Rally Acropolis

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 19. 06. 15:27 RZ 18 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) Sébastien Ogier won this stage by 0.009 / Sébastien Ogier vyhrál tuto zkoušku o 0.009
Info 19. 06. 14:15 RZ 18 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It has been a great battle, but for sure we werent driving in the same conditions. I think we were the fastest on this rally, but we were cleaning the roads today." / "Byl to pěkný souboj, ale samozřejmě jsme neměli stejné podmínky. Myslím si, že jsem byl na této soutěži nejrychlejší, ale dneska jsme museli čistit trať."
Info 19. 06. 14:11 RZ 18 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It was very good rally. Difficult on the first day but then I found a good rhythm and we pushed very hard." / "Byla to velice dobrá soutěž. Náročný první den, ale pak jsem našel správný rytmus a hodně tlačil."
Info 19. 06. 14:08 RZ 18 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I dont know why, I pushed everything I can. I am still happy with my performance, with my driving, team did a good job. We couldnt do more that this, it is impossible. Private team is private team." / "Nevím proč, snažil jsem se tlačit nejvíc, jak umím. Jsem spokojený s výkonem, s jízdou, tým odvedl dobrou práci. Nemohli jsme udělat víc, je to nemožné. Soukromý tým je soukromý tým.
Info 19. 06. 14:05 RZ 18 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I really tried to push hard. I dont know if it is going to be enough." / Snažil jsem se skutečně jet naplno. Ale nevím, jezstli to bude stačit."
Info 19. 06. 14:03 RZ 18 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I am very happy to be here. It has been a hard week, we had some bad luck." / "Jsem šťastný, že jsme tu. Byl to těžký týden, měli jsme trochu smůly."
Info 19. 06. 14:01 RZ 18 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "There is something wrong with the car again. We lost power at the start. It is frustrating because we are familiar with these roads now and we wanted to do well on this stage. It has been a long rally and sixth place without too many big problems is good." / "Zase je něco špatně s autem, na startu ztratilo výkon. Je to frustrující, protože už jsem si s těmito zkouškami porozuměl a tady jsem chtěl zajet dobře. Byla to dlouhá soutěž, šesté místo bez větších problémů je dobré."
Info 19. 06. 13:58 RZ 18 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It has been OK. On Friday we had some problems, but yesterday and today was good. Not too quick, but we get the car home." / Bylo to OK. V pátek jsme měli nějaké problémy, ale včera a dnes to bylo dobré. Ne tak rychlé, ale máme auto v cíli.
Info 19. 06. 13:56 RZ 18 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I have been quite quick in some stages. But from previous stage I have broken roll bar." / "Na některých zkouškách jsem byl rychlý. Ale od předchozího testu máme poškozený zadní stabilizátor."
Info 19. 06. 13:54 RZ 18 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It has been very up and down this weekend. It has not been what I hoped for and I sort of lost my motivation after accident on SS 4, but we are back." / "Tento víkend to býlo nahoru a dolů. Nedopadlo to tak, jak jsem si přál, ztratil jsem trochu motivaci po nehodě na RZ 4, ale jsme zpět."
Info 19. 06. 13:53 RZ 18 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 18) "We were not so lucky here with problems on Friday, but stages I could drive I drove flat." / "Neměli jsme tu moc štěstí, hlavně díky pátečním problémům. Ale zkoušky, které jsem mohl odjet, jsem jel naplno."
Info 19. 06. 13:51 RZ 18 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "Good week, very rough rally with very hard stages. The car was working well, we had a great run." / "Dobrý týden, hodně rozbitá soutěž s hodně náročnýma zkouškama. Auto fungovalo dobře, celkově podařený závod."
Info 19. 06. 13:50 RZ 18 wrc ATHANASSOULAS L. / ZAKHEOS N. (st. č. 19) "We had problems first day, nothing we could do about it. But we are overjoyed to finish now." / "První den jsme měli problémy, ale to jsme nemohli ovlivnit. Ale užili jsme si to až do cíle."
Info 19. 06. 13:11 RZ 18 Starting order into stage: Athanasoulas, Hänninen, Novikov, Östberg, Latvala, Räikkönen, Wilson, Henning, Hirvonen, Petter, Ogier, Loeb
Info 19. 06. 11:32 RZ 16 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We are still a bit too slow, but it is first time I am here." / "Jsme pořád trochu pomalí, ale je to poprvé, co tu startuju."
Info 19. 06. 11:27 RZ 16 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Good drive, good rhythm, no dramas." / "Dobrá jízda, dobrý rytmus, žádné drama."
Info 19. 06. 11:24 RZ 16 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "No problems at all, we are driving our style." / "Žádné problémy, jedeme si svým stylem."
Info 19. 06. 11:23 RZ 16 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We are getting close, we have good starting position." / "Přibližujeme se k soupeřům, máme dobrou startovní pozici."
Info 19. 06. 11:22 RZ 16 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "It is very tough to fight for podium, I am trying to push more and more, but boys are faster." / "Je to velice těžké bojovat o stupně vítězů, snažím se tlačit víc a víc, ale soupeři jsou rychlejší."
Info 19. 06. 11:19 RZ 16 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "We pushed very hard and we had a good drive. I will try to drive well also next one." / "Tlačili jsme hodně, jelo se nám dobře. Pokusím se jet dobře i další zkoušku."
Info 19. 06. 11:18 RZ 16 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was trying to go flat out everywhere. Road cleaning makes the difference. For me it was perfect stage, I couldnt go faster." / "Snažil jsem se jet všude naplno. Rozdíly dělá čištění tratě, pro mě to byla dobrá zkouška, nedokázal bych jet rychleji."
