Rally Sardinia

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 08. 05. 13:00 RZ 18 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "Good race for us, except the problems we drop three minutes. Happy with third place." / "Pro nás dobrý závod s výjimkou problémů, které nás stály tři minuty. Spokojenost s třetím místem."
Info 08. 05. 12:58 RZ 18 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "Good points, bu tI cannot be completelly happy. But Tanak did very good job. Hope we'll beat him in Greece." / "Dobré body, ale nemůžu být úplně spokojený. ale Tanak odvedl moc dobrou práci. Doufám, že ho v Řecku porazíme."
Info 08. 05. 12:47 RZ 18 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was really incredible weekend for us. Great surprise. Car was perfect. Mikko was pushing behind, we had to took risk. Real fight." / "Pro nás to byl neuvěřitelný víkend. Obrovské překvapení. Auto bylo perfektní. Mikko na nás tlačil, musel jsem riskovat. Byl to opravdu boj."
Info 08. 05. 12:35 RZ 18 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It's very nice, I'm quite happy. It was very tricky rally. No big problems. Fifth place is very good for us." / "Moc hezké. Jsem opravdu šťastný. byla to moc zrádná rally. Žádné velké problémy. Páté místo je pro nás dobré."
Info 08. 05. 12:32 RZ 18 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I'm really happy, because first rally for this car. No real big problems, just small things." / "Jsem opravdu spokojený, protože to byla první rally pro tohle auto. Žádné velké problémy, jen drobosti."
Info 08. 05. 12:29 RZ 18 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We just happy to get through. Brake problems, no real feeling, we struggled." / "Jsme rádi, že jsme to prostě dojeli. Problémy s brzdami, nesedlo mi to, trápili jsme se."
Info 08. 05. 12:26 RZ 18 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Quite good run, couple of places bit wide, it was slippy." / "Fakt dobrá jízda, na pár místech trochu zeširoka, klouzalo to."
Info 08. 05. 12:23 RZ 18 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "During rally we made just some mistakes. Few issues to resolve. Happy we finished." / "Udělali jsme při rally jen pár chyb. Nějaké věci musíme dořešit. Jsme rádi, že jsme dojeli."
Info 08. 05. 12:20 RZ 18 wrc NOVIKOV E. / PRÉVOT S. (st. č. 18) "I was trying to finish the rally today. I try to push in Greece a get into Top 5." / "Dnes jsem se snažil dojet. V Řecku zkusím zatáhnout a dostat se do Top 5."
Info 08. 05. 12:17 RZ 18 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "Very good weekend. Of course, it was difficult rally." / "Velmi dobrý víkend. Samozřejmě, že to nebyla lehká rally."
Info 08. 05. 12:14 RZ 18 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "Today been good. Unfortunatelly I made mistake here in second corner on tarmac, I slid into barrier. Then I was not able to get rhythm." / "Dnes to bylo dobré. Bohužel jsem chyboval ve druhé zatáčce na asfaltu, sklouznul jsem do bariéry. Pak jsem nemohl chytit rytmus."
Info 08. 05. 09:53 RZ 17 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "It's quite big gap. It should be so stupid make any risk. It was not good weekend. Next rally." / "Je to velký odstup. Bylo by hloupé riskovat. Nebyl to dobrý víkend. Příště."
Info 08. 05. 09:51 RZ 17 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "First stage was OK, but next one I took little bit easier, lost a lot. Now I was bit harder." / "První zkouška byla OK, ale na druhé jsem byl moc v klidu a dost ztratil. Teď jsem přidal."
Info 08. 05. 09:49 RZ 17 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHAES C. (st. č. 12) "OK, we get it carefull, just to finish the race." / "OK, jeli jsme opatrně, jen se dostat do cíle závodu."
Info 08. 05. 09:47 RZ 17 2 KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 19) "Difficult stage." / "Těžká zkouška."
Info 08. 05. 09:43 RZ 17 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) Reported stopped, continue. Car caught in fire from hot exhaust. / Stál, pokračuje. Auto opět hořelo, tentokrát od výfuku.
Info 08. 05. 09:39 RZ 17 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "It's OK, we tried to find new things on the car." / "Je to OK. Snažili jsme se vyzkoušet nové věci na autě."
Info 08. 05. 09:35 RZ 17 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "First stage was very good, second dragging on rear, like puncture. This one was good." / "První zkouška se moc povedla, na druhé jsme za sebou táhli zadek, jako na defektu. Teď dobré."
Info 08. 05. 09:34 RZ 17 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Think gearbox is broken. Last stage we broke it, some oil comig out." / "Máme poškozenou převodovku. Stalo se to na předchozí RZ, teče olej."
Info 08. 05. 09:32 RZ 17 wrc NOVIKOV E. / PRÉVOT S. (st. č. 18) "We have some problems, like diff. Car is sliding too much on brakes and throttle." / "Máme nějaký problém, možná s diferenciálem. Auto hodně klouže, na brzdách i pod plynem."
Info 08. 05. 09:29 RZ 17 wrc ARAÚJO A. / MIGUEL R. (st. č. 17) "We tried some change clicks. First stages OK, now after the watersplash we stopped and lost some time." / "Zkusili jsme překlikat tlumiče. První dvě zkoušky OK, teď jsme stáli za brodem a něco tam nechali."
Info 08. 05. 09:26 RZ 17 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "It's very tough. First stage was OK, on the long one I overshoot the corner on tarmac. This stage was quite slippy, very rough." / "Je to hodně náročné. První zkouška byla OK, na dlouhé jsem na asfaltu přejel odbočku. Na této zkoušce to hodně klouzalo, bylo to moc rozbité."
Info 08. 05. 09:20 RZ 17 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I took it little bit more carefully. But very comfortable. Lot of rocks inside road." / "Byl jsem trochu opatrnější. Ale naprosto v pohodě. Na trati bylo hodně kamení."
Info 08. 05. 09:17 RZ 17 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Last stage we bent the something on rear, but nothing serious." / "Na té předchozí RZ jsme ohli něco na zadku, ale nic vážného."
