on and off, but nothing worked." / "Nová zkušenost být téměř slepý. Hlavně jsem potřebovali udržet auto na cestě. Zkoušeli jsme vypínat a zapínat světla, ale nic nepomohlo."
Info 11. 11. 17:57 RZ 11 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 22) "It was one of the toughest stages I ever drove. At few places I almost stopped to see the road." / "Byla to jedna z nejtěžích zkoušek, jaké jsem kdy jel. Na několika místech jsem skoro zastavil, abych vůbec viděl cestu."
Info 11. 11. 17:56 RZ 11 P 3 SALIUK O. / CHEREPIN P. (st. č. 30) Stopped in the stage. / Zastavil v RZ.
Info 11. 11. 17:54 RZ 11 P 3 FLODIN P. / ALANNE T. (st. č. 21) "I was so slow now, I can't drive in the fog and night, it's hard for my eyes." / "Byl jsem tak pomalý, nemůžu jezdit v mlze a tmě. Bylo to namáhavé na oči."
Info 11. 11. 17:53 RZ 11 2 WIEGAND S. / GOTTSCHALK T. (st. č. 57) "It was very difficult, we had to turn off all lights off on the fog." / "Bylo to těžké, v mlze jsme museli vypnout všechna světla."
Info 11. 11. 17:47 RZ 11 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 54) "It was perfect till the last stage. We couldn't see anything and we had some fog on the window inside. I had to stop." / "Do poslední zkoušky to bylo pefektní. Pak se nám ale zamlžilo okno, museli jsme zastavit."
Info 11. 11. 17:43 RZ 11 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I've never driven in conditions like this before. I couldn't see the road." / "Ještě nikdy jsem v něčem takovém nejel. Neviděl jsem silnici."
Info 11. 11. 17:42 RZ 11 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "We improved the car in the afternoon, but it still is not the right." / "Odpoledne jsme upravili auto, ale stále to není to pravé."
Info 11. 11. 17:40 RZ 11 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 10) "The last stage was very bad, there was a lot of fog, I didn't like it." / "Psolední zkouška byla hrozná, byla tam spousta mlhy, nelíbilo se mi to."
Info 11. 11. 17:37 RZ 11 wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 18) "I think today was good for us. We are here not for fighting with the top. We will see tomorrow." / "Myslím, že se nám dnešek povedl. Nejsme tu od toho, abychom se honili se špičkou. Uvidíme zítra."
Info 11. 11. 17:35 RZ 11 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "This stage we cought dark again, but I'm quite happy for today." / "Opět nás trochu zastihla tma, ale s dneškem jsem docela spokojený."
Info 11. 11. 17:33 RZ 11 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "The fog was unbeliavebly difficult now. I'm happy that I'm here." / "Teď byla neuvěřitelná mlha. Jsem šťastný, že jsem tu."
Info 11. 11. 17:30 RZ 11 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "It was good day, but I lost a lot of time in a fog now." / "Byl to dobrý den, ale teď jsme hodně ztratili v mlze."
Info 11. 11. 17:30 RZ 11 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We thought we had a puncture, but there is something with the steering." / "Mysleli jsme, že máme defekt, ale je to něco s řízením."
Info 11. 11. 17:28 RZ 11 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Very tough conditions. We had good morning, but in the afternoon we were struggling and lost a lot of time." / "Velice těžké podmínky. Ráno se nám dařilo, odpoledne jsme se ale trápili a ztratili hodně času."
Info 11. 11. 17:26 RZ 11 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "The car is feeling perfect all the day today. I think we did a good job inside. I enjoy it." / "Auto je dnes celý den perfektní. Myslím, že jsme dnes odvedli dobrou práci. Užívám si to."
Info 11. 11. 17:23 RZ 11 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "We tried to keep up and push. It's difficult, but it's fun. The podium is our target." / "Snažili jsme se tlačit. Je to těžké, ale bavíme se. Naším cílem je podium."