Info 19. 06. 08:56 RZ 14 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "I am enjoying the drive, we wants to finish rally." / "Užívám si jízdu, snažíme se dojet do cíle."
Info 19. 06. 08:55 RZ 14 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "I think we did very good time. We cannot move up, so we are enjoying." / "Myslím, že jsme zajeli dobrý čas. Nemůžeme se posunout nahoru, tak si to užíváme."
Info 19. 06. 08:53 RZ 14 S 2 GASSNER H. jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 27) "Everything is OK, without serious problems." / "Všechno je v pořádku, bez vážnějších problémů.
Info 19. 06. 08:51 RZ 14 S 2 TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 29) "I think today is OK, we are trying to keep our position." / "Myslím, že dneska je to OK, snažíme se udržet pozici."
Info 19. 06. 08:49 RZ 14 S 2 SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 24) "Yesterday we had problems with driveshaft, today it is OK, we are trying to finish." / "Včera jsme měli problémy s poloosou, dneska už je to OK, snažíme se dojet do cíle."
Info 19. 06. 08:48 RZ 14 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "It is not easy to concentrate on the road, I will try to avoid the punctures." / "Není to jednoduché koncentrovat se na cestu, snažím se vyhnout defektu."
Info 19. 06. 08:43 RZ 14 M wrc VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 7) "Start is OK, car is working perfect." / "Start byl OK, auto funguje dobře."
Info 19. 06. 08:41 RZ 14 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 12) Stopped in stage. / Zastavil ve zkoušce.
Info 19. 06. 08:41 RZ 14 wrc KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 16) "I feel very good today, nice stage, lot of fun. We want to finish today." / "Dnes se cítím velice dobře, pěkná zkouška, hodně zábavy. Chceme hlavně dokončit.
Info 19. 06. 08:39 RZ 14 wrc ATHANASSOULAS L. / ZAKHEOS N. (st. č. 19) "We want to go to finish. We want drive fast, but not take a risk." / "Chceme dojet až do cíle. Chceme jet rychle, ale bez zbytečného risku."
Info 19. 06. 08:36 RZ 14 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 18) "Maximum attack, I am trying to go flat out, to do my best." / "Maximální atak, snažím se jet naplno, jak nejlépe umím."
Info 19. 06. 08:34 RZ 14 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I am not feeling so well, I think we have problems with steering. I dont feel comfortable, I cannot drive. I must be careful." / "Necítím se moc dobře, myslím, že mám problémy s řízením. Nemám z jízdy dobrý pocit, nemůžu řídit. Musím jet opatrně."
Info 19. 06. 08:32 RZ 14 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was a good stage, I was driving well. I think I have a hole in the floor, during stage I felt like I had a stone under my boot white pushing the trotlle." / "Byla to dobrá zkouška, jel jsem dobře. Vypadá to, že máme v podlaze díru, během zkoušky se mi zdálo, že mám kámen pod botou, když šlapu na plyn."
Info 19. 06. 08:31 RZ 14 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It was quite good, very slippery. Last part was very technical, but OK." / "Bylo to celkem dobré, hodně to klouzalo. Poslední část byla hodně technická, ale OK."
Info 19. 06. 08:28 RZ 14 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It is little bit slippery. We cant really move up places so we are just driving for the finish." / "Trochu to klouže. Nemůžeme se posunout výš, jedeme jen na dojetí."
Info 19. 06. 08:26 RZ 14 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "This morning it is better than yesterday. We like these stages, but we dont want take any risk." / "Dnes ráno je to lepší než včera. Líbí se mi tyto zkoušky, ale nechceme zbytečně riskovat."
Info 19. 06. 08:25 RZ 14 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "Everything is going well, I am very satisfied with my place, no problems." / "Všechno jde dobře, jsem spokojený se svým umístěním, bez problémů."
Info 19. 06. 08:21 RZ 14 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It is still there, I am really trying to fight hard. It was good, I have to stay calm." / "Pořád je šance, nažím se bojovat, bylo to dobré, musím zůstat klidný."
Info 19. 06. 08:20 RZ 14 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I went OK, but couple of mistakes. I am trying to pushing, with Mikko behind it wont be easy." / "Jel jsem OK, ale hodně chyb. Snažím se tlačit, s Mikkem za zády to nebude jednoduché."
Info 19. 06. 08:18 RZ 14 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It is not so bad, but I need to push. Yesterday night I have slowed down, I didnt wanted to risk, there was lot of dust." / "Není to tak špatné, ale potřebuju přidat. Včera v noci jsem trochu zpomalil, nechtěl jsem riskovat, bylo tam hodně prachu."
Info 19. 06. 08:17 RZ 14 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I feel I drive good, but there is lot of loose gravel, I think I have lost a lot of time. For cleaning I think this was the worst stage." / "Cítím, že jsem jel dobře, ale na trati bylo hodně šotoliny. Myslím, že jsem ztratil hodně času. Myslím, že na čištění byla toto nejhorší zkouška."
Info 18. 06. 21:44 RZ 13 S 2 TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 29) "First 2 km it was really dusty. We didn't see. But very good day." / "První 2 kilometry to byo velmi prašné. Neviděli jsme. Ale byl to velmi dobrý den."
Info 18. 06. 21:40 RZ 13 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "It was nice. But no more next time. It's little bit dangerous." / "Bylo to pěkné. Ale příště už ne. Je to trochu nebezpečné."
