Jordan Rally

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 16. 04. 14:58 RZ 20 S 2 LLOVERA A. / VALLEJO D. (st. č. 30) "Incredible, I'm so happy." / "Neuvěřitelné, jsem moc šťastný."
Info 16. 04. 14:56 RZ 20 S 2 GASSNER H. jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 27) "I'm very happy. Stages were too rough." / "Jsem moc šťastný. Zkoušky byly hodně rozbité."
Info 16. 04. 14:50 RZ 20 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Incredible, incredible day. I pushed like hell today. Jari-Matti was so fast today. Impossible to be faster, I'm so happy." / Neuvěřitelné, neuvěřitelný den. Dnes jsem jel jako k ohni. Jari-Matti byl dnes moc rychlý. Nemohl jsem být rychlejší, jsem moc šťastný."
Info 16. 04. 14:47 RZ 20 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I've made big mistake close to the end, was completelly wide." / "Udělal jsem velkou chybu před koncem, byl jsem totálně široký."
Info 16. 04. 14:44 RZ 20 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I pushed really really hard, I made two three mistakes. My tyres on the limit. I'm really pleased with this rally." / "Šel jsem do toho opravdu hodně. Udělal jsem dvě tři chyby. S touto rally jsem opravdu spokojený."
Info 16. 04. 14:41 RZ 20 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We were full on it. Little bit dissapointed yeasterday, but I'm not worried after today." / "šli jsme do toho naplno. Včera jsem byl trochu zklamaný, ale po dnešku nemám obavy."
Info 16. 04. 14:38 RZ 20 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We had enough speed to catch points. Unfortunatelly we had puncture and lost place, but not bad." / "Měli jsme rychlost abysme dojeli na bodech. Po defektu jsme klesli o jedno místo, ale i tak dobré."
Info 16. 04. 14:35 RZ 20 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Fifth place not too bad really. We learned alot about the car againg." / "Páté místo není vůbec špatné. Zase jsme se hodně naučili s autem."
Info 16. 04. 14:32 RZ 20 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "It was quite tough rally. We had few moments. I'll be glad if Jari finish first." / "Byla to opravdu těžká rally. Měli jsme pár krizí. Budu rád, když Jari vyhraje."
Info 16. 04. 14:29 RZ 20 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "We happy to finish with this position. It was tough rally." / "Jsem rád, že jsme dojeli na této pozici. Byla to těžká rally."
Info 16. 04. 14:26 RZ 20 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Very happy. New rally, new co-driver, big challenge. Grip was changing all the time, big rocks." / "Velká spokojenost. Nová rally, nový spolujezdec, velká výzva. Přilnavost se stále měnila, velké kameny."
Info 16. 04. 14:22 RZ 20 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "I pushed hard, I'm happy." / "Šel jsem do toho naplno, jsem spokojený."
Info 16. 04. 14:20 RZ 20 S 2 SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 24) "In the end it was OK, we pushing a lot. We were trying to keep on the road. I'm delighted." / "Nakonec je to OK, hodně jsme se snažili. Snažili jsme se udržet na cestě. Jsem moc rád."
Info 16. 04. 14:18 RZ 20 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I was little bit unfocused. Coming back to Norway and looking forward to Sardinia." / "Byl jsem trochu nesoustředěný. Vracím se do Norska a těším na Sardinii."
Info 16. 04. 14:12 RZ 20 S 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 26) "I'm happy we finish. It was really tough rally. Podium is just bonus." / "Jsem rád, že jsme dojeli. Byla to těžká rally. Bedna je bonus."
Info 16. 04. 14:08 RZ 20 S 2 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 28) "Is not too bad. Pity we had problems at the beginning of the first day. Hope we will fight for victory on next rally." / "Nebylo to tak zlé. škoda potíží zkraje prvního dne. Doufám, že na příští rally budeme bojovat o vítězství."
Info 16. 04. 14:06 RZ 20 M 1 OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 12) "It was difficult rally for me. Now we focused for Sardinia." / "Pro mě to byla těžká rally. Teď se soustředíme na Sardinii."