Info 08. 05. 09:14 RZ 17 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "This stage was little bit more slippery. I made few mistakes as stay outside lines." / "Tahle zkouška byla trochu uklouzanější. Udělal jsem pár chyb, když jsem se neudržel ve stopě."
Info 08. 05. 09:11 RZ 17 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I was just driving on Sordo's splits. But not easy." / "Jel jsem podle Sordových splitů. Ale nebylo to lehké."
Info 08. 05. 09:08 RZ 17 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "It was a big big attack. Everything is possible. Car is not perfect, not possible to drive it properly, but I was working very hard." / "Moc moc jsem útočil. Možné je cokoliv. Auto není perfektní, nemůžu ho pořádně ovládat, ale tvrdě makám."
Info 08. 05. 09:06 RZ 17 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Rear left suspension is broken, we hit the rock in the middle. I preffer to stop, but we continue." / "Zavěšení levého zadního kola je poškozené, trefili jsme kámen v polovině testu. Raději bych zastavil, ale pokračujeme."
Info 08. 05. 08:58 RZ 17 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "So far very good. This one was very slippery, but OK, I had right rhythm." / "Zatím je to moc dobré. Tahle vložka byla hodně uklouzaná, ale OK, měl jsem dobrý rytmus."
Info 08. 05. 08:42 RZ 16 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Good feeling, but it was really slippy, difficult to keep the rhythm." / "Dobrý pocit, ale hodně to klouzalo, bylo těžké udržet rytmus."
Info 08. 05. 08:39 RZ 16 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Big rock pulled in the middle of the road, hit under the car, then some strange vibrations." / "Uprostřed trati byl vytažený velký kámen, trefili jsme spodkem auta, pak se objevily nějaké divné vibrace."
Info 08. 05. 08:36 RZ 16 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "On this stage we lost lot of traction. We need to work little bit. Little bit slippery after water splash as lot of water." / "Na téhle zkoušce jsme neměli trakci. Potřebujeme na tom trochu zapracovat. Za brodem to trochu klouzalo, bylo tam dost vody."
Info 08. 05. 08:33 RZ 16 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I went off the road, pacenotes said wrong way, three left instead right. " / "Byl jsem venku, chyba v rozpise, levá tři místo pravé."
Info 08. 05. 08:30 RZ 16 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "We have good chance. I have to push on, we will see. We have to try." / "Máme dobrou šanci. Musím zabrat, uvidíme. Musíme to zkusit."
Info 08. 05. 08:27 RZ 16 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I tried, I'm quite happy with my stage. But maybe Petter take more risk." / "Snažil jsem se a jsem opravdu spokojený s mým výkonem. Ale Petter možná víc riskuje."
Info 08. 05. 08:24 RZ 16 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "One small think, I missed one junction, maybe 2-3 seconds lost. Loeb is little bit far away." / "Jedna chybka, netrefil jsem odbočku a ztratil dvě tři sekundy. Loeb se nám trošku vzdálil."
Info 08. 05. 08:21 RZ 16 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Splits are looking good compare to Mikko. I was pushing very hard, few moments. Not close to went of, but sometimes rear in the ditch. Close to end lot of cleaning." / "Ve srovnání s Mikkem vypadaly splity dobře. Hodně jsem tlačil, bylo pár krizovek. Nebylo to na vypadnutí z trati, ale občas zadkem po příkopech. Ke konci jsme to dost čistili."
Info 08. 05. 07:06 RZ 15 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "We changed on dumpers. But it's not very good." / "Změnili jsme nastavení tlumičů. Ale není to dobré."
Info 08. 05. 07:03 RZ 15 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Not easy stage. It's quite narrow and slippy on the start. Car is ok." / "Není to lehká zkouška. V úvodu je to opravdu úzké a kluzké. Auto je v pořádku."
Info 08. 05. 07:00 RZ 15 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Stage went very well. It's just dump, no problem." / "Šlo to dobře. Je to jen vlhké, bez problému."
Info 08. 05. 06:59 RZ 15 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Some humidity. Lot of sand, it was really slippery. But good stage." / "Bylo to ovlhlé. Dost písku, bylo to opravdu kluzké. Ale dobrá zkouška."
Info 07. 05. 19:50 RZ 14 Photos 1st and 2nd Leg / Foto z 1. a 2. etapy : http://www.autosport.cz/clanek.php?cl=12158
Info 07. 05. 17:38 RZ 14 6 KAUR E. / LEPIKSON E. (st. č. 108) "Incredibly crazy weekend. Yesterday we didn't expect result like this." / "Neuvěřitelně bláznivý víkend. Včera jsme s takovým výsledkem nepočítali."
Info 07. 05. 17:37 RZ 14 6 BALDONI M. / MUSSANO F. (st. č. 113) "We are really happy to be here. Very good moment to me. Good rally." / "Jsme opravdu rádi že jsme tady. Pro mě je to skvělá chvíle. Dobrá rally."
Info 07. 05. 17:36 RZ 14 6 AHLIN F. / NILSSON B. (st. č. 114) "It's amazing. We happy to bring the car to finish. Everything was broken on the car." / "Je to úžasné. Jsme rádi, že jsme dostali auto do cíle. Pokazilo se na něm všechno."
Info 07. 05. 17:27 RZ 14 S 2 GASSNER H. jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 27) "Today quite good. Very slippery on the morning, now quite rough. Lot of learning." / "Dnes to bylo opravdu dobré. Ráno to moc klouzalo, odpoledne to bylo hodně rozbité. Spousta učení."
Info 07. 05. 17:26 RZ 14 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We lost in the fire, now problems in the dust from Sousa. It's very dangerous. Not happy today." / "Ztratili jsme kvůli požáru, teď problémy v prachu za autem Sousy. Je to hodně nebezpečné. Dnes nejsem spokojený."
Info 07. 05. 17:25 RZ 14 S 2 SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 24) "Arm is better, but still little bit pain. I'm doing what I can. Now like bit lack of engine power, but maybe just my head." / "Rameno je lepší, ale pořád trochu bolí. Dělám co můžu. Teď jako by nám trochu chyběl výkon motoru, ale možná to bylo jen v mojí hlavě."