Info 18. 06. 21:38 RZ 13 S 2 SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 24) "We have only front wheel drive." / "Máme náhon pouze na předek."
Info 18. 06. 21:34 RZ 13 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "I'm here. It was more difficult than I expected. It was dust on some places." / "Jsem tu. Bylo to náročnější než jsem očekával. Na některých místech byl prach."
Info 18. 06. 21:32 RZ 13 wrc KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 16) "On the begining it was a lot of dust. But we are quite happy. We hope to finish tomorrow." / "Na začátku bylo hodně prachu. Ale jsme docela spokojení. Pro zítřek doufáme v cíl."
Info 18. 06. 21:29 RZ 13 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 12) "It was a lot of dust. I went off road little bit in second corner. Then I drove more carefully." / "bylo tam hodně prachu. Šel jsem trochu ven ve druhé zatáčce. Pak jsem jel opatrněji."
Info 18. 06. 21:24 RZ 13 wrc ATHANASSOULAS L. / ZAKHEOS N. (st. č. 19) "It's really great to be here. Nice stage. I enjoyed it." / "Je to opravdu skvělé být tady. Nádherná RZ. Užíval jsem si to."
Info 18. 06. 21:22 RZ 13 M wrc VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 7) "Now it was good. But we had few problems with car toady." / "Bylo to teď dobré. Ale měli jsme pár problémů s autem dnes."
Info 18. 06. 21:19 RZ 13 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It was a lot of dust. Sometimes we didn't see anything. We finished day two, it's good." / "Bylo tam hodně prachu. Občas jsme neviděli vůbec nic. Ale dokončili jsme druhý den, to je dobré."
Info 18. 06. 21:15 RZ 13 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "There was so much dust. Not nice." / "Bylo tam mnoho prachu. Nebylo to pěkné."
Info 18. 06. 21:13 RZ 13 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm enjoyed rally in night. I want all rally in night now. I'm prepare for it. On the beginning it was tarmac stage, I really push there, I like it." / "Užívám si rally v noci. Chvi všechny rally v noci. Jsem na to teď připraven. V úvodu byl asfalt, opravdu jsem tam tlačil, mám to rád."
Info 18. 06. 21:10 RZ 13 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "I lost a lot of time to dust. Most of the time I couldn't see anything so it was not very nice. Otherwise this has been a stronger day than yesterday." / "Ztratil jsem hodně času v prachu. Většinu času jsem neviděl nic, to nebylo moc pěkné. Jinak to byl lepší den než včera."
Info 18. 06. 21:07 RZ 13 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It was all going really well, I had all the lights set up perfectly and then I lost the button, otherwise it was okay." / "Všechno to šlo dobře, měl jsem všechny světla nastaveny perfektně a pak jsem ztratil tlačítko, přesto dobré."
Info 18. 06. 21:04 RZ 13 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "A lot of dust there." / "Hodně prachu tam bylo."
Info 18. 06. 21:01 RZ 13 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I don't know why I'm second. It was very difficult to drive." / "Nevím, proč jsem druhý. Bylo velmi těžké jet."
Info 18. 06. 20:57 RZ 13 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was ok. But on some places we didn't see anything. Good position for tomorrow, game is on." / "Bylo to dobré. Ale na některých místech nebylo nic vidět. Máme ale dobrou pozici na zítra. Hra začíná."
Info 18. 06. 20:54 RZ 13 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was pushing hard. It was slippery. A lot of dust. Will see, what guys behind will be doing." / "Tlačil jsem. bylo to kluzké. Hodně prachu. Uvidíme, co kluci za náma udělají."
Info 18. 06. 20:51 RZ 13 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "We had a big problem on the stage, lost in pacenotes. We lost a lot of time." / "Měli jsme velký problém na vložce, ztratili jsme se v rozpise. Ztratili jsme hodně času."
Info 18. 06. 18:40 RZ 12 S 2 GASSNER H. jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 27) "Morning we lost the driveshaft. The long stage was very rough. But we are here." / "Ráno jsme zlomili poloosu. Ta dlouhá vložka byla velmi drsná. Ale jsme tady."
Info 18. 06. 18:37 RZ 12 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "Afternoon we enjoyed it a lot. I'm so happy." / "Odpoledne jsme si to opravdu užívali. Jsem velmi spokojený."
Info 18. 06. 18:34 RZ 12 S 2 TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 29) "Very good day, no punctures, we didn't hit rocks." / Velmi dobrý den, žádné defekty, netrefovali jsme ani kameny."
Info 18. 06. 18:32 RZ 12 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "It's completely different then yesterday. Today it was perfect. We are happy with the times." / "Je to úplně jiné než včera. Dnešek byl perfektní. Jsme spokojeni s časy."
Info 18. 06. 18:31 RZ 12 S 2 SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 24) "Good day for us. We have good position." / "Dobrý den. Máme dobrou pozici."
Info 18. 06. 18:27 RZ 12 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "Ok. It's helped that Tänak made a mistake. Suspension didn't work really, it's terrible. I hope, we'll fix it." / "OK. Pomohlo nám, že Tänak udělal chybu. Zavěšení nepracovalo vůbec dobře. Doufám, že to opravíme."
Info 18. 06. 18:23 RZ 12 wrc KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 16) "Tough day. Hard stages for car, for drivers. I hope, we will see tommorow morning." / "Náročný den. Tvrdé zkoušky pro auto i řidiče. Doufám, že se uvidíme ráno."