Info 11. 11. 17:22 RZ 11 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I was struggling today, but now we got a good feeling now and I tried to push." / "Dnes jsem se trápil, ale teď už jsme měli dobrý pocit a tak jsem hodně tlačil."
Info 11. 11. 17:21 RZ 11 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's difficult to find the motivation, we are not on our normal speed." / "Je těžké najít motivaci, nemáme naši obvyklou rychlost."
Info 11. 11. 17:13 RZ 11 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We are in a good situation at this moment, so we are little bit waiting, what's going on. I had quite a good day." / "Jsme teď v docela dobré situaci, trochu čekáme, co bude dál."
Info 11. 11. 16:02 RZ 9 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 10) "More difficult than before, because there is rain now." / "Je to teď těžší než předtím, začalo pršet."
Info 11. 11. 16:00 RZ 9 wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 18) "First stage was really slippery, this one was quite OK." / "První zkouška hodně klouzala, tato byla mnohem lepší."
Info 11. 11. 15:58 RZ 9 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Quite happy. The car is very well, the grip is better now." / "Docela dobré. Auto funguje, přilnavost se zlepšila."
Info 11. 11. 15:54 RZ 9 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It's slippery, it's wet everywhere. The visibility is OK." / "Klouže to, všude je mokro. Ale viditelnost je dobrá."
Info 11. 11. 15:51 RZ 9 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "It was OK, only in the previous stage we had some small problem." / "V pohodě, jen na předchozí RZ jsme měli menší problémy."
Info 11. 11. 15:46 RZ 9 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It's going fine and according to our plan." / "Vše je v pořádku, jde to podle plánu."
Info 11. 11. 15:44 RZ 9 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "The feeling is better now, I'm quite happy." / "Máme nyní lepší pocit, jsem docela spokojený."
Info 11. 11. 15:26 RZ 9 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "There is no motivation, but we try to improve the pacenotes and to learn the stages for the future." / "Nemáme motivaci, ale snažíme se vyladit rozpis a poznat zkoušku do budoucna."
Info 12. 11. 10:04 RZ 7 P 3 AL JABRI B. / McAULEY S. (st. č. 29) Off the road. / Mimo trať.
Info 11. 11. 16:59 RZ 7 P 3 NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 24) Had a spin. / Dělal hodiny.
Odstup 11. 11. 11:47 RZ 7 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Retired in service after SS 7. / Odstoupil v servisu po RZ 7.
Info 11. 11. 11:45 RZ 7 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 54) "I'm enjoying the rally, it's all about discovering the stages. I thing the pace is good." / "Užívám si to, je to všechno o poznávání místních zkoušek. Myslím, že máme dobré tempo."
Info 11. 11. 11:42 RZ 7 M wrc OLIVEIRA D. / MUSSANO F. (st. č. 12) "We did some improvements in the morning, the conditions are incredible." / "Udělali jsme nějaká vylepšení, podmínky jsou neskutečné."
Info 11. 11. 11:41 RZ 7 P 3 GORBAN V. / NIKOLAYEV A. (st. č. 32) Stopped in the stage. / Stojí v RZ.
Info 11. 11. 11:40 RZ 7 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "We are without good speed and good setup." / "Jsme bez rychlosti a dobrého nastavení."
Info 11. 11. 11:36 RZ 7 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I was pushing too hard and going sideways a lot, I'm still learning." / "Moc jsem tlačil a často jsme jeli zbytečně bokem. Pořád se učím."
Info 11. 11. 11:34 RZ 7 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "We were struggling a lot. We have to adjust the suspension." / "Docela se trápíme. Musíme upravit nastavení podvozku."
Info 11. 11. 11:33 RZ 7 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 10) "I think there is something wrong with the setup." / "Myslím, že máme špatný setup."
Info 11. 11. 11:30 RZ 7 wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 18) "Tricky stage, very foggy, sliperry and muddy. It's difficult." / "Těžká vložka, hodně mlhy, bláta. Je to náročné."
