Rallye de Portugal

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 27. 03. 15:58 RZ 17 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "It's really good result. But I'm not satisfied with this weekend. I want to drive faster next time." / "Je to opravdu dobrý výsledek. Ale nejsem spokojen s tímto víkendem. Příště chci být rychlejší."
Info 27. 03. 15:48 RZ 17 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I'm really happy. Perfect weekend. Perfect car. It's the best way to be back after Mexico." / "Jsem opravdu spokojený. Perfektní víkend, perfektní auto. Je to nejlepší způsob jak být zpět po Mexiku."
Info 27. 03. 15:44 RZ 17 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's quite good. Conditions wasn't too bad. I tried hard, good feeling with the car." / "Je to dobré. Podmínky nebyly tak špatné. Snažil jsem se, dobrý pocit z auta."
Info 27. 03. 15:42 RZ 17 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "This is my first Powerstage, when I pushed really hard. We will see, it will be interesting." / "Tohle je první powerstage, kdy jsem opravdu tlačil. Uvidíme, bude to zajímavé."
Info 27. 03. 15:40 RZ 17 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "We really enjoyed this." / "Opravdu jsme si to užívali."
Info 27. 03. 15:38 RZ 17 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "We had a lot of problems." / "Měli jsme mnoho problémů."
Info 27. 03. 15:36 RZ 17 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I really try, but we broke suspension. But it's not bad result." / "Opravdu jsem se snažil, ale poškodili jsme zavěšení. Ale není to špatný výsledek."
Info 27. 03. 15:31 RZ 17 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We lost place on last last stage. But ok, we learned a lot about car." / "Ztratili jsme pozici na poslední vložce. Ale v pořádku, naučili jsme se hodně o autě."
Info 27. 03. 15:28 RZ 17 M wrc VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 7) "Tough rally. We changed few thinghs on car to find good setup." / "Těžká rally. Změnili jsme pár věcí na autě abychom našli lepší setup."
Info 27. 03. 15:24 RZ 17 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Not bad. I hope in 6th place. I never give up." / "Není to špatné. Doufám v šesté místo. Nikdy se nevzdávám."
Info 27. 03. 15:21 RZ 17 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "We try, it was really difficult. We are quite happy with the car and with setup." / "Snažil jsem se, bylo to velmi těžké. Jsme spokojeni s autem a nastavením."
Info 27. 03. 15:20 RZ 17 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "I'm happy to be in finnish." / "Jsem rád, že jsme v cíli."
Info 27. 03. 15:17 RZ 17 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "I'm really happy. It was tough day. It's good result for us." / "Jsem opravdu šťastný. Byl to těžký den. Dobrý výsledek pro nás."
Info 27. 03. 15:14 RZ 17 M wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) "Today it was ok. But yesterday little bit unlucky." / "Dnes to bylo dobré. Ale včera trochu smůla."
Info 27. 03. 15:12 RZ 17 2 MAGALHAES B. / GRAVE P. (st. č. 18) "This result was really important to me and for Peugeot Portugal." / "Tenhle výsledek pro mě byl velmi důležitý a stejně tak pro Peugeot Portugalsko."
Info 27. 03. 15:06 RZ 17 2 TEN BRINKE B. / THIERIE D. (st. č. 20) "I enjoyd it very much. We are happy to be here. Thank's to Škoda, car is perfect." / "Velmi jsem si to užíval. Jsme rádi, že jsme tu. Díky Škodě, auto je perfektní."
Info 27. 03. 15:00 RZ 17 P 3 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "It's amazing." / "Je to úžasné."
Info 27. 03. 14:57 RZ 17 M 1 OLIVEIRA D. / MAGALHEAS C. (st. č. 12) Reported stopped. / Stojí.
Info 27. 03. 14:56 RZ 17 2 KRUUDA K. / JARVEOJA M. (st. č. 52) "Much better condition now. I really like them." / "Mnohem lepší podmínky na této RZ. Líbí se mi."
Info 27. 03. 14:44 RZ 16 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) Turbo problems. / Problémy s turbem.
Info 27. 03. 13:52 RZ 16 P 3 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "We made few changes in service. Just take it easy, it's very rocky." / "Udělali jsme pár změn v servisu. V klídku, je to velmi kamenité."
Info 27. 03. 13:50 RZ 16 2 KRUUDA K. / JARVEOJA M. (st. č. 52) "It was really difficult, so slippery." / "Bylo to velmi těžké a tolik kluzké."
Info 27. 03. 11:18 RZ 15 P 3 GUERRA B. / ROZADA B. (st. č. 39) "We drove without turbo on this stage." / "Jeli jsme bez turba na téhle vložce."
Info 27. 03. 11:16 RZ 15 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "That's great be on podium. But I hope next time will be better. We drove very carefully thru the stage." / "Je pěkné být na podiu. Ale doufám, že příště to bude lepší. Jeli jsme teď velmi opatrně."
Info 27. 03. 11:14 RZ 15 P 3 KETOMAKI J. / RISBERG K. (st. č. 25) "I was sleeping on first stage tomorrow. Benito has some technical problem." / "Na první vložce jsem ještě spal. Benito má nějaký technický problém."
Info 27. 03. 11:09 RZ 15 P 3 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) Rear right suspension problems. / Problémy s pravým zadním zavěšením.
Info 27. 03. 11:03 RZ 15 2 TEN BRINKE B. / THIERIE D. (st. č. 20) "Very tough long stage. Very difficult for me. I'm quite happy." / "Velmi tvrdá dlouhá zkouška. Pro mě velmi náročné. Jsem ale docela spokojený."