Info 18. 06. 18:18 RZ 12 wrc ATHANASSOULAS L. / ZAKHEOS N. (st. č. 19) "I like this stage. Previous stage we slowed down. We are having fan. Really nice car, but it's difficult first time for me." / "Mám rád tuhle RZ. Na opředchozí jsme zpomalili. Bavíme se. Auto je opravdu parádní, ale je to pro mě náročné poprvé."
Info 18. 06. 18:13 RZ 12 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "We were maybe little bit slow on stones." / "Možná jsme byli příliš pomalí na kamenech."
Odstup 18. 06. 18:12 RZ 12 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 18) Broken alternator belt. / Přetržený řemen alternátoru.
Info 18. 06. 18:08 RZ 12 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I'm trying quite hard, but it's still not enough." / "Snažím se opravdu tbvrdě, ale stále to nestačí."
Info 18. 06. 18:06 RZ 12 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I tried to save the car on the middle section because that was very rough. I hope it’s all cleared up for the night stage. Some rain would help but then it would be really muddy!" / "Snažil jsem se šetřit auto v prostřední části, která je hodně drsná. Doufám, že pro večer to bude vyčištěné. Déšť by pomohl, ale pak by to bylo opravdu blátivé."
Info 18. 06. 18:04 RZ 12 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We lost a traction little bit, but ok." / "Ztratili jsme trochu trakci, ale ok."
Info 18. 06. 18:02 RZ 12 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Still problems with misfire. It will be interesting in dark." / "Stále problémy se zapalováním. Ve tmě to bude zajímavé."
Info 18. 06. 18:00 RZ 12 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I'm not far away. I'm happy. I'm pushing." / "Nejsem příliš daleko. Jsem spokojen, tlačím."
Info 18. 06. 17:58 RZ 12 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Not bad. We have to push on last." / "Nebylo to špatné. Musíme na poslední tlačit."
Info 18. 06. 17:56 RZ 12 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It looks good. It's good chance to be on good position for tommorow and catch them." / "Vypadá to dobře. Máme šanci být zítra na dobré pozici a chytit je."
Info 18. 06. 17:52 RZ 12 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I'm pushing very very hard. I don't want lose too much to Ogier for tommorow." / "Tlačím velmi tvrdě. Nechci ztratit moc na Ogiera na zítra."
Info 18. 06. 17:21 RZ 11 S 2 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 28) Broken suspension. / Zničené zavěšení.
Info 18. 06. 16:55 RZ 11 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We hit some big rocks." / "Trefili jsme pár velkých kamenů."
Info 18. 06. 16:53 RZ 11 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "First 10 km wasn't too bad. Then it's very rough, we don't need to push." / "Prvních 10 km to bebylo špatné. Pak to ale bylo tvrdé, nepotřebujeme tlačit."
Info 18. 06. 16:50 RZ 11 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "Longest stage today. Ok, no problem." / "Dnešní nejdelší vložka. V pořádku, žádný problém."
Info 18. 06. 16:48 RZ 11 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Not so bad stage. We try pushing." / "Nebyla to špatná zkouška. Snažíme se tlačit."
Info 18. 06. 16:46 RZ 11 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I try. It's very rough. Not so good time also." / "Snažím se. Je to velmi tvrdé. Čas není moc dobrý."
Info 18. 06. 16:43 RZ 11 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very hard for tyres. I'm happy to be here." / "Velmi těžké pro pneumatiky. Jsem rád, že jsem tu."
Info 18. 06. 16:42 RZ 11 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Very very hard. It's not possible for me to do more." / "Velmi, velmi těžké. Pro mě není možné udělat více."
Info 18. 06. 15:50 RZ 10 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 18) "Maximum flat out. Not so bad now." / "Maximálně naplno. Nebylo to teď špatné."
Info 18. 06. 15:48 RZ 10 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It's ok. I'm little bit carefull on tyres. Maybe to much." / "V pořádku. Jsem opatrný na pneumatiky. Možná až moc."
Info 18. 06. 15:45 RZ 10 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It’s easier now the second time. I’m maybe a bit too careful in some places." / "je to teď podruhé snažší. Možná jsem příliš opatrný na některých místech."
Info 18. 06. 15:44 RZ 10 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It doesn’t change my result really, but it’s good to get the fastest stage time because it shows to me that when the car is working well and I have the rhythm we can be fast." / "Můj výsledek už to nezmění, ale je dobré zajet nejrychlejší čas, protože mi to ukáže, že když auto pracuje správně a já mám dobrý rytmus můžeme být rychlí."
Info 18. 06. 15:42 RZ 10 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We are frustrated. Still problems with misfire." / "Jsem frustrován. Máme stále problémy se zapalováním."
Info 18. 06. 15:40 RZ 10 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "We hit small stone. But ok, not problem for us." / "Trefili jsme menší kámen. Ale v pořádku, žádný problém pro nás."
Info 18. 06. 15:38 RZ 10 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's very good. I'm pushing very hard. Car is ok. I want to continue like this." / "Je to velmi dobré. Talčíme velmi tvrdě. Auto je v pořádku. Chci takto pokračovat i nadále."
Info 18. 06. 15:36 RZ 10 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We had big moment between two trees. We are lucky, that we are here." / "Měli jsme velkou krizi mezi dvěma stromy. Máme štěstí, že jsme tady."
Info 18. 06. 15:34 RZ 10 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's ok. We try to keep contact with Ogier. Will see." / "V pořádku. Snažíme se udržet kontakt s Ogierem. Uvidíme."
Info 18. 06. 15:32 RZ 10 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I'm pushing. We didn't clean like in the morning, only little bit." / "Tlačíme. Nečistili jsme tak jak ráno."