Info 11. 11. 11:25 RZ 7 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "The engine is overheating." / "Přehřívá se nám motor."
Info 11. 11. 11:21 RZ 7 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Really tough. It was very slippery and we spun." / "Hodně těžké, hodně to klouzalo, dělali jsme hodiny."
Info 11. 11. 11:20 RZ 7 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I'm happy, the car is very good." / "Jsem spokojený, auto je perfektní."
Info 11. 11. 11:17 RZ 7 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "There was really heavy fog at the start. We were struggling, went very wide at some places, not easy." / "Na startu byla opravdu hustá mhla. Trochu jsme se trápili, na pár místech jsme byli moc širocí. Nebylo to snadné."
Info 11. 11. 11:15 RZ 7 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) Stopped in the stage, continues. / Zastavil v RZ, pokračuje.
Info 11. 11. 11:12 RZ 7 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Very difficult stage, we had two big moments. There was fog, but I enjoyed it" / "Náročná zkouška, měli jsme dvě velké krize. Hodně mlhy, ale užili jsme si to."
Info 11. 11. 11:08 RZ 7 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Very slippy, difficult. There was fog at many places. Difficult to get the rhytm." / "Hodně uklouzané. Na spoustě míst byla mlha, těžké najít rytmus."
Info 11. 11. 11:07 RZ 7 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) Puncture. / Defekt.
Info 11. 11. 10:55 RZ 7 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I found this stage very tricky, there was a lot of mud and fog. I had a few moments." / "Velice zrádná zkouška, spousta bláta a mlha. Měl jsem tam několik krizovek."
Info 11. 11. 10:31 RZ 7 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Stopped in the stage at km 10, continues. Damaged suspension and radiator. / Zastavil v RZ na 10. kilometru, pokračuje. Poškozené zavěšení a chladič.
Odstup 11. 11. 09:58 RZ 6 wrc PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 51) Out of the road, broken wheel. / Mimo trať, ulomené kolo.
Info 11. 11. 09:53 RZ 6 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "The grip is changing a lot, you get frustrated by that." / "Přilanovst se neustále mění, je to trochu frustrující."
Info 11. 11. 09:51 RZ 6 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very tricky, the grip is nothing." / "Velice zrádné, přilnavost není žádná."
Odstup 11. 11. 16:04 RZ 5 M wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / MOMBAERTS E. (st. č. 14) Off the road. / Mimo trať.
Info 11. 11. 09:50 RZ 5 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) Got stuck in a ditch. / Uvízl v příkopu.
Info 11. 11. 09:21 RZ 4 M wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / MOMBAERTS E. (st. č. 14) "I don't know my time, but I really enjoyed it." / "Nevím svůj čas, ale opravdu jsem si to užil."
Info 11. 11. 09:18 RZ 4 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "It wasn't so good, we had some troubles with intercom. But no mistakes." / "Nebylo to dobré, neměli jsme interkom. Ale jízda bez chyb."
Info 11. 11. 09:17 RZ 4 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I tried to push little bit too hard. It's learning experience." / "Snažil jsem se tlačit a bylo to trochu moc. Je to velké učení."
Info 11. 11. 09:14 RZ 4 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "The road surface is pretty tricky, not very much confidence at the moment." / "Povrch cesty je docela zrádný, nemáme moc jistoty."
Info 11. 11. 09:12 RZ 4 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 10) "Quite difficult to wake up, but everything is OK. My goal is to finish the rally." / "Je těžké se po ránu probudit, ale vše je OK. Mým cílem je dokončit rally."
Info 11. 11. 09:10 RZ 4 wrc PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 51) "Very tricky conditions. I need to use more the power of the car better." / "Velice těžké podmínky. Musím začít lépe využívat výkon auta."
Info 11. 11. 09:09 RZ 4 wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 18) "It was really really fast and slippery." / "Bylo to opravdu opravdu rychlé a klouzalo to."