Info 16. 04. 13:16 RZ 19 S 2 SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 24) "Car is starting to be little bit tired. But it's hard rally. Keep focused." Rear suspension damage reported. / "Auto začíná být trochu unavené. Ale je to náročná rally. Je potřeba udržet soustředění." Poškozené zavěšení zadní nápravy.
Odstup 16. 04. 13:15 RZ 19 S 2 TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 29) Reported stopped / Stojí
Info 16. 04. 13:14 RZ 19 M 1 OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 12) "It's OK, only finish the race. Good preparation for Sardinia." / "Je to OK, jen dokončit závod. Dobrá příprava na Sardinii."
Info 16. 04. 13:10 RZ 19 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "I don't know why, but this car is amazing. I made few mistakes." / "Nevím proč, ale tohle auto je úžasné. Udělal jsem pár chyb."
Info 16. 04. 13:08 RZ 19 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I was driving like my grandma. Just to do nothing stupid." / "Jel jsem jako moje babička. Jen neudělat nějakou blbost."
Info 16. 04. 13:06 RZ 19 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "We had not any hit, but lot of big rocks. Everything is OK now." / "Nic jsme netrefili, ale byla tam spousta velkých kamenů. Teď je vše v pořádku."
Info 16. 04. 13:06 RZ 19 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It was really tricky. But we not pushing." / "Bylo to opravdu zrádné. Ale netlačíme."
Info 16. 04. 13:04 RZ 19 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Big rocks, like solving a puzzle." / "Velké kameny, bylo to jako skládat puzzle."
Info 16. 04. 12:58 RZ 19 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Puncture of FR tyre "It was big stone in the line, not able to avoid it." / Defekt LP pneu "Byl to velký kámen ve stopě, nedalo se mu vyhnout."
Info 16. 04. 12:52 RZ 19 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Really really stressfull stage. I do everything. I'm gonna push as hard as can. Really hard game." / "Strašně strašně stresující zkouška. Udělal jsem všechno. Tlačím jak to jen jde. Opravdu tvrdá bitva."
Info 16. 04. 12:50 RZ 19 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was doing around. I'm not pushing. But there is lot of rocks. Car is very oversteering, very diffiult to drive." / "Objel jsem to. Netlačím. Ale kamenů je tam hodně. Auto je hodně přetáčivé, moc těžko se ovládá."
Info 16. 04. 12:48 RZ 19 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "There was big rock with some blue thing in the line. Think somebody put it there." / "Byl tam velký kámen s něčím modrým ve stopě. Myslím, že ho tam někdo dal."
Info 16. 04. 12:17 RZ 18 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "The car runs like hell, it flies!" / "Auto jede jako prase, úplně letí!"
Info 16. 04. 12:15 RZ 18 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Much better. We have more grip and confidence." / "O dost lepší. Máme přilnavost, jsme spokojení."
Info 16. 04. 12:13 RZ 18 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "We have good fight with Khalid." / "Máme dobrou bitvu s Khalidem."
Info 16. 04. 12:11 RZ 18 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Two more stages to go. There were really big rocks, we had to slow down." / "Ještě dvě zkoušky. Byly tam hodně velké kameny, museli jsme zpomalit."
Info 16. 04. 12:09 RZ 18 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "I don't know what's with the car, we have no grip." / "Nevím, co je s autem, nemáme žádnou přilnavost."
Info 16. 04. 12:07 RZ 18 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It's quite OK, we run better than on previous rallies." / "Docela to jde, jedeme líp, než na předchozích rally."
Info 16. 04. 12:03 RZ 18 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "The stage times are incredible." / "Časy jsou neskutečné."
Info 16. 04. 12:01 RZ 18 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Damaged front bumper. "Nothing serious. But the time is incredible." / Poškozený přední nárazník "Není to nic vážného. Ale čas je neskutečný."