Info 18. 06. 13:05 RZ 9 wrc ATHANASSOULAS L. / ZAKHEOS N. (st. č. 19) "We couldn't push hard now, because rear tyres were worn out after last stage. But ok, we are learning the car." / "Teď jsme nemohli tlačit, protože gumy vzadu jsou totálně sjeté. Ale ok, učíme se s autem."
Info 18. 06. 13:04 RZ 9 M wrc VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 7) "Car was going very slow. I don't know what is problem." / "Auto jelo velmi pomalu. Nevím, co je za problém."
Info 18. 06. 13:02 RZ 9 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "We have a lot of little problems with car. But ok, we are here." / "Máme plno malých problémů s autem. Ale ok, jsme tady."
Info 18. 06. 12:57 RZ 9 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "We were maybe to slow in rocky part. But ok, I'm happy with the car." / "Možná jsme byli příliš pomalí v kamenité části. Ale dobré, jsem spokojen s autem."
Info 18. 06. 12:56 RZ 9 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 18) RL puncture. "It wasn't good as I expected. We should be faster. We made few mistakes and now we lost a little bit behind Jari in dust." / Defekt LZ kola. nebylo to tak dobré jak jsem očekával. Chtěl jsem být rychlejší. Udělali jsme pár chyb a teď jsme ztratili něco za Jarim v prachu."
Info 18. 06. 12:54 RZ 9 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We lost a lot of time, because the turbo. But I hope, we will fix it in the service park." / "Ztratili jsme hodně času kvůli turbu. Doufám, že to v servise dáme dohromady."
Info 18. 06. 12:52 RZ 9 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Very tight stage. We lost a lot of behind Jari. But ok, everything is good now. We will continue to test the car." / "Velmi úzká zkouška. Ztratili jsme hodně za Jarim. Ale ok, vše je dobré. Budeme pokračovat v testování auta."
Info 18. 06. 12:49 RZ 9 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It was stone in the middle of the road in one hairpin. We hit it." / "Uprostřed cesty byl v jedné zatáčce kámen. Trefili jsme ho."
Info 18. 06. 12:46 RZ 9 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It's ok. No problem." / "V pořádku, žádný problém."
Info 18. 06. 12:44 RZ 9 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I'm very happy. We fixed the brakes." / "Jsem spokojen. Brzdy jsme opravili."
Info 18. 06. 12:40 RZ 9 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's good. Great morning for us." / "Je to dobré. Velmi povedené ráno pro nás."
Info 18. 06. 12:38 RZ 9 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I have really good feeling, but it's not enough still. Ogier is flying." / "Mám opravdu dobrý pocit, ale stále to nestačí. Ogier letí."
Info 18. 06. 12:36 RZ 9 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "This one was cleaning, The others behind will be faster for sure. But I had a good rhythm and it's better than nothing." / "Na této jsme čistili. Za námi budou samozřejmě rychlejší. Ale mám dobrý rytmus a je to lepší než nic."
Info 18. 06. 11:39 RZ 8 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It was ok. First time thru, car is working well." / "Je to v pořádku. Poprvé na této RZ. Auto funguje dobře."
Info 18. 06. 11:35 RZ 8 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Wa have two spares. No dramas." / "Máme dvě rezervy. Žádná dramata."
Info 18. 06. 11:33 RZ 8 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I lost the brake." / "Přišli jsme o brzdy."
Info 18. 06. 11:32 RZ 8 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's very rough, but ok. Car is ok" / "Je to velmi rozbité, ale v pořádku, auto je ok."
Info 18. 06. 11:30 RZ 8 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) It's a good direction but they [the Citroens] are really strong. I need to really try. I have to find some seconds somewhere." / "Jdme správným směrem, ale Citroen je velmi silný. Musím někde najít pár vteřinek."
Info 18. 06. 11:26 RZ 8 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's different to be second on the road. I was maybe little bit carefully on rough places." / "Je to rozdíl být druhý na trati. Možná jsem byl moc opatrný na rozbitých místech."
Info 18. 06. 11:24 RZ 8 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I missed the junction. We lost cca 10 sec." / "Minul jsem odbočku. Ztratili jsme cca 10 s."
Odstup 18. 06. 10:52 RZ 7 S 2 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 22) Retired after SS / Odstoupil po RZ
Info 18. 06. 10:51 RZ 7 S 2 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 22) Rolled. / Šel přes střechu.
Info 18. 06. 10:32 RZ 7 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 18) "Not bad stage. I want to drive flat out today." / "Nebyla to špatná zkouška. Dnes chci jet naplno."
Info 18. 06. 10:30 RZ 7 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Car is working very well. I'm able to push. Good feeling now." / "Auto funguje velmi dobře. Jsem schopen zatlačit. Mám teď dobrý pocit."
Info 18. 06. 10:29 RZ 7 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It was ok. Car works normally." / "Bylo to v pořádku. Auto funguje normálně."
Info 18. 06. 10:26 RZ 7 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) RL damage on the car. "I think, we lost the turbo. It's over for us today, if it is this problem." / LZ část vozu poškozena. "Myslím, že jsme přišli o turbo. Pokud ano, je to pro nás konec tohoto dne."
Info 18. 06. 10:24 RZ 7 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It was quite ok. But we have some problems with gearbox." / "Bylo to docela dobré. Ale máme nějaké problémy s převodovkou."
Info 18. 06. 10:22 RZ 7 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I like this stages. Car is ok." / "Tyhle RZ se mi líbí. Auto je v pořádku."
Info 18. 06. 10:20 RZ 7 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Ok. We try to push." / "V pořádku. Snažíme se tlačit."