Info 07. 05. 17:23 RZ 14 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "I don't know is Ott playing with me. But the gap is big. We will see." / "Nevím, jestli si se mnou Ott nehraje. Ale ostup je velký. Uvidíme."
Info 07. 05. 17:22 RZ 14 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "We don't find our rhythm. We will try improve for Greece. We just try our best." / "Nenašli jsme svůj rytmus. Budeme se snažit zlepšit před Řeckem. Děláme co umíme."
Info 07. 05. 17:21 RZ 14 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "It's been quite tough day, especially afternoon, because it was rough and Juho started push hard." / "Byl to opravdu těžký den, hlavně odpoledne, bylo to rozbité a Juho začal hodně tlačit."
Info 07. 05. 17:20 RZ 14 2 KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 19) "Jesus, it was a long day. We hit rock on ride side, we were too wide. But no problem." / "Ježíši, to byl dlouhý den. Trefili jsme skálu pravou stranou, byli jsme širocí. Ale bez problémů."
Info 07. 05. 17:14 RZ 14 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "We enjoyed it, but it was difficult, stages were too rough." / "Užívali jsme si to, ale bylo to náročné, zkoušky byly hodně rozbité."
Info 07. 05. 17:12 RZ 14 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "Much better on the afternoon. Unfortunatelly I stalled engine on the last one and lost few seconds." / "Odpoledne to bylo o moc lepší. Bohužel mi na předposledním testu zhasnul motor a ztratili jsme pár vteřin."
Info 07. 05. 17:11 RZ 14 wrc NOVIKOV E. / PRÉVOT S. (st. č. 18) "Not bad, but little bit difficult to me. New stages, we had to check pacenotes." / "Nebylo to zlé, ale pro mě trochu těžké. Nové zkoušky, museli jsme kontrolovat rozpis."
Info 07. 05. 17:09 RZ 14 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "We had only one flat tyre today, but we improved car setting. We cannot find the right rhythm." / "Dnes jen jeden defekt, ale vylepšili jsme nastavení auta. Nemohli jsme najít správný rytmus."
Info 07. 05. 17:08 RZ 14 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Target was to be fron of Al-Qassimi, so mission is complete." / "cíl byl dostat se před Al-Qassimiho, takže úkol je splněn."
Info 07. 05. 17:04 RZ 14 wrc ARAÚJO A. / MIGUEL R. (st. č. 17) "We have problem with the car, overheating. We had slow down in downhill." / "Přehřívá se nám auto. Ve sjezdu jsme museli zpomalit."
Info 07. 05. 17:03 RZ 14 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Very good day, we happy so far. Just small puncture on stage 11." / "Moc dobrý den, jsem spokojení. Jen malý defekt na RZ 11."
Info 07. 05. 17:02 RZ 14 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Except problems with throttle was afternoon OK. Last downhill part we were pretty fast." / "Kromě potíží s plynem bylo odpoledne OK. V posledním sjezdu jsme byli pěkně rychlí."
Info 07. 05. 17:00 RZ 14 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Just dissapointed by second stage, struggling and don't know why. This one was OK." / "Jen jsem zklamán z druhé zkoušky, nešlo to a nevím proč. Tahle RZ byla OK."
Info 07. 05. 16:57 RZ 14 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Now it's still so close. We will fight for podium, we have to push hard to be second." / "Je to teď pořád těsné. Budeme bojovat o stupně vítězů, musíme zabrat abysme byli druzí."
Info 07. 05. 16:56 RZ 14 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Some small issues, but better than some gearbox failure. Now I had no brakes on the rear. Beside of that I'm happy so far." Fixed steering after stage. / "Nějaké menší potíže, ale lepší třeba než porucha převodovky. Teď jsme přišli o zadní brzdy. Jinak jsem hodně spokojený." Za zkouškou opravoval řízení.
Info 07. 05. 16:52 RZ 14 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We keep Ogier and Petter behind. So we will see tomorrow. Just keep pressure to Sebastien." / "Udrželi jsme za zády Ogiera a Pettera. Uvidíme tedy zítra. Jen udržet Sebastiena pod tlakem."
Info 07. 05. 16:51 RZ 14 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I spun on stage before, there was some white sand. I lost maybe 10 seconds. Generally I'm very happy." / "Na předchozí zkoušce jsem dělal hodiny, byl tam bílý písek. Nechal jsem tam snad 10 vteřin. Celkově jsem moc spokojený."
Info 07. 05. 16:50 RZ 14 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Great day, very hard day also. Tricky stages, difficult parts. At the end of the day we quite happy." / "Skvělý den, ale také hodně těžký. Zrádné zkoušky, náročné úseky. Ke konci dne jsme ale opravdu spokojení."
Info 07. 05. 15:30 RZ 12 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "We improved about the time and also pacenoters. We just want finish without problem." / "Vylepšili jsme si čas i rozpis. Chceme hlavně bez potíží dojet."
Info 07. 05. 15:29 RZ 12 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "Tanak is far away, but I'm trying. It's hard for the tyres." / "Tanak je daleko, ale snažím se. Je to náročné na pneumatiky."
Info 07. 05. 15:28 RZ 12 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "I think it was quite OK. Some deep ruts, sometimes big rocks." / "Myslím, že to bylo opravdu OK. Občas hluboké koleje, sem tam velké kameny."
Info 07. 05. 15:27 RZ 12 2 KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 19) "We went very well. Maybe too far on the jump." / "Šlo to moc dobře. Možná jsme jen hodně skočili na skoku."
Info 07. 05. 15:22 RZ 12 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "It's not so bad. I lost on the second split, maybe I was too cautious." / "Není to zlé. Ztratil jsem na druhém splitu, možná jsem byl moc opatrný."
Info 07. 05. 15:20 RZ 12 wrc NOVIKOV E. / PRÉVOT S. (st. č. 18) "Just driving for fun, trying to increase my speed, but not pushing for maximum." / "Jedu pro zábavu, snažím se zrychlovat, ale nejedu na maximum."
Info 07. 05. 15:18 RZ 12 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "We try to go faster and faster. Very good feeling." / "Snažíme se jet rychleji a rychleji. Velmi dobrý pocit."