Info 11. 11. 09:06 RZ 4 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "To be honest there are some places, where the first crews scrabbed the mud, but generally we are quite happy." / "Je tam několik míst, kde první posádky hodně rozebraly cestu, ale celkově jsme docela spokojení."
Info 11. 11. 09:04 RZ 4 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Quite fast stage, but we took it easy, not pushing very hard." / "Docela rychlá zkouška, pojali jsme to v klidu, moc jsme netlačili."
Info 11. 11. 09:02 RZ 4 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It was bit slippery in some places. I wasn't driving very well." / "Místy to trochu klouzalo. Nejel jsem moc dobře."
Info 11. 11. 09:00 RZ 4 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "OK stage, I just stalled engine. It was my fault." / "V pohodě zkouška, ale zhasl mi motor . Byla to moje chyba."
Info 11. 11. 08:58 RZ 4 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Not bad as last night, but still some places, where it was hard to see anything." / "Lepší než včera večer, ale stále je tam pár míst, kde toho není moc vidět."
Info 11. 11. 08:56 RZ 4 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "It felt like puncture in the end, but it's OK. But it's slippery, the grip is changing a lot." / "Myslel jsem, že máme defekt, ale je to OK. Klouže to, grip se hodně mění."
Info 11. 11. 08:54 RZ 4 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It feels better now, they did something with the ECU. It was very slippery, I tried to push." / "Je to lepší, v servisu udělali něco s řídící jednotkou. Snažil jsem se jet naplno."
Info 11. 11. 08:52 RZ 4 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "It was OK, but we had a spin, so we lost some seconds. I was pushing." / "Bylo to OK, ale přetočili jsme se a ztratili pár sekund. Tlačil jsem hodně."
Info 11. 11. 08:50 RZ 4 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Some places the grip is OK, some places not, it's difficult to find the rhytm." / "Někde je přilnavost v pohodě, někde ne. Je těžké najít správný rytmus."
Info 11. 11. 08:48 RZ 4 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I drive as I can. It's not easy to restart the rally." / "Jedu, jak umím. Není snadné teď naskočit zpět."
Info 11. 11. 08:46 RZ 4 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was bit dark, on long straights I couldn't see braking points. The conditions are getting very good." / "Byla trochu tma, na dlouhých rovinkách jsem neviděl na brzdné body. Ale podmínky se rychle zlepšují."
Info 11. 11. 08:42 RZ 4 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We had very good start, but also two moments on the mud, so I time on some places." / "Dobrý start, ale měli jsme dvě krize a ztratili nějaký čas na pár místech."
Odstup 11. 11. 09:22 RZ 3 3 CUMISKEY B. / SHERIDAN P. (st. č. 70) Retired before leaving Parc Fermé. / Odstoupil před odjezdem z uzavřeného parkoviště.
Info 10. 11. 18:29 RZ 3 P 3 NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 24) "My codriver lost the light for the pacenotes, so few corners we drove on blind." / "Spolujezdec ztratil svetýlko na rozpis, takže jsme pár zatáček jeli naslepo."
Info 10. 11. 18:23 RZ 3 P 3 FUCHS N. / GARCIA R. (st. č. 35) "I'm happy to finish the stage. Dark, fog, mud, we are happy to be ready for tomorrow." / "Jsem šťastný, že jsme tu. Tma, mlha, bahno, jsme rádi, že jsme před zítřkem v pořádku."
Info 10. 11. 18:22 RZ 3 P 3 SALIUK O. / CHEREPIN P. (st. č. 30) Stopped in the stage. / Zastavil v RZ.
Info 10. 11. 18:20 RZ 3 P 3 GUERRA B. / ROZADA B. (st. č. 39) "We lost a lot, I was affraid in the dark." / "Hodně jsme ztratili, ve tmě jsem měl trochu obavy."
Info 10. 11. 18:17 RZ 3 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "We had to slow down in the fog, we will see tomorrow." / "Museli jsme v mlze zvolnit, těšíme se na zítřek."
Info 10. 11. 18:16 RZ 3 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 22) "We have some problem with the setup of the car." / "Máme nějaký problém s nastavením auta."