Info 18. 06. 10:18 RZ 7 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Boys with Citroën are very very fast. Specially Ogier is flying. I must try harder." / "Chlapci na Citroenech jsou velmi rychlí. Hlavně Ogier letí. Musím se snažit více."
Info 18. 06. 10:16 RZ 7 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Good start. I was pushing hard." / "Dobrý start. Tvrdě jsem tlačil."
Info 18. 06. 10:14 RZ 7 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Very good. No mistakes. I don't want loose more than 30 sec. on this loop." / "Velmi dobré. Bez chyb. Nechci v této sekci ztratit více jak 30 vt."
Info 17. 06. 18:21 RZ 6 S 2 TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 29) "No problem. Car is ok. It's hard rally, we are first time in Greece." Žádné problémy. auto je v pořádku. Je to těžká rally, jsme v Řecku poprvé."
Info 17. 06. 18:19 RZ 6 S 2 GASSNER H. jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 27) "We lost the brake. Some small damages. But ok, I'm happy." / "Přišli jsme o brzdy. Nějaké malá poškození máme na autě. Ale v pořádku. Jsem spokojen."
Info 17. 06. 18:17 RZ 6 S 2 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 28) "What can I do. We have only 2WD. No acceleration. It's not easy. But we'll see. It's a long rally." / "Co mohu dělat. Mám pouze předokolku. Žádná akcelerace. Není to jednoduché. Ale uvidíme. Je to dlouhá rally."
Info 17. 06. 18:13 RZ 6 S 2 SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 24) "Good day. Our position is perfect." / "Dobrý den. Naše pozice je dobrá."
Info 17. 06. 18:10 RZ 6 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "It was tough day. We had puncture on last stage." / "Byl to těžký den. Na poslední RZ jsme měli defekt."
Info 17. 06. 18:06 RZ 6 S 2 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "It was quite good day for us. Car is ok. I'm happy." / "Byl to dobrý den. Auto je v pořádku. Jsem šťastný."
Info 17. 06. 18:05 RZ 6 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "We broke the rim and we had to change this on the stage." / "Zlomili jsme ráfek a museli to měnit na vložce."
Info 17. 06. 18:04 RZ 6 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Bad luck for us. We had the problems all day. It's bad for championship. But we will see tomorrow." / "Pro nás smůla. Celý den jsme měly problémy s autem. Je to špatné pro šampionát. Ale uvidíme zítra."
Info 17. 06. 17:57 RZ 6 wrc KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 16) "I'm completely exhausted. But ok, no problems with car." / "Jsem naprosto vyčerpán. Ale v pořádku, auto bez problému."
Info 17. 06. 17:56 RZ 6 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) Reported stopped. / Stojí.
Info 17. 06. 17:51 RZ 6 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "We are happy with the car and we are happy, that we are here. It's very tough" / "Jsme velmi spokojení s autem a jsem rád, že jsme tu. Je to velmi těžké."
Info 17. 06. 17:50 RZ 6 M wrc VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 7) Retired due the damaged of the front of the car. / Odstoupil kvůli poškození přední části vozu.
Info 17. 06. 17:49 RZ 6 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "We were pushing." / "Tlačili jsme."
Info 17. 06. 17:47 RZ 6 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Rear left puncture. "We went little bit off road and had the puncture." / Defekt LZ pneu. "Šli jsme trochu ven a udělali defekt."
Info 17. 06. 17:44 RZ 6 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We broke the front dif." / "Zničili jsme přední diferenciál."
Info 17. 06. 17:40 RZ 6 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I was driving long time behind Jari. It was really bad." / "Jel jsem dlouho za Jarim. Bylo to opravdu špatné."
Info 17. 06. 17:36 RZ 6 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) Stopped before the finish. "It's ok yet. Afternoon wasn't bad for me." / Zastavil před cílem. "Zatím je to dobré. Odpoledne pro mě nebylo špatné."
Info 17. 06. 17:33 RZ 6 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I need to go, sorry." / "Potřebuji jet, promiňte."
Info 17. 06. 17:32 RZ 6 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I think, we will be second tomorrow, because the tactic." / "Myslím, že zítra pojedeme druzí kvůli taktice."
Info 17. 06. 16:29 RZ 5 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) Reported stopped. / Stojí.
Info 17. 06. 16:18 RZ 5 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 12) Reported stopped. / Stojí.
Info 17. 06. 16:16 RZ 5 wrc VAN MERKSTEIJN P. sr. / MOMBAERTS E. (st. č. 20) Reported stopped. / Stojí.
Info 17. 06. 16:05 RZ 5 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "It's good resume. I have to change little bit my setup. But good time, I'm happy. Will see on next stage." / "Dobrý výsledek. Musím trochu změnit svůj setup. Ale dobrý čas, jsem spokojen. Uvidíme na další."
Info 17. 06. 16:03 RZ 5 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's quite ok. Ogier is trying very hard. I couldn't do any more, respect for him." / Je to docela dobré. Ogier se velmi snaží. Já nemohl udělat víc, respekt k němu."
Info 17. 06. 16:01 RZ 5 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's ok. I'm happy with the stage. It was much easier now in second loop." / "V pořádku. Jsem spokojen s touhle RZ. Bylo to teď mnohem snažší než poprvé."
Info 17. 06. 15:59 RZ 5 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "No too bad." / "Nebylo to tak špatné."
Info 17. 06. 15:57 RZ 5 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) FR puncture. "10 km before finish we hit the puncture. But it was ok, I only couldn't brake and lost few seconds."/ Defekt PP pneu. "10 km před cílem jsme ho dostali. Ale bylo to ok, pouze jsem nemohl dobře brzdit."