Info 07. 05. 15:16 RZ 12 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "More ruts, quite sharp bedded rock." / "Větší koleje a v nich opravdu ostré kameny."
Info 07. 05. 15:14 RZ 12 wrc ARAÚJO A. / MIGUEL R. (st. č. 17) "I need luck. One bottle of water laying on the floor during stage." / "Potřebuji štěstí. Měli jsme při RZ na podlaze láhev s vodou."
Info 07. 05. 15:10 RZ 12 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm not pushing for the victory. No drama, no risk. But I'm bit dissapointed as I want to be faster than Ogier." / "Nejedu na vítězství. Žádné drama a riskování. Ale jsem trochu zklamaný, chtěl jsem být rychlejší než Ogier."
Info 07. 05. 15:08 RZ 12 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Much better, cleaner road, good lines." / "O hodně lepší, čistší trať, dobré stopy."
Info 07. 05. 15:06 RZ 12 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I pushed really really hard on this stage, but 5-6 km before stage end throttle was broke." / "Na téhle zkoušce jsem se hodně snažil, ale pět šest km před cílem jsme měli potíže s plynem."
Info 07. 05. 15:04 RZ 12 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I'm not confident to push anymore. I try to do everything little bit differently. It's quite tricky, but not bad." / "Nemám dost jistoty abych do toho šel víc. Snažím se jet trochu jinak. Je to zrádné, ale není to špatné."
Info 07. 05. 15:02 RZ 12 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Nice stage, quite fast. I'm happy with car and my driving, it's pleasure." / "Pěkná zkouška, opravdu rychlá. Jsem spokojený s autem i mojí jízdou, je to radost."
Info 07. 05. 15:00 RZ 12 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Fantastic fight. We are so close with Petter and Ogier, I'm really happy." / "Skvělý souboj. Mezi mámi, Petterem a Ogierem je to hodně těsné. Jsem opravdu spokojený."
Info 07. 05. 14:58 RZ 12 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "We worked well. I'm trying, I can beat Loeb. I need bit luck." / "Fungovali jsme dobře. Snažím se, Loeba můžu porazit. Potřebuju trochu štěstí."
Info 07. 05. 14:56 RZ 12 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I loose some time, but it's normal. Sometimes it was good, sometimes very slippery. We need minimum 20 seconds for tomorrow." / "Něco ztrácím, ale to je normální. Občas je to dobré, občas to klouže. Na zítřek potřebujeme aspoň 20 sekund."
Info 07. 05. 12:23 RZ 11 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "Good mornig, just we stay behind three driver, yesterday we lost lot of time. Improving step by step." / "Dobré ráno, držíme se za trojicí jezdců, včera jsme hodně ztratili. Krok za krokem se zlepšujeme."
Info 07. 05. 12:22 RZ 11 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "Martin had problems. But second was better than yesterday, car and driving better." / "Martin měl problémy. Ale druhý test byl lepší než včera, auto a jízda se zlepšily."
Info 07. 05. 12:21 RZ 11 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "So far so good, no worries. Stages looks nice, quite slippery some places. Car feels good." / "Zatím dobré, v klidu. Zkoušky vypadají dobře, místy to hodně klouže. Auto se jeví být dobré."
Info 07. 05. 12:21 RZ 11 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Car catch fire stage before, fire was everywhere. We lost oil from powersteering. Luckily we are here." / "Na předchozí zkoušce nám chytlo auto, oheň byl všude. Unikl olej z posilovače řízení. Naštěstí jsme tady."
Info 07. 05. 12:16 RZ 11 2 KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 19) "It was difficult, so slippery. I was cautious on the big jump." / "Bylo to těžké, hodně to klouzalo. Na velkém skoku jsem byl opatrný."
Info 07. 05. 12:10 RZ 11 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "We trying to find good setup. Yesterday we hit bridge and lost rear wheel." / "Snažíme se najít správné nastavení. Včera jsme trefili most a urazili zadní kolo."
Info 07. 05. 12:08 RZ 11 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "Times are getting better and better. Driving style changing, smoother, not sliding too much." / "Časy jsou lepší a lepší. Změnil jsem styl jízdy, čistší, moc se nekloužu."
Info 07. 05. 12:06 RZ 11 wrc NOVIKOV E. / PRÉVOT S. (st. č. 18) "In the morning I took it easy. On previous one I tried to push, tried to show my pace. No problems." / "Ráno jsem to jel v klidu. Na předchozí RZ jsem zkusil zabrat a zkusil ukázat svoji rychlost. Bez problémů."
Info 07. 05. 12:01 RZ 11 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Really good feeling, speed is coming more and more." / "Opravdu dobrý pocit, pořád zrychlujeme."
Info 07. 05. 12:00 RZ 11 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Feeling is good, but confidence is not there. It is very tricky. I had flat tyre stage before because I was too wide and hit the rock." / "Pocitově dobré, ale schází tomu jistota. Je to hodně zrádné. Na předchozí zkoušce jsem měl defekt, byl jsem moc široký a trefil skálu."
Info 07. 05. 11:58 RZ 11 wrc ARAÚJO A. / MIGUEL R. (st. č. 17) "No changes. I don't feel the car, balance." / "Beze změn. Necítím auto, vyvážení."
Info 07. 05. 11:54 RZ 11 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Good feeling, we are relaxed and had no stress." / "Dobrý pocit, jsme v klidu a bez stresu."
Info 07. 05. 11:51 RZ 11 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Car is going better and better, I'm happy with performance today as more slippery." / "Auto funguje lépe a lépe, jsem spokojený s dnešním výkonem, protože to víc klouže."
Info 07. 05. 11:50 RZ 11 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We struggled on the second one with rhythm and so on. No real dramas on last one." / "Na druhé zkoušce jsme se trápili s rytmem a tak. Na poslední žádné velké potíže."
Info 07. 05. 11:47 RZ 11 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "On previous stage I don't know, I was bit slower on tarmac section. Maybe I was too careful." / "Nevím, na předchozí zkoušce jsem byl pomalejší na asfaltové části. Možná jsem byl hodně opatrný."