Info 16. 04. 11:58 RZ 18 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Ogier was fast here, but there was a lot of stones. Latvala is also incredible" / "Ogier tu jel rychle, ale na cestě bylo hodně kamenů. Latvala jede taky neskutečně."
Info 16. 04. 11:57 RZ 18 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Good, I drive almost perfectly. I don't want do do any mistake. I do my best." / Dobré, jedu výborně, nechci udělat žádnou chybu."
Odstup 16. 04. 11:32 RZ 17 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) Crashed 3.5 km after SS start. Crew OK. / Havaroval 3.5 km po startu. Posádka v pořádku.
Info 16. 04. 11:30 RZ 17 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I pushed really really hard, sometimes quite risky. But it's big battle!" / "Jel jsem opravdu hodně hodně natvrdo, občas to byl už risk. Ale je to bitva!"
Info 16. 04. 11:27 RZ 17 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I tried hard, it was good stage. I hope we catch Latvala." / "Jeli jsme naplno, dobrá zkouška. Doufám, že doženeme Latvalu."
Info 16. 04. 11:26 RZ 17 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's quite good, but there were somw really big stones on the road." / "Jde to dobře, ale na trati byly někdy opravdu velké kameny."
Info 16. 04. 10:00 RZ 16 S 2 TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 29) "We are very happy with our performance, but very sorry for Nasser." / "Jsme spokojení s vlastním výkonem, ale je nám líto Násira."
Info 16. 04. 09:58 RZ 16 S 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 26) "Quite OK. On previous stage we had small spin. Not big troubles." / "Celkem dobré. Na předchozím testu jsme dělali menší hodiny. Žádné velké potíže."
Info 16. 04. 09:56 RZ 16 S 2 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 28) "I came into hole and had puncture on previous one. Now flat again, not any big risk, just enjoy." / "Na předchozí RZ jsem trefil díru a dostal defekt. Teď zase naplno, neriskuji, bavím se."
Info 16. 04. 09:54 RZ 16 S 2 SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 24) "Not so good, shame fo Nasser because he had good rally. We made a spin. Nearly at the end we had big moment, hit rock. Oil is OK, but something is stange" / "Škoda Násira, měl to dobře rozjeté. Dělali jsme hodiny. Ke konci jsme měli krizi, trefili kámen. Olej je OK, ale auto se chová divně."
Info 16. 04. 09:50 RZ 16 M 1 OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 12) "It was little bit slippery." / "Trochu to klouzalo."
Info 16. 04. 09:46 RZ 16 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "Car is working well, but just to drive through." / "Auto funguje dobře, ale už to jen projíždíme."
Info 16. 04. 09:44 RZ 16 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Time to go home now. So dissapointed. But it's my work, I have to do it." / "Čas vrátit se domů. Jsem moc zklamaný. Ale je to moje práce, tak ji musím dokončit."
Info 16. 04. 09:42 RZ 16 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Not easy this morning, difficult to get proper rhythm. Some slippery places." / "Dnes ráno to není snadné, těžko se hledá správný rytmus. Místy kluzko."
Info 16. 04. 09:40 RZ 16 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "We add oil, seems OK. Trefili jsme kámen." / "Dolili jsme olej, vypadá to OK. We hit the rock."
Info 16. 04. 09:38 RZ 16 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Last two stages better and better. So keep same level of speed and concentration." / "Poslední dvě zkoušky už byly lepší a lepší. Jen udržet stejnou rychlost a koncentraci."
Info 16. 04. 09:36 RZ 16 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "It's absolutelly flat out. We tried hard, bit better." / "Je to pořád naplno. Sanžili jsme se, bylo to trochu lepší."
Info 16. 04. 09:34 RZ 16 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "I'm bit more happy." / "Jsem trochu spokojenější."
Info 16. 04. 09:32 RZ 16 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Make it's feel better." / "Je to lepší."
Info 16. 04. 09:30 RZ 16 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I'm privateer. But I'm trying." / "Jsem soukromník. Ale snažím se."
Info 16. 04. 09:28 RZ 16 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "This stage is all time Loeb incredible quick. I'm still fighting." / "Na této zkoušce je Loeb pokaždé neuvěřitelně rychlý. Pořád bojuji."