Info 17. 06. 14:15 RZ 4 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 12) "Very slippery. We want to reach the finish." / "Moc to klouže. Chceme dojet až do cíle."
Info 17. 06. 14:13 RZ 4 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "We spun in last corner, but rest was OK." / "Dělali jsme hodiny v poslední zatáčce, ale jinak to bylo OK."
Info 17. 06. 14:11 RZ 4 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "It's working well for me. We will see." / "Z mého pohledu je to dobré. Uvidíme."
Info 17. 06. 14:07 RZ 4 M wrc VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 7) "Some moments it's very difficult with brakes." / "Občas to máme s brzdami hodně těžké."
Info 17. 06. 14:04 RZ 4 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Ostberg off the road 7 km into stage. They OK. I was little bit cautious on previous one. Gearbox problem is fixed." / "Ostberg je mimo trať 7 km po startu. Jsou OK. Na předchozí zkoušce jsem byl opatrnější. Problém s převodovkou je vyřešen."
Info 17. 06. 14:01 RZ 4 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Car is not that good as in the mornig. Small details. It should be better tomorrow. Im not playing tactics, go fast as I can." / "Auto není tak dobré jako ráno. Malé detaily. Zítra by to mělo být lepší. Netaktizuji, jedu naplno jak můžu."
Odstup 17. 06. 13:59 RZ 4 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) Went off, crew OK / Havárie, posádka OK
Info 17. 06. 13:58 RZ 4 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I don't have the best feeling today honestly. I'm driving not clean. I don't know whats wrong with me. First stage was allright, then I start bit struggling." / "Upřímně, dnes nemám nejlepší pocit. Nejedu čistě. Nevím, co je se mnou špatně. První zkouška byla v pořádku, ale pak jsem se začal trochu trápit."
Info 17. 06. 13:57 RZ 4 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Nice, OK. Stage is beautifull. It's bit difficult to drive, lot of loose gravel." / "Pěkné, OK. Hezká zkouška. Bylo to trochu náročnější, hodně sypké šotoliny."
Info 17. 06. 13:55 RZ 4 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I was bit wide. But I'm happy with my performance so far." / "Jel jsem trochu zeširoka. Ale jsem zatím se svým výkonem spokojený."
Info 17. 06. 13:53 RZ 4 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Everything fixed, just small problem in the watersplash. It was more difficult to stay first on the road, lot of loose gravel." / "Vše je opravené, měli jsme jen malý problém v brodu. Jako první na trati jsem to měl těžší, spousta sypké šotoliny."
Info 17. 06. 13:28 RZ 4 Stage delayed / Start zkoušky je opožděn
Info 17. 06. 13:33 RZ 3 Stage stopped because accident of Van Merksteijn jr. / Zkouška zastavena kvůli havárii Van Merksteijna ml.
Info 17. 06. 13:32 RZ 3 M wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) Went off, co-driver injured / Havárie, spolujezdec zraněn
Info 17. 06. 13:31 RZ 3 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Puncture close to end of stage / Defekt před cílem zkoušky
Info 17. 06. 13:20 RZ 3 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) Stopped for while, continue / Stál, pokračuje
Info 17. 06. 11:45 RZ 2 S 2 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 28) Rear differential problems / Problémy se zadním diferenciálem
Info 17. 06. 10:55 RZ 2 M wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) "Quite good, only mistake at the end. Wrong pacenotes, we went almost flat out into hairpin." / "Docela dobré, jen chyba ke konci. špatný rozpis, vletěli jsme do vracáku skoro naplno."
Odstup 17. 06. 10:51 RZ 2 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 18) Stopped, broken suspension / Stojí, poškozené zavěšení
Info 17. 06. 10:50 RZ 2 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Good. Last part really loose stones, grip was not fantastic." / "Dobré. Ke konci bylo hodně vytahaných kamenů, přilnavost nebyla nic moc."
Odstup 17. 06. 10:49 RZ 2 wrc ATHANASSOULAS L. / ZAKHEOS N. (st. č. 19) Stopped, broken suspension / Stojí, poškozené zavěšení
Info 17. 06. 10:48 RZ 2 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I'm very tried. I was working very hard to be here." / "Jsem hodně utahaný. Tvrdě jsem pracoval na tom, abych tu byl."
Info 17. 06. 10:46 RZ 2 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "First one I didn't drive well, improved close to the end. But this one I thought we have a puncture, then hit very big hole, stering was not straight." / "První zkouška se moc nepovedla, ke konci to bylo lepší. Ale teď jsem myslel, že máme defekt, pak jsem trefil velkou díru a řízení nešlo rovně."
Info 17. 06. 10:45 RZ 2 M wrc VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 7) RL puncture "It was tough. We went off on the rear, then lost the brakes for the last 8 km." Broken rear caliper / Defekt LZ "Bylo to těžké. Šli jsme zadkem mimo trať, pak jsme 8 km před cílem přišli o brzdy." Poškozený zadní brzdič
Info 17. 06. 10:42 RZ 2 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We were struggling a bit, lost a grip and had a half spin close to end. Otherwise OK." / "Trochu jsme se trápili, před koncem testu jsme ztratili přilnavost a dělali polohodiny. Jinak OK."
Info 17. 06. 10:40 RZ 2 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Really difficult stage, tyres was overheating. We also had a spin. Not so perfect stage." / "Velmi těžká zkouška, kola se přehřívala. Navíc jsme dělali hodiny. Nebylo to perfektní."