Info 07. 05. 11:46 RZ 11 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It's been OK. First kms quite difficult, really slippery. We are trying to do some adjustment on car." / "Je to OK. První kilometry byly opravdu těžké, hodně to klouzalo. Snažíme se dělat nějaké změny v nastavení auta."
Info 07. 05. 11:42 RZ 11 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Very good mornig. Last stage went well, I tried really hard. Go as fast as I can." / "Hodně dobré ráno. Poslední zkouška se povedla, šel jsem do toho. Jedu rychle jak to jen jde."
Info 07. 05. 11:41 RZ 11 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "On stage before we had slow puncture, last kms it was flat. We lost lot of time." / "Na předchozí zkoušce jsme měli pomalý defekt, pár km před cílem bylo kolo úplně prázdné. Hodně jsme ztratili."
Info 07. 05. 11:40 RZ 11 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We are pushing very hard. We took risk on last two stages. We still leading, try continue like that." / "Hodně se snažíme. Na posledních dvou testech jsme riskovali. Pořád vedeme, budeme se snažit jet takhle dál."
Info 07. 05. 12:19 RZ 10 S 2 SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 24) Hit the rock, car badly damaged / Trefil skálu, auto hodně poškozeno
Info 07. 05. 12:18 RZ 10 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) Car in fire reported / Auto hořelo
Info 07. 05. 10:58 RZ 10 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) Reported stopped, water leak / Stojí, únik chladicí kapaliny
Info 07. 05. 10:31 RZ 9 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "OK, stage was different now. But pace was good. We lost few seconds in dust from Oliveira, but think it was same to everybody." / "OK, teď už to byla jiná zkouška. Ale dobré tempo. Nechali jsme pár vteřin v prachu za Oliveirou, ale ostatní na tom podle mě byli stejně."
Info 07. 05. 10:30 RZ 9 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "I lost a lot as Oliveira not let me pass in fast section." / "Hodně jsem ztratil, protože mě Oliveira v rychlé části nepustil před sebe."
Info 07. 05. 10:29 RZ 9 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "Think it was quite good. Still is the first pass, so maybe pacenotes. Clean run." / "Myslím, že to šlo opravdu dobře. Zase první průjezd, tak snad rozpis. Čistá jízda."
Info 07. 05. 10:22 RZ 9 2 KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 19) "Pretty fast, beautifull stage. Hope we will finish today." / "Hodně rychlá, ale nádherná zkouška. Doufám, že dnešek dokončíme."
Info 07. 05. 10:16 RZ 9 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "Road position is good. But I still fighting with my driving. We trying build the confidence back." / "Pozice na trati je dobrá. Ale pořád bojuji se svou jízdou. Snažíme se získat zpět jistotu."
Info 07. 05. 10:12 RZ 9 M wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) "I was thinking let's do little bit more, but think I need bigger balls. We had few moments." / "Myslel jsem, že do toho trochu půjdu, ale na to bych potřeboval větší koule. Pár krizí."
Info 07. 05. 10:10 RZ 9 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Not easy. Nice stage, but very slippery. Last part just loose sand." / "Nebylo to lehké. Pěkná zkouška, ale hodně uklouzaná. Ke konci jen čistý písek."
Info 07. 05. 10:08 RZ 9 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Quite steady, few places good, few places cautious." / "Dost v klidu, pár míst dobrých, pár míst opatrných."
Info 07. 05. 10:06 RZ 9 wrc ARAÚJO A. / MIGUEL R. (st. č. 17) "Worst, completelly strange, no traction at all. Terrible stage." / "Horší, totálně divné, zcela bez trakce. Hrozná zkouška."
Info 07. 05. 10:04 RZ 9 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "Struggling with the throthle again. I have no confidence, not good." / "Opět nás zlobí plyn. Nemám jistotu, není to dobré. "
Info 07. 05. 10:02 RZ 9 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "No worries, I enjoying the driving. Just I was carefull couple places. Pity what happened yesterday, bad this is rallying." / "Bez starostí, užívám si jízdu. Jen jsem byl opatrný na pár místech. Škoda toho včerejška, ale to jsou rally."
Info 07. 05. 10:00 RZ 9 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Much better this morning. Just getting confidence back. just I was braking too early now." / "Dnes ráno je to mnohem lepší než včera. Získáváme zpátky jistotu. Jen jsem teď moc brzo chodil na brzdy."
Info 07. 05. 09:58 RZ 9 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Good rhythm, quite happy with the car. Not so bad." / "Dobrý rytmus, jsem fakt spokojený s autem. Není to špatné."
Info 07. 05. 09:56 RZ 9 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Not so bad. So slippery, car was ovesteering so much. I has to do something with dampers clicks." / "Nebylo to zlé. Hodnbě to klouzalo, auto bylo moc přetáčivé. Musíme překlikat tlumiče."
Info 07. 05. 09:54 RZ 9 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Good start of the day. Feeling much better than yesterday." / "Dobrý začátek. Pocitově je to mnohem lepší než včera."
Info 07. 05. 09:52 RZ 9 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I can do better, it was not perfect. Especially in the middle. But really good fun." / "Mohlo to být lepší, nebylo to perfektní. Hlavně v prostřední části. Ale opravdová zábava."
Info 07. 05. 09:50 RZ 9 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Good start. I lost little bit in the middle." / "Dobrý start. Trochu jsem ztratil v prostřední části."
Info 07. 05. 09:48 RZ 9 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was difficult. I had no lines, nothing, always slippery. I tried hard, but loosing time of course." / "Bylo to těžké, neměl jsem stopy, nic, pořád to klouzalo. Snažil jsem se, ale určitě jsme ztratili."
Info 07. 05. 09:40 RZ 9 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 06. 05. 18:32 RZ 8 6 BALDONI M. / MUSSANO F. (st. č. 113) "I'm very happy, we had very good drive." / "Jsem moc spokojený, jeli jsme opravdu dobře."
Info 06. 05. 18:30 RZ 8 6 RIEDEMANN C. / WENZEL M. (st. č. 116) "It was very tough day, but we happy where we finish it." / "Dnes to byl hodně těžký den, ale jsme spokojení s tím, kde jsme ho zakončili."