Info 10. 11. 18:14 RZ 3 P 3 FLODIN P. / ALANNE T. (st. č. 21) "Very difficult, in the fog it's impossible to see anything. We were struggling, I was too scared." / "Hodně těžké, v mlze nešlo nic vidět. Hodně jsme se trápili, trochu jsem se bál."
Info 10. 11. 18:13 RZ 3 2 WIEGAND S. / GOTTSCHALK T. (st. č. 57) "Very difficult. It's my first time in S2000 car, so I'm learning." / "Hodně těžké, jedu poprvé s dvoutisícovkou, takže se učím."
Info 10. 11. 18:10 RZ 3 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 54) "It's completely new for me and in the forest was a lot of fog. I switched off the external lights and didn't see anything." / "Je to pro mě všechno nové, v lese bylo spousta mlhy. Vypnul jsem v ní přídavná světla, ale potom jsme taky nic neviděli."
Info 10. 11. 18:08 RZ 3 M wrc OLIVEIRA D. / MUSSANO F. (st. č. 12) "It was OK, we had safe pace, only to finish today." / "Bylo to dobré, nasadili jsme bezpečné tempo, abychom dnešek bez problémů dokončili."
Info 10. 11. 18:06 RZ 3 M wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / MOMBAERTS E. (st. č. 14) "Really tough, I was quite scared, because in some sections I couldn't see anything." / "Opravdu těžké, trochu jsem se bál, protože místy nebylo vůbec nic vidět."
Info 10. 11. 18:03 RZ 3 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "I never drove in these conditions with this car, in the dark and so on. I'm not 100% confident with my performance, now we focus on tomorrow." / "Nikdy jsem s tímhle autem nejel v takovýchto podmínkách, ve tmě a tak. Nejsem stoprocentně spokojený s mým výkonem, ale už se soustředíme na zítřek."
Info 10. 11. 18:02 RZ 3 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) Rear left puncture. / Defekt pravé zadní pneu.
Info 10. 11. 17:57 RZ 3 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I lost confidence when I was the fog. I'm disappointed." / "Ztratil jsem jistotu, jakmile se objevila mlha. Nejsem spokojený."
Info 10. 11. 17:55 RZ 3 wrc PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 51) "Terrible, we have some troubles with lights. We couldn't see anything, it had nothing to do with racing." / "Šílené, měli jsme problémy se světly. Skoro nic jsme neviděli, nemělo to nic společného se závoděním."
Info 10. 11. 17:53 RZ 3 wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 18) "Really challenging, in some places the grip is OK, some places no grip at all. We didn't take any stupid risk." / "Velká výzva. Někde byl grip v pohodě, někde skoro vůbec. Nechtěli jsme hloupě riskovat."
Info 10. 11. 17:46 RZ 3 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "OK, I'm happy with our time and performance." / "OK, jsem spokojený s časem a naším výkonem."
Info 10. 11. 17:45 RZ 3 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "There were some places with fog, but I'm happy." / "Na pár místech byla mlha, ale jsem spokojený."
Info 10. 11. 17:42 RZ 3 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It went really really good, but then one bumper light went off and we lost a couple of time." / "Napřed to šlo velice dobře, ale pak jsme ztratili z nárazníku jednu z lamp, tak jsme něco ztratili."
Info 10. 11. 17:40 RZ 3 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Difficult coniditions, lot of mud, it's difficult to see the road in the dark." / "Těžké podmínky, spousta bahna. Je těžké v té tmě vidět na cestu."
Info 10. 11. 17:37 RZ 3 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I tried to push, but it seems like it gets more slippery with every car." / "Snažil jsem se tlačit, ale vypadá to, že s každým autem to jen víc klouže."
Info 10. 11. 17:32 RZ 3 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was good, but it seemed to be more and more slippy, so it was hard to find the right braking points." / "Šlo to, ale zdálo se mi, že se přilnavost čím dál víc horší, takže bylo těžké trefovat se do brzd."