Info 16. 04. 09:26 RZ 16 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Good time in this one, but today we are slow. I don't know why, maybe setup." / "Dobrý čas, ale dnes jsme pomalí. Nevím proč, možná nastavení auta."
Info 16. 04. 09:24 RZ 16 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Not bad, I think we did good job this morning. I hope we lost not much time." / "Není to zlé, myslím, že dnes ráno jsme odvedli dobrou práci. Doufám, že jsme neztratili moc."
Info 16. 04. 09:02 RZ 15 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Dissapointed really." / "Jsem opravdu zklamaný."
Odstup 16. 04. 09:01 RZ 15 M wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) Reported stopped / Stojí
Info 16. 04. 09:00 RZ 15 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "There is some big rock. My driving was little bit better than on previous one." / "jsou tam velké kameny. Moje jízda byla lepší naž na předchozí RZ."
Info 16. 04. 08:58 RZ 15 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Road is clean, but so many rocks. But not so bad." / "Trať je čistá, ale hodně kamení. Ale není to zlé."
Info 16. 04. 08:56 RZ 15 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) RR tyre off the rim "I don't know. I was very sideways. It's getting close now." / PZ kolo z ráfku "Nevím. Byl jsem hodně široký. Je to těsné."
Info 16. 04. 08:54 RZ 15 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Running flat out and pushing and pushing." / "Jedu naplno a tlačím a tlačím."
Info 16. 04. 08:52 RZ 15 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Stupid hairpin, I think I behind and it was front of us. Lost some seconds." / "Hloupá vracečka, myslel jsem že je za námi a byli jsme před ní. Ztratil jsem pár vteřin."
Info 16. 04. 08:50 RZ 15 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I try to do my best. Think it's good. Small mistake in the middle on junction, lost one or two seconds, I brake late." / "Hodně se snažím. Myslím, že je to dobré. Drobná chyba v prostřední části na odbočce, ztratil jsem jednu dvě vteřiny, šel jsem pozdě na brzdy."
Info 16. 04. 08:28 RZ 14 M 1 OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 12) "Some mistakes this morning. I'm not much confident." / "Dnes ráno nějaké chyby. Nejsem si moc jistý."
Info 16. 04. 08:24 RZ 14 M wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) "First stage was quite well, this bit calm." / "První zkouška byla opravdu dobrá, tahle trochu v klidu."
Info 16. 04. 08:22 RZ 14 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "We just trying to came through, some bad rocks." / "Jen se to snažíme projet, hodně ošklivých kamenů."
Info 16. 04. 08:20 RZ 14 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Not very happy. Really dissapointed by yesterday, really frustrated. Not easy to drive today." / "Nejsem moc šťastný. Včera to bylo opravdu zklamání, velká frustrace. Dnes se nejede snadno."
Info 16. 04. 08:16 RZ 14 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "We have trouble with oil pressure, I slowed down." / "Měli jsme problém s tlakem oleje, zpomalil jsem."
Info 16. 04. 08:14 RZ 14 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "This morning I'm not sure." / "Dnes ráno si nejsem jistý."
Info 16. 04. 08:12 RZ 14 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "We slid into bank on junction, slowly on first gear, but stalled engine. It's difficult." / "Na odbočce jsme sklouzli do meze, pomalu na jedničku, ale zhasnul motor. Je to těžké."
Info 16. 04. 08:10 RZ 14 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "I'm not happy with my driving. Should improving." / "Nejsem spokojený se svým výkonem. Měl bych se zlepšit."
Info 16. 04. 08:08 RZ 14 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We are finally finding some rhythm. I pushed little bit." / "Konečně se dostáváme do rytmu. Trošku jsem přidal."
Info 16. 04. 08:06 RZ 14 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Not so fast. We will see." / "Nebylo to tak rychlé. Uvidíme."