Info 06. 05. 18:28 RZ 8 6 KAUR E. / LEPIKSON E. (st. č. 108) "More difficult than I expected. But we happy not retired today." / "Je to těžší než jsem čekal. Ale jsme rádi, že jsme dnes neodstoupili."
Info 06. 05. 18:21 RZ 8 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "We had fire on stage six, right wheel. Broken damper and lost oil. Then catch Gassner on previous stage. But tomorrow is another day." / "Na šesté zkoušce nám to hořelo, pravé kolo. Praskl tlumič a vytekl olej. Pak jsme na předchozí zkoušce dojeli Gassnera. Ale zítra je další den."
Info 06. 05. 18:20 RZ 8 S 2 GASSNER H. jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 27) "Rear diff broken on first afternoon stage, so just front wheel drive only. So new start tomorrow." / "Na první odpolední zkoušce se pokazil diferenciál, takže nám zůstal jen přední náhon. Zítra začínáme znova."
Info 06. 05. 18:18 RZ 8 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "It's been quite OK, but first pass was hard for us as we for first time here. Second run was better, let's see tomoroow. Lot of tricky places, big rocks on roadside." / "Bylo to opravdu dobré, ale první průjezd byl pro nás těžký, jsme tu poprvé. Druhý průjezd byl lepší, uvidíme co zítra. Spousta zrádných míst, velké kameny podél trati."
Info 06. 05. 18:16 RZ 8 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "I'm dissapointed, little bit struggling with speed. Twice I lost brakes. We have to find speed for tomorrow." / "Jsem zklamaný, trochu jsme se potýkali s rychlostí. Dvakrát jsme přišli o brzdy. Zítra musíme získat rychlost."
Info 06. 05. 18:14 RZ 8 S 2 SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 24) "It was really tough day. We tried keep the car on the road, lost lot of time. But I had to be smart and think about the championship." / "Dnes to bylo opravdu náročné. Snažili jsme se udržet auto na trati. ztratili jsme dost času. Ale musím být chytrý a přemýšlet nad celým šampionátem."
Info 06. 05. 18:12 RZ 8 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Too many big moments today. Lot of big crashes today, I'm happy to finish today. We broke rollbar or something." / "Dnes jsme měli spoustu krizovek, jsem rád, že jsme to dnes dojeli. Máme prasklý stabilizátor nebo tak něco. "
Info 06. 05. 18:02 RZ 8 wrc ARAÚJO A. / MIGUEL R. (st. č. 17) "Car is different comparing to Portugal. Today was good, we improved." / "Auto je jiné než v Portugalsku. Dnes to bylo dobré, zlepšovali jsme se. "
Info 06. 05. 18:00 RZ 8 M wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) "We had some problems with the pacenotes, lot of peoples went off today. Hope tomorrow will be better." / "Měli jsme nějaké potíže s rozpisem, hodně lidí dnes skončilo mimo trať. Snad to bude zítra lepší."
Info 06. 05. 17:56 RZ 8 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "I'm really with the performance and the pacenotes. Just we had to stop on previous stage, we had low oil pressure." / "Jsem opravdu spokojený s výkonem i rozpisem. Jen jsme museli zastavit na předchozí zkoušce kvůli malému tlaku oleje."
Info 06. 05. 17:54 RZ 8 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Today was very tough. Lot of rock, lot of loose surface." / "Dnes to bylo hodně těžké. Spousta kamení, spousta sypkého povrchu."
Info 06. 05. 17:52 RZ 8 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I'm really happy with performance of the car. Now I tried to push little bit more, tomorrow I will drive little bit agressive." / "Jsem opravdu spokojený s fungováním auta. Teď jsem se snažil trochu víc zabrat, zítra do toho půjdu o něco agresivněji."
Info 06. 05. 17:48 RZ 8 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "It's been like the second time, I was sliding and tried avoid the rocks." / "Byl to prostě druhý průjezd, klouzalo mi to a snažil jsem se vyhýbat kamenům."
Info 06. 05. 17:42 RZ 8 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It's been difficult day. Brakes, locking the steering. But we make it through." / "Bylo dnes těžké. Brzdy, sekání řízení. Ale projeli jsme to."
Info 06. 05. 17:40 RZ 8 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I need result now because last two rallies. We have good start for tomorrow." / "Potřebuji výsledek s ohledem na poslední dvě rally. Na zítřek to máme dobře rozjeto."
Info 06. 05. 17:38 RZ 8 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I was hoping to be leading today. I don't like tactics, I want to win and have to push." / "Doufal jsem, že dnes povedu. Nemám rád taktizování, chci vyhrát tak musím zabrat."
Info 06. 05. 17:34 RZ 8 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) Slowed down "Good feeling. But I said before event I will not fight for the victory. This is good for team, I made mistake in Mexico." / Zpomalil "Mám dobrý pocit. Ale už před soutěží jsem řekl, že nebudu bojovat o vítězství. Tohle je dobré pro tým, v Mexiku jsem udělal chybu."
Info 06. 05. 17:32 RZ 8 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We had good speed, but unfortunatelly puncture. Still two days to go, we have to go flat out." / "Měli jsme dobrou rychlost, ale pak přišel defekt. Pořád zbývají dva dny, musíme jet naplno."
Info 06. 05. 17:30 RZ 8 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "This one was difficult. Compare to others lot of cleaning, very slippery. Tomorrow it will be difficult." / "Ve srovnání s ostatními byla tahle RZ těžká, hodně jsem čistil, klouzalo to dost. Zítra to bude náročné."
Info 06. 05. 16:36 RZ 7 M wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) "Small mistakes. But good, we getting experience." / Drobné chybky. Ale dobré, získáváme zkoušenosti."
Odstup 06. 05. 16:36 RZ 7 wrc NOVIKOV E. / PRÉVOT S. (st. č. 18) Rolled, crew OK / Šel přes střechu, posádka OK
Info 06. 05. 16:28 RZ 7 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Unbeliavable. I never seen stage with so many damaged cars." / "Neuvěřitelné. Ještě jsem neviděl zkoušku, kde by se bylo tolik odstavených aut."