Info 17. 06. 10:38 RZ 2 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I don't know, we feel good. There were big rocks, we avoid the puncture." / "Nevím, cítíme se v pohodě. Byly tam velké kameny, dávali jsme pozor na defekt."
Info 17. 06. 10:36 RZ 2 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Think I had this stage in 2003. But remember nothing. Difficult stage. I didn't get the rhythm." / "Myslím, že jsem tuhle zkoušku jel naposledy v roce 2003. Ale nic si nepamatuji. Těžká zkouška. Nechytil jsem rytmus."
Info 17. 06. 10:34 RZ 2 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) RL tyre off the rim "I don't know this stage. Lot of ruts, I was not confident. So slippery." / LZ kolo z ráfku "Tuhle zkoušku neznám. Velké koleje. Moc to klouzalo. Neměl jsem jistotu."
Info 17. 06. 10:32 RZ 2 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Some places we need to be carefull. But I'm happy with my pace. Petter was real surprise." / "Místy jsme museli být opatrní. Ale jsem spokojen se svým tempem. Petter opravdu překvapil."
Info 17. 06. 10:30 RZ 2 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) RL tyre off the rim "We try to do risk, but lost all the pace maybe 5 km from the end. I lost response from dashboard. Mud everywhere." / LZ kolo z ráfku "Snažili jsme se riskovat, ale 5 km před cílem jsem kompletně ztratil tempo. Neměl jsem informace y palubního počítače. Všude bylo bláto."
Info 17. 06. 10:18 RZ 2 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) Front differential problems reported / Problémy s předním diferenciálem
Info 17. 06. 10:15 RZ 2 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Odstup 17. 06. 10:11 RZ 2 5 HONDA M. / VIČÍKOVÁ L. (st. č. 61) Didn't start into SS / Neodstartoval do RZ
Odstup 17. 06. 10:10 RZ 2 3 WEISS E. / MORRISSEY M. (st. č. 60) Didn't start into SS / Neodstartoval do RZ
Info 17. 06. 08:56 RZ 1 wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 18) "Not so bad. But we had problems with torque, sometimes hard to find right gear for the corner." / "Nebylo to zlé. Ale byly potíže s kroutícím momentem, občas jsem hledal správný rychlostní stupeň do zatáčky."
Info 17. 06. 08:54 RZ 1 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "No problems, untill now everything OK." / "Žádné problémy, zatím je vše OK."
Info 17. 06. 08:52 RZ 1 wrc KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 16) "Lot of fun. More power than S2000. I was little bit carefull." / "Velká zábava. Auto má víc výkonu než S2000. Byl jsem trochu opatrný."
Info 17. 06. 08:50 RZ 1 M wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) "Quite nice stage. I had one small moment." / "Opravdu hezká zkouška. Měl jsem jednu menší krizi."
Info 17. 06. 08:48 RZ 1 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 12) "I lost too much. At the start it was good, but then very slippery. We have to do something with the car." / "Hodně jsem ztratil. Po startu to bylo dobré, ale pak to moc klouzalo. Musíme něco udělat s autem."
Info 17. 06. 08:45 RZ 1 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Quite good. Bit tricky some places with grip. Generally good feeling, getting up the rhythm." / "Docela dobré. Místy docela nepředvídatelná přilnavost. Celkově máme dobrý pocit, dostáváme se do rytmu."
Info 17. 06. 08:43 RZ 1 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "It's OK. Car is very good, I just push as I can." / "Je to OK. Auto funguje moc dobře, tlačím jak to jen jde."
Info 17. 06. 08:39 RZ 1 M wrc VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 7) "Was OK, good stage. We having trouble with intercom, we hear lot of noise, difficult." / "Bylo to OK, dobrá zkouška. Máme potíže s interkomem, slyšeli jsme spoustu šumů, bylo to náročné."
Info 17. 06. 08:37 RZ 1 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Car is absolute nightmare." / "Auto je velká noční můra."
Info 17. 06. 08:35 RZ 1 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "We did good stage, but some parts it was impossible to drive car. We need big adjustment. We lost old pacenotes, they stolen, so we have brand new pacenotes." / "Zajeli jsme dobře, ale auto se místy nedalo řídit. Musíme udělat velké změny v nastavení. Máme úplně nový rozpis, o starý jsme přišli, ukradli ho."
Info 17. 06. 08:33 RZ 1 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Not completelly happy with everything but we know what to do. Good start, I'm happy." / "Nejsem úplně spokojený s celkem, ale víme co máme udělat. Dobrý začátek, jsem spokojený."
Info 17. 06. 08:31 RZ 1 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Quite good start. Couple of places small mistake, but this should be improve during second run." / "Opravdu dobrý začátek. Pár drobných chyb, ale to se ve druhém průjezdu dá zlepšit."
Info 17. 06. 08:29 RZ 1 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Not so bad. But very slippery, lot of loose gravel. Not happy with the car at all, lot of understeering." / "Není to zlé. Ale moc to klouzalo, hodně sypké šotoliny. Vůbec nejsem spokojený s autem, je hodně nedotáčivé."
Info 17. 06. 08:27 RZ 1 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I just hit the bank nearly the end. It was sliding too much. No dramas." / "Jen jsem trefil břeh ke konci zkoušky. Hodně to klouzalo. Nic dramatického."
Info 17. 06. 08:25 RZ 1 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Lot of loose gravel, completelly dry. Conditions very difficult to be first on the road." / "Hodně sypké šotoliny, je to úplně suché. Dnes budou podmínky pro prvního na trati hodně těžké."
toplist