Odstup 16. 04. 07:56 RZ 13 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) Reported stopped 5 km after start, engine problem / Stojí 5 km po startu, motor
Info 16. 04. 07:38 RZ 13 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "So many rocks we hit. But no puncture, driving steadily." / "Trefili jsme spoustu kamenů. Ale bez defektu, jedeme v klidu."
Info 16. 04. 07:36 RZ 13 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It works quite well. But definitelly long day, we'll try as much as can." / "Funguje to opravdu dobře. Ale rozhodně to bude dlouhý den. "
Info 16. 04. 07:34 RZ 13 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I was not happy on tarmac section." / "Nebyl jsem spokojený na asfaltovém úseku."
Info 16. 04. 07:32 RZ 13 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm trying to go fast as possible." / "Snažím se jet tak rychle, jak to jen jde."
Info 16. 04. 07:30 RZ 13 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Relatively happy according our starting position." / "Vzhledem ke startovní pozici celkem spokojenost."
Info 16. 04. 07:20 RZ 13 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 15. 04. 15:36 RZ 12 S 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 26) Have some problems with car behind finish. / Mají za cílem nějaké problémy s autem.
Info 15. 04. 15:32 RZ 12 S 2 LLOVERA A. / VALLEJO D. (st. č. 30) "I have only fingers, you know. I'm dead." / "Mám pouze prsty. Jsem mrtvý."
Info 15. 04. 15:28 RZ 12 S 2 TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 29) "We drove in big dust last 7 km. Time is not good. It's the shame, that Hermann had a pucnture." / "Jeli jsme posledních 7 km ve prachu. Čas není dobrý. Je to škoda, že Hermann měl defekt.
Info 15. 04. 15:27 RZ 12 S 2 GASSNER H. jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 27) "We had FR puncture." / "Měli jsme defekt PP pneumatiky."
Info 15. 04. 15:23 RZ 12 S 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 26) "It's been really rough. Everything is going bad now." / "Bylo to opravdu drsné. Vše je teď špatné."
Info 15. 04. 15:21 RZ 12 S 2 SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 24) "Afternoon was going much better. Some noise from engine, but I hope, it will be ok." / "Odpoledne to šlo mnohem lépe. Ozývají se nějaké zvuky z motoru, snad to bude ok."
Info 15. 04. 15:19 RZ 12 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "We try our best. Everything is going well." / "Snažíme se dělat to nejlepší. Všechno je v pořádku."
Info 15. 04. 15:16 RZ 12 M wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) "We had few problems with car today. We lost some time on previous stage." / "Měli jsme dnes pár problémů s autem. Na minulé vložce jsme ztratili nějaký čas."
Info 15. 04. 15:13 RZ 12 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "We had bad feeling with tyres." / "Měli jsme špatný pocit z pneumatik."
Info 15. 04. 15:11 RZ 12 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It's hot. Afternoon was quite good. This stage is very nice, but very long." / "Je horko. Odpoledne bylo docela dobré. Tahle rychlostka je moc pěkná, ale dlouhá."
Info 15. 04. 15:08 RZ 12 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "Difficult day. Car was better afternoon, so ok." / "Těžký den. Auto bylo odpoledne lepší, tak dobré."
Info 15. 04. 15:06 RZ 12 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Morning it was little bit difficult. But afternoon, I'm happy with my driving. It was good." / "Ráno t o bylo náročné. Ale odpoledne, jsem spokojen se svojí jízdou. Bylo to dobré."
Info 15. 04. 14:54 RZ 12 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We made some mistake. Maybe we lost chance to win. Ogier is to far." / "Udělali jsme nějaké chyby. Možná jsme ztratili šanci na vítězství. Ogier je příliš daleko."
Info 15. 04. 14:52 RZ 12 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "15 kms without power steering. But we are here, it's ok." / "15 km bez posilovače. Ale jsme tady, tak v pořádku."
Info 15. 04. 14:44 RZ 12 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) No Power steering. / Bez posilovače.
Info 15. 04. 14:00 RZ 11 S 2 SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 24) "Quite ok. We are in goods point for championship." / "V pořádku. Jsme na dobrých bodech."