Info 10. 11. 17:30 RZ 3 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Good start, I'm quite happy with that." / "Dobrý start, jsem spokojený."
Info 10. 11. 17:29 RZ 3 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK, but lot of mud, the grip is changing a lot." / "Bylo to OK, ale bylo hodně bláta, grip se hodně mění."
Odstup 10. 11. 20:39 RZ 2 6 VAN DER MAREL T. / BERKHOF E. (st. č. 118) Technical problem after SS 2. / Technická závada po RZ 2.
Info 10. 11. 16:33 RZ 2 M wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / MOMBAERTS E. (st. č. 14) "Everything OK. I tried to go faster." / "Vše OK, pokusil jsem se jet rychleji."
Info 10. 11. 16:31 RZ 2 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "I'm not pushing, no mistakes." / "Nejedu naplno, žádná chyba."
Info 10. 11. 16:30 RZ 2 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It's fun stage, but the tyres are little worn." / "Je to zábavná RZ, ale gumy začínají být sjeté."
Info 10. 11. 16:26 RZ 2 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 10) "It will be difficult in the night." / "Ve tmě to bude těžké."
Info 10. 11. 16:23 RZ 2 wrc PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 51) "It will be little more dark in the forest, we will see." / "V lese bude trochu víc tma, uvidíme."
Info 10. 11. 16:22 RZ 2 wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 18) "I hope the tyres are OK for the gravel stage." / "Doufám, že gumy jsou před šotolinovou RZ v pořádku."
Info 10. 11. 16:20 RZ 2 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "The tyres are worn, they're like jelly and on the tarmac are gone very fast." / "Gumy jsou sjeté, jsou jako z želé a na asfaltu rychle odcházejí."
Info 10. 11. 16:18 RZ 2 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "We didn't push at all." / "Rozhodně jsme netlačili."
Info 10. 11. 16:14 RZ 2 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I tried to go more slowly, we need to attack in the forest." / "Snažil jsem se jet ještě pomaleji, v lese pak zatáhneme."
Info 10. 11. 16:12 RZ 2 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "There is a lot of cuts now, not easy." / "Teď už je často vytaháno, není to snadné."
Info 10. 11. 16:10 RZ 2 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "We need to wait for the real stages." / "Potřebujeme počkat na opravdové rychlostní zkoušky."
Info 10. 11. 16:08 RZ 2 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "The power doesn't feel correct." / "Výkon auta není zcela v pořádku."
Info 10. 11. 16:06 RZ 2 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "We are trying, it's really good fun." / "Snažíme se, je to velká zábava."
Info 10. 11. 16:04 RZ 2 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I didn't push, I didn't want to make a mistake." / "Netlačil jsem, nechtěl jsem udělat žádnou chybu."
Info 10. 11. 15:59 RZ 2 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I'm glad it is behind. The rally starts right now." / "Jsem rád, že je to za mnou. Samotná rally opravdu začíná až teď."
Info 10. 11. 15:58 RZ 2 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Tricky stage, it is really slippery." / "Je to těžké, zkouška je opravdu kluzká."
Odstup 10. 11. 16:35 RZ 1 6 SUAREZ J. / CARRERA C. (st. č. 102) Rolled. / Šel přes střechu.
Info 10. 11. 16:28 RZ 1 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "We are looking forward, we have competetive tyres now." / "Těšíme se, konečně máme solidní gumy."
Info 10. 11. 16:27 RZ 1 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 22) "It will be nice weekend, I look forward." / "Bude to dobrý víkend, těším se."
Info 10. 11. 16:25 RZ 1 P 3 FLODIN P. / ALANNE T. (st. č. 21) "It was relly boring, the car was very soft. I wait for the gravel." / "Nuda, auto bylo hodně měkké. Čekám na šotolinu."
Info 10. 11. 16:21 RZ 1 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 54) "I enjoyed it, but I don't know if we were on a good pace." / "Užil jsem si to, ale nevím, jestli jsme měli správné tempo."