Info 06. 05. 16:26 RZ 7 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I tried push little bit, but tyres are worn yet." / "Snažil jsem se trochu zabrat, ale už máme ojeté pneumatiky."
Info 06. 05. 16:22 RZ 7 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "I'm struggling with the confidence. Some parts good, some not." / "Potýkám se s jistotou. Místy je to dobré, místy ne."
Odstup 06. 05. 16:18 RZ 7 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) Reported stopped, lost power / Stojí, ztráta výkonu
Info 06. 05. 16:16 RZ 7 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It's not getting any better. Some impact ont the steering, it was locked." / "Rozhodně se to nezlepšuje. Dostali jsme nějaké rány do řízení, sekalo se to."
Info 06. 05. 16:14 RZ 7 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "OK, long and difficult stage. I made mistake on junction, I stalled for while. Quite frustrating. Couple of mistakes." / "OK, dlouhá a náročná zkouška. Udělal jsem chybu na odbočce, na chvíli mi to zhaslo. Jsem fakt frustrovaný. Pár chyb."
Info 06. 05. 16:12 RZ 7 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Good time despite my tyres quite worn." / "Dobrý čas i když mám ojeté pneumatiky."
Info 06. 05. 16:08 RZ 7 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I have no choice, just continue like this and we will see." / "Nemám na vybranou, jen prostě jet takhle dál a uvidíme."
Info 06. 05. 16:06 RZ 7 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was my own mistake. I was too wide and hit the bank." / "Byla to moje chyba. Byl jsem moc široký a trefil břeh."
Info 06. 05. 16:04 RZ 7 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Quite OK, good stage. Pushing very hard, continue like this." / "Opravdu OK, dobrá zkouška. Hodně jsem tlačil, jen tak dál."
Info 06. 05. 16:02 RZ 7 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) RR tyre puncture reported / Defekt PZ pneu
Info 06. 05. 15:28 RZ 6 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It was better after the service, but problems again. I don't know." / "Po servisu to bylo lepší, ale už máme zase potíže. Nevím."
Info 06. 05. 15:26 RZ 6 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "We bleed the brakes. I'm not happy with my speed." / "Brzdy jsme odvzdušnili. Nejsem spokojený s mou rychlostí."
Info 06. 05. 15:24 RZ 6 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I lost little bit at the end, I was little bit carefull. You have push all the time. But not bad." / "Ke konci jsem trošku ztratil, byl jsem opatrnější. Musíte pořád tlačit. Ale není to zlé."
Info 06. 05. 15:20 RZ 6 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "OK, good drive, good stage. Rally is still very long." / "OK, dobrá jízda, dobrá zkouška. Rally je pořád hodně dlouhá."
Info 06. 05. 15:18 RZ 6 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Little bit lucky, big moment. OK, at least I didn't loose too much time like on morning." / "Trochu se štěstím, velká krize. OK, nakonec jsme neztratili tolik času jako ráno."
Info 06. 05. 15:16 RZ 6 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Was OK this one I think, good grip. No issues, I tried push as hard as can." / "Myslím, že tahle byla dobrá, slušná přilnavost. Bez potíží, snažil jsem se co to šlo."
Info 06. 05. 14:43 RZ 5 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I'm happy. I'm driving with confidence, it's going better and better, happy with the car." / "Jsem spokojený. Jedu s jistotou, jde to líp a líp, s autem spokojenost."
Info 06. 05. 14:42 RZ 5 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "I broke driveshaft now, always something." / "Teď nám praskla poloosa, pořád něco."
Info 06. 05. 14:38 RZ 5 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "I was quite steady, took it very carefull. Try to keep the car on the road." / "Jel jsem hodně v klidu, dost opatrně. Snažil jsem se udržet auto na cestě."
Info 06. 05. 14:32 RZ 5 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Our brakes are little bit better." / "Brzdy jsou o něco lepší."
Info 06. 05. 14:30 RZ 5 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Quite good stage, more grip. We had something with brakes, pedal is too soft." / "Opravdu dobrá zkouška, lepší adheze. Máme problém s brzdami, pedál je měkký."
Info 06. 05. 14:28 RZ 5 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "It's very tricky. I lost lot time on last 5 - 6 kms. Very good time anyway." / "Je to hodně zrádné. Na posledních šesti sedmi km jsem dost ztratil. Ale i tak slušný čas."
Info 06. 05. 14:26 RZ 5 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "We still lost time on this one. I don't know." / "Zase jsme na této zkoušce ztratili. Nevím."
Info 06. 05. 14:24 RZ 5 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Sometimes car sliding, overheating or tyrewear." / "Auto občas klouzalo, přehřívání nebo opotřebení pneumatik."
Info 06. 05. 14:24 RZ 5 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) Reported stopped, lost wheel on the bridge / Stojí, urazil kolo na mostě
Info 06. 05. 14:21 RZ 5 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "On the start it was bad, too narrow for me. But then, it was ok." / "Na startu to bylo špatné, příliš úzká stopa pro mě. Ale pak to bylo dobré."
Info 06. 05. 13:59 RZ 4 Stage start delayed by 20 min / Start zkoušky opožděn o 20 minut
Info 06. 05. 11:58 RZ 3 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "I can't find right driving, braking early." / "Nemůžu se do toho dostat, brzy brzdím."
Info 06. 05. 11:57 RZ 3 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I'm really happy with the car, but road is very slippery." / "Jsem moc spokojený s autem, ale cesta je hodně uklouzaná."
Info 06. 05. 11:56 RZ 3 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "I hit rock on previous stage, broke steering arm and had to change it." / "Na předchozí RZ jsem trefil káme, poškodil řízení a musel to vyměnit."
Odstup 06. 05. 11:55 RZ 3 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) Stucked throttle, then hit the rock. / Zaseknul se mu plyn a trefil skálu.
Info 06. 05. 11:52 RZ 3 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) Rear left side of car in the flames (tyre), lot of smoke / Levá zadní část auta hoří (pneu), hodně kouře
Info 06. 05. 11:48 RZ 3 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We have problem with brake pedal, like yesterday. Pedal was on the floor." / "Problém s brzdovým pedálem, stejně jako včera. Byl na podlaze."