Info 15. 04. 13:57 RZ 11 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "We have some problems with engine. Maybe misfire." / "Máme nějaký problém s motorem. Asi zapalování."
Info 15. 04. 13:55 RZ 11 M wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) "It's not better. I don't know what's wrong with the car. I can't control it." / není to lepší. Nevím, co se děje s autem. Nemám ho pod kontrolou."
Info 15. 04. 13:51 RZ 11 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Much better now. We made few changes on the car and it's better." / "Mnohem lepší teď. Udělali jsme pár změn na autě a je to lepší."
Info 15. 04. 13:48 RZ 11 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "Car is a lot better now." / "Auto je teď mnohem lepší."
Info 15. 04. 13:47 RZ 11 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It's ok. Better grip than morning." / "V pořádku. Lepší přilnavost než ráno."
Info 15. 04. 13:44 RZ 11 M wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "It's much better now. No dramas." / "Je to lepší. Žádné drama."
Info 15. 04. 13:41 RZ 11 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Stalled engine on the start line." / "Na startu nám to chcíplo."
Info 15. 04. 13:38 RZ 11 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's good for us now." / "Je to teď pro nás dobré."
Info 15. 04. 13:36 RZ 11 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's very good now. Nobody want to be first tomorrow." / "Je to teď velmi dobré. Nikdo nechce být zítra první."
Info 15. 04. 13:34 RZ 11 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's hard for the tyres. I don't know, why I'm not to fast as morning." / "Je to těžké pro pneumatiky. Nevím proč nejsem tak rychlý jak ráno."
Info 15. 04. 13:32 RZ 11 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's little bit better. But I still loosing time." / "Je to trochu lepší, ale stále ztrácím čas."
Odstup 15. 04. 12:52 RZ 10 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) Broken gearbox. / Rozbitá převodovka.
Info 15. 04. 12:50 RZ 10 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Very fast stage, very nice to drive. At the moment everything is perfect. We'll continue like this and see how the gap is going." / "Velmi rychlá zkouška, pěkně se tu jede. Vše je teď perfektní. Budeme takto pokračovat a uvidíme, co bude dělat rozestup."
Info 15. 04. 12:46 RZ 10 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Little bit over limit sometime, to wide somtimes." / "Někdy jsem šli přes limit, trošku ze široka občas."
Info 15. 04. 12:45 RZ 10 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I'm definitely out of the tactics battle, there's no doubt about it." / "Jsem rozohodně mimo taktickou bitvu. O tom není pochyb."
Info 15. 04. 11:06 RZ 9 2 PAVLIDES S. / GIRAUDET D. (st. č. 51) "We are losing time every time. We are spinning everywhere." / "Pořád ztrácíme čas. Všude děláme hodiny."
Info 15. 04. 11:02 RZ 9 S 2 LLOVERA A. / VALLEJO D. (st. č. 30) "I like it. Car is very different. I'll be careful." / "Mám to rád. Auto je hodně odlišné. Budu opatrný."
Info 15. 04. 10:58 RZ 9 S 2 TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 29) "It's ok. We still learning the car. We hope, afternoon we will be closer to Nasser." / "Je to dobré. Stále se učíme o autu. Doufáme, že odpoledne budeme Nasserovi blíže."
Info 15. 04. 10:56 RZ 9 S 2 GASSNER H. jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 27) "Everything is good. Car is ok. We don't made any big mistake. So I'm happy." / "Vše je dobré. Auto ok. Neděláme žádné velké chyby. Takže jsem spokojený."
Info 15. 04. 10:53 RZ 9 S 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 26) "Not best, few mistakes. I'm not happy with this. It was really tough." / "Není to nejlepší, pár chyb. Nejsem s tím spokojen. Bylo to pravdu těžké."
Info 15. 04. 10:51 RZ 9 S 2 SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 24) "It was better now." / "Bylo to teď lepší."