Info 10. 11. 16:19 RZ 1 M wrc OLIVEIRA D. / MUSSANO F. (st. č. 12) "Little bit slippery, we only want to finish this stage." / "Trochu uklouzané, hlavně jsme chtěli tuto zkoušku dojet."
Info 10. 11. 16:16 RZ 1 M wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / MOMBAERTS E. (st. č. 14) "I'm not here to crash here on this stage, we took it relaxed." / "Nejsem tu od bourání na takovéto zkoušce, projeli jsme to v klidu."
Info 10. 11. 16:15 RZ 1 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "It was very difficult, we will see." / "Bylo to těžké, uvidíme dál."
Info 10. 11. 16:13 RZ 1 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Very extreme stage, I took it carefully, but enjoyed it." / "Extrémní vložka, jel jsem opatrně, ale užili jsme si to."
Info 10. 11. 16:11 RZ 1 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 19) "We have no intercom in the moment." / "Přišli jsme o interkom."
Info 10. 11. 16:09 RZ 1 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 10) "Everything OK, but very difficult start of the rally." / "Vše OK, ale je to velice těžký start do rally."
Info 10. 11. 16:07 RZ 1 wrc PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 51) "Not proper stage, but I was surprised with cutting like on circuit. Looking forward to the gravel." / "Nebyla to pravá zkouška, překvapily mě patníky, daly se řezat jak na okruhu. Těšíme se na šotolinu."
Info 10. 11. 16:05 RZ 1 wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 18) "It's quite tricky stage and for sure these tyres are not for tarmac. We look forward to gravel." / "Je to hodně těžká zkouška a tyto gumy rozhodně nejsou na asfalt. Těšíme se na šotolinu."
Info 10. 11. 16:02 RZ 1 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Very tough. It was very slippery, the grip level was changing often." / "Velice těžké. Hodně to klouzalo, grip se co chvíli měnil."
Info 10. 11. 16:01 RZ 1 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Not easy with cold gravel tyres on tarmac." / "Není snadné jet po asfaltu na studených šotolinových pneumatikách."
Info 10. 11. 15:56 RZ 1 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "It was difficult, I took it maybe too careful." / "Bylo to těžké, přesto jsem to vzal asi příliš opatrně."
Info 10. 11. 15:54 RZ 1 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Very tricky, the start is dry, then it is damp. We didn't want to do anything stupid." / "Hodně zrádné, začátek je suchý, ale pak je trať vlhká. Nechtěli jsme udělat žádnou hloupost."
Info 10. 11. 15:52 RZ 1 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Really really tricky and difficult. The car is moving a lot on the gravel tyres." / "Hodně zrádné a náročné, auto se na šotolinových gumách hodně smýká."
Info 10. 11. 15:50 RZ 1 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Tricky, the grip from the beginning was very good and then suddenly it went very slippery." / "Zrádné, ze začátku jsme měli perfektní přilnavost, pak to najednou začalo hodně klouzat."
Info 10. 11. 15:48 RZ 1 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) Rear right wheel damaged. / Poškozené pravé zadní kolo.
Info 10. 11. 15:46 RZ 1 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was difficult start, I saw braking lines and then Ogier's car." / "Těžký start, viděl jsem brzdné stopy a pak Ogierovo auto."
Info 10. 11. 15:44 RZ 1 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) Went out of the road, hit a wall and ripped a wheel off. Crew uninjured. / Mimo trať, trefil zeď a ulomil kolo. Posádka OK.
Info 10. 11. 15:42 RZ 1 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "All right. Carefull drive, I don't want to do any damage to the car." / "Vše v pohodě. Opatrná jízda, nechtěl jsem nic udělat autu."
Info 10. 11. 15:20 RZ 1 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very special stage, we have soft gravel tyres on tarmac, so it was very tricky. But no big mistake for us." / "Velice zvláštní zkouška, máme na asfalt měkké šotolinové gumy. Ale neudělali jsme větší chybu."
toplist