Info 06. 05. 11:46 RZ 3 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Not too bad, I've been careful as had big moment on previous stage." / "Nebylo to zlé, byl jsem opatrný, na předchozí RZ jsem měl krizi."
Info 06. 05. 11:44 RZ 3 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Not bad. I was struggling a lot, quite tricky. I lost boost on last one." / "Nebylo to zlé. dost jsem se trápil, bylo to hodně zrádné. Na předchozí zkoušce jsme neměli přeplňování."
Info 06. 05. 11:40 RZ 3 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Difficult to me to get the rhythm today. Feeling is not perfect." / "Těžko se mi hledá rytmus. Pocitově to není perfektní."
Info 06. 05. 11:38 RZ 3 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Looks like Sebastien find next gear. OK, it's beginning of the rally." / "Zdá se, že Sebastien našel další rychlost, OK, je to pořád začátek soutěže."
Info 06. 05. 11:36 RZ 3 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was pushing hard, not so much road cleaning. I was happy with my driving, good feeling." / "Šel jsem do toho naplno, nemusel jsem moc čistit trať. Spokojenost s mojí jízdou, mám dobrý pocit."
Info 06. 05. 11:22 RZ 2 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) Turbo hose problems / Potíže s hadicí turba
Info 06. 05. 11:04 RZ 2 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHAES C. (st. č. 12) Reported stopped. / Stojí.
Info 06. 05. 10:52 RZ 2 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Damaged suspension. / Poškozené zavěšení.
Info 06. 05. 10:50 RZ 2 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) Reported stopped. / Stojí.
Info 06. 05. 10:37 RZ 2 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Reported stopped. / Stojí.
Info 06. 05. 10:26 RZ 1 S 2 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 28) "I hope, second time thru it will be better." / "Doufám, že druhý průjezd bude lepší."
Info 06. 05. 10:24 RZ 1 S 2 GASSNER H. jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 27) "Not happy, much slippery, that I was expected." / "Nejsem spokojen, klouže to mnohem více, než jsem čekal."
Info 06. 05. 10:23 RZ 1 S 2 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 22) "Not good setup." / "Nemáme dobré nastavení."
Info 06. 05. 10:22 RZ 1 S 2 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 25) "Much slippery, that I was expected." / "Mnohem kluzčí, než jsem očekával."
Info 06. 05. 10:20 RZ 1 S 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "It was different stage than the other, like in Finland." / "Odlišná RZ od ostatních, jako ve Finsku."
Info 06. 05. 10:19 RZ 1 S 2 KRUUDA K. / JARVEOJA M. (st. č. 26) "I could not belive, thjat it was so slippery." / "Nemohl jsem uvěřit, že je to tak kluzké."
Info 06. 05. 10:13 RZ 1 wrc NOVIKOV E. / PRÉVOT S. (st. č. 18) "It's very slippy. I'm surprised with this time." / "Je to velmi kluzké. Tento čas mě překvapil."
Info 06. 05. 10:12 RZ 1 wrc ARAÚJO A. / MIGUEL R. (st. č. 17) "No problem on stage. I'm learning the car. We need more kms." / "Žádný problém na zkoušce. Učím se s autem. Potřebujeme více kilometrů."
Info 06. 05. 10:10 RZ 1 M wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) "We had problem yesterday on shakedown. Maybe we haven't good setup." / "Včera jsme měli problém na shakedownu. Možná nemáme dobré nastavení."
Info 06. 05. 10:08 RZ 1 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHAES C. (st. č. 12) "It was ok. I'm carefull. We were not testing." / "Ok. Jsem opatrný. Netestovali jsme."
Info 06. 05. 10:05 RZ 1 wrc MEEKE K. / NAGLE P. (st. č. 52) "It was quite slippery. It was hard to find braking points from big speed." / "Bylo to docela kluzké. Bylo těžké najít brzdné body z velké rychlosti."
Info 06. 05. 10:03 RZ 1 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It's very slippery." / "Velmi kluzké."
Info 06. 05. 10:01 RZ 1 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Very difficult to find braking point." / "Bylo velmi obtížné najít brzdné body."
Info 06. 05. 09:59 RZ 1 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I don't push very hard. Stage was quite ok." / "Příliš jsem netlačil. Zkouška byla celkem dobrá."
Info 06. 05. 09:57 RZ 1 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "It was very slippery. It was bad driving. I though that it would be very bad time." / "Bylo to velmi kluzké. Byla to špatná jízda. Myslel jsem, že to bude velmi špatný čas."
Info 06. 05. 09:55 RZ 1 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 15) "Ok start. I'm very happy." / "Dobrý start. Jsem spokojený."
Info 06. 05. 09:53 RZ 1 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "Brakes problem." / "Problém s brzdami."
Info 06. 05. 09:51 RZ 1 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Not bad, but we did a lot of small mistakes. We were brakeing to late fewtimes." / "Nebylo to špatné, ale udělali jsme mnoho malých chyb. Občas jsme šli pozdě na brzdy."
Info 06. 05. 09:49 RZ 1 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It was very slippery. But ok." / "Bylo to velmi kluzké. Ale dobré."
Info 06. 05. 09:47 RZ 1 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Ok, nothing special." / "Dobré, nic zvláštního."
Info 06. 05. 09:46 RZ 1 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Stopped for a while on 3rd km. "We rolled. Mistake in pacenotes." / Stál chvíli na 3. km RZ. "Šli jsme přes střechu. Chyba v rozpise."
Info 06. 05. 09:45 RZ 1 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's ok. It's first stage of the rally." / "Je to ok. První zkouška této rally."
Info 06. 05. 09:44 RZ 1 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Really not good drive. Guys behind will be much faster." / "Nebylo to vůbec dobrá jízda. Kluci za náma budou mnohem rychlejší."
Info 06. 05. 09:43 RZ 1 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very bad. Absollutely no grip. We were sliding everywhere." "Hodně špatné. Naprosto bez gripu. Všude jsme se klouzali."
toplist