Info 15. 04. 10:49 RZ 9 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) " It was quite tricky, a lot of rocks, long stage. It's not neccesary to push, we have a good lead." / "Bylo to docela těžké, hodně kamenů, dlouhá vložka. Ale není potřeba tlačit, máme dobrý náskok."
Info 15. 04. 10:47 RZ 9 M wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) "I don't know what happened, but I went off again. I'm really scared." / "Nevím co se stalo, ale šel jsem opět ven. Jsem z toho vystrašený."
Info 15. 04. 10:39 RZ 9 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It was very long. On some places we had a good grip, on some not." / "Bylo to velmi dlouhé. Na některých místech jsme měli dobrý grip, na některých ne."
Info 15. 04. 10:37 RZ 9 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "I need few changes on the car." / "Potřebuji pár změn na autě."
Info 15. 04. 10:34 RZ 9 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It was ok. It's quite difficult for me but everything is going well." / "Bylo to ok. Je to pro mě celkem těžké ale vše je v pořádku."
Odstup 15. 04. 10:32 RZ 9 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) Hit the rock and damaged engine. / Trefil skálu a poškodil motor.
Info 15. 04. 10:28 RZ 9 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Mikko is driving first on the stage. So afternoon it will be better for him." / "Mikko jede první. Takže odpoledne to pro něj bude lepší."
Info 15. 04. 10:27 RZ 9 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) Reported stopped. / Stojí.
Info 15. 04. 10:25 RZ 9 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I lost a lot of time. Car is maybe overheating, I don't know." / "Ztratil jsem hodně času. Auto se asi přehřívá, nevím."
Info 15. 04. 10:23 RZ 9 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's OK. Quite long, but ok." / "Je to v pořádku. Docela dlouhé, ale dobré."
Info 15. 04. 10:21 RZ 9 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Last 20 kms went very well. I drove absolutely on the limit." / "Posledních 20 km šlo velmi dobře. Jel jsem naprosto na limitu."
Info 15. 04. 10:20 RZ 9 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was long. I was loosing grip near the end." / "Bylo to dlouhé. Ke konci jsem ztrácel grip."
Info 15. 04. 10:18 RZ 9 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Very difficult morning." / "Velmi náročné ráno."
Info 15. 04. 09:47 RZ 8 S 2 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 28) Hit a rock and damaged suspension. / Trefil skálu a poškodil zavěšení.
Info 15. 04. 09:37 RZ 8 S 2 TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 29) "Very difficult, specially for co-driver. We are learning the car." / "Velmi náročné, hlavně pro spolujezdce. Učíme se o autu."
Info 15. 04. 09:36 RZ 8 S 2 GASSNER H. jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 27) "First stage was ok. Now I'm not happy with my pacnotes." / "První vložka byla ok. Teď nejsem spokojen se svým rozpisem."
Info 15. 04. 09:34 RZ 8 S 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 26) "First stage was good, now car was little bit softer." / "První zkouška byla dobrá. Na této bylo auto trochu měkčí."
Info 15. 04. 09:32 RZ 8 S 2 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 28) Slid off road near to the finish line. / Sklouznul mimo trať kousek před cílem.
Info 15. 04. 09:29 RZ 8 S 2 SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 24) "It's very slippery." / "Je to velmi kluzké."
Info 15. 04. 09:27 RZ 8 M wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) "We had few problems. Pacenotes isn't good." / "Máme nějaké problémy. Rozpis není dobrý."
Info 15. 04. 09:27 RZ 8 S 2 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 23) "Not easy. We want to take good gap." / "není to lehké. Chceme si udělat dobrý náskok."
Info 15. 04. 09:20 RZ 8 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "First stage was good. On this one, we were little bit off." / "První RZ byla dobrá. Na této jsme byli trochu venku."
Info 15. 04. 09:17 RZ 8 M wrc VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. (st. č. 7) "Difficult stages. Setup isn't good, it's little bit to high." / "Těžké zkoušky. Nastavení není dobré, je příliš vysoké."
Info 15. 04. 09:13 RZ 8 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "We have a puncture." / "Máme defekt."
Info 15. 04. 09:12 RZ 8 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "No risk." / "Neriskujeme."
Info 15. 04. 09:05 RZ 8 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "So much loose gravel. It's very slippery." / "Spousta volné šotoliny. Je to velmi kluzké."
Info 15. 04. 09:03 RZ 8 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Very slippy. We had big moment, hit a rock." / "Velmi kluzké. Měli jsme velkou krizi, trefili jsme skálu."
Info 15. 04. 09:02 RZ 8 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Absolutely no grip." / "Naprosto bez gripu."
Info 15. 04. 09:00 RZ 8 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Very tricky. Very slippy stage. Unbeliavable." / "Velmi zrádné. Hodně kluzké, neuvěřitelné."
Info 15. 04. 08:26 RZ 7 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We had half spin at the beginning of the stage, so not fast enough." / "Na začátku jsme dělali poloviční hodiny, tak jsme nebyli dost rychlí."
Info 15. 04. 08:24 RZ 7 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "Lot of dust in the air. Very difficult to see the road." / "Ve vzduchu bylo hodně prachu. Špatně jsem viděl na cestu."
Info 15. 04. 08:20 RZ 7 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It was really difficult. I was really careful." / "Bylo to fakt těžké. Byl jsem opravdu hodně opatrný."
Info 15. 04. 08:18 RZ 7 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I did not very good stage, I had no rhythm. My fault. But not crazy." / "Nezajel jsem to moc dobře, neměl jsem rytmus. Moje chyba. Ale neblázním."
Info 15. 04. 08:16 RZ 7 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's OK, good start. Not easy, this stage is so fast." / "Je to OK, dobrý start. Nebylo to lehké, tahle zkouška je hodně rychlá."
Info 15. 04. 08:14 RZ 7 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I can't understand. OK, I made some little mistakes, but I don't understand his time." / "Nechápu to. OK, udělal jsem pár chybiček, ale jeho čas nechápu."
Info 15. 04. 08:12 RZ 7 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Great stage, especially compare to Mikko. I was pushing very hard. I want to have best position today. I had very good rhythm." / "Skvělá zkouška, hlavně ve srovnání s Mikkem. Hodně jsem do toho šel. Chci mít dnes co nejlepší pozici. Měl jsem moc dobrý rytmus."
Info 15. 04. 08:10 RZ 7 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We've been too wide, spin. Not best start. But otherwise OK." / "Byli jsme moc širocí, hodiny. Nebyl to nejlepší začátek. Ale jinak OK."
Info 15. 04. 08:00 RZ 7 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 14. 04. 10:51 RZ 6 The opening day of the Jordan Rally have been cancelled owing to the late arrival of the service park infrastructure. / Úvodní den Jordánské rally zrušen z důvodu pozdního příjezdu vybavení týmů.
Info 14. 04. 10:51 RZ 5 The opening day of the Jordan Rally have been cancelled owing to the late arrival of the service park infrastructure. / Úvodní den Jordánské rally zrušen z důvodu pozdního příjezdu vybavení týmů.
Info 14. 04. 10:51 RZ 4 The opening day of the Jordan Rally have been cancelled owing to the late arrival of the service park infrastructure. / Úvodní den Jordánské rally zrušen z důvodu pozdního příjezdu vybavení týmů.
Info 14. 04. 10:51 RZ 3 The opening day of the Jordan Rally have been cancelled owing to the late arrival of the service park infrastructure. / Úvodní den Jordánské rally zrušen z důvodu pozdního příjezdu vybavení týmů.
Info 14. 04. 10:51 RZ 2 The opening day of the Jordan Rally have been cancelled due to the late arrival of the service park infrastructure. / Úvodní den Jordánské rally zrušen z důvodu pozdního příjezdu vybavení týmů.
Info 14. 04. 10:49 RZ 1 The opening day of the Jordan Rally have been cancelled owing to the late arrival of the service park infrastructure. / Úvodní den Jordánské rally zrušen z důvodu pozdního příjezdu vybavení týmů.
toplist