Info 27. 03. 11:00 RZ 15 M 1 OLIVEIRA D. / MAGALHEAS C. (st. č. 12) "Car is now ok. We changed setup." / "Auto je nyní v pořádku. Upravili jsme nastavení."
Info 27. 03. 10:59 RZ 15 2 MAGALHAES B. / GRAVE P. (st. č. 18) "Everything ok. I drove very careful." / "Všechno ok. Jel jsem velmi opatrně."
Info 27. 03. 10:56 RZ 15 M wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) "We didn't lucky yesterday, just mechanical problem. Today is only powerstage before, but it's not for us." / "Neměli jsme včera štěstí, mechanický problém. Dnes už je jen powerstage, ale to není nic pro nás."
Info 27. 03. 10:54 RZ 15 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "I never drove so difficult stage before. No pushing at all." / "Nikdy jsem nejel takto těžkou zkoušku. Netlačíme."
Info 27. 03. 10:52 RZ 15 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Not good for me now." / "Není to pro mě teď dobré."
Info 27. 03. 10:48 RZ 15 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It's getting better and better. Setup is good now. We want to fight with manufacter cars on next rally. So we must train and train." / "Jde to lépe a lépe. Nastavení je nyní dobré. Chcema na příští rally bojovat s továrními auty. Takže musíme trénovat a trénovat."
Info 27. 03. 10:47 RZ 15 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It was plan to be on this position for now. It's not so good like yesterday, we'll drive to the service." / "Byl to plán být na této pozici v tuto chvíli. Ale není to tak dobré jako včera. Jedeme do servisu."
Info 27. 03. 10:46 RZ 15 M wrc VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 7) "Very difficult stage." / "Velmi těžká zkouška."
Info 27. 03. 10:43 RZ 15 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Lot of corners, very slippery, quite difficult stage." / "Hodně zatáček, velmi kluzké, velmi těžká zkouška."
Info 27. 03. 10:41 RZ 15 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "We try, but it was not perfect." / "Snažíme se, ale nebylo to perfektní."
Info 27. 03. 10:39 RZ 15 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We have broken driveshaft. We lost a lot." / "Máme zlomenou poloosu. Hodně jsme ztratili."
Info 27. 03. 10:37 RZ 15 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Very very tricky and narrow." / "Velmi záludné a úzké."
Info 27. 03. 10:34 RZ 15 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Plan was practice for Powerstage to the afternoon." / "Plán byl natrénovat si powerstage na odpoledne."
Info 27. 03. 10:32 RZ 15 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Quite ok, but very slippery. We were very careful." / V pořádku, ale velmi kluzké. Byli jsme velmi opatrní."
Info 27. 03. 10:30 RZ 15 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It was so long and very slow. Absolutely no risk. Just a take pace notes." / "Bylo to velmi dlouhé a pomalé. Naprosto bez riskování. Jen se držet rozpisu."
Info 26. 03. 19:06 RZ 13 6 KAUR E. / LAIDVEE M. (st. č. 108) "It's incredible feel to win here." / "Je to neuvěřitelný pocit tady vyhrát."
Info 26. 03. 19:02 RZ 13 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "I'm very happy with change tyre today. Thanks to FIA, that they allowed it. We drove on another compound." / "Jsem velmi spokojen se změnou gum pro dnešek. Děkuji FIA, že nám to povolili. Jeli jsme dnes jinou směs."
Info 26. 03. 18:54 RZ 13 2 KRUUDA K. / JARVEOJA M. (st. č. 52) "It's very tough for me. We had a puncture. Road is very rough." / "Je to pro mě velmi těžké. Měli jsme defekt. Cesta je velmi drsná."
Info 26. 03. 18:51 RZ 13 P 3 GUERRA B. / ROZADA B. (st. č. 39) "After Mexico, this like a dream." / "Po Mexiku je tohle jako sen."
Info 26. 03. 18:38 RZ 13 P 3 MOURA R. / RAMALHO L. (st. č. 49) Reported stopped. / Stojí.
Info 26. 03. 18:37 RZ 13 P 3 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Stages were rough afternoon." / "Zkoušky byly odpoledne hodně drsné."
Info 26. 03. 18:32 RZ 13 2 TEN BRINKE B. / THIERIE D. (st. č. 20) "Lot of experience today. Quick stages. I'm not happy with tyres today." / "Hodně zkušeností dnes. Rychlé zkoušky. Nejsem spokojen s pneumatikami dnes."
Info 26. 03. 18:29 RZ 13 2 MAGALHAES B. / GRAVE P. (st. č. 18) "Very good for us. But it was really difficult." / "Dobré pro nás. Ale bylo to velmi náročné."
Info 26. 03. 18:27 RZ 13 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Really tough day. This morning we had bad pacenotes. It was very hard, but I'm happy that we are here." / "Opravdu těžký den. Dnes ráno jsme měli špatný rozpis. Bylo to velmi těžké, ale jsem rád, že jsme tady."
Info 26. 03. 18:22 RZ 13 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Today's plan was be 10th. For tomorrow 7th." / "Dnešní plán byl být desátý. Zítra pak sedmý."
Info 26. 03. 18:10 RZ 13 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "I try my best." / "Snažím se jak můžu."
Info 26. 03. 18:08 RZ 13 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Now it's perfect. But one more day ahead." / "Je to perfektní, ale ještě před sebou máme jeden den."
Info 26. 03. 18:07 RZ 13 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We hit something." / "Něco jsme trefili."
Info 26. 03. 18:06 RZ 13 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Some dust on the track, but ok. Ogier is far away." / "Prášilo se, ale dobré. Ogier je daleko."
Info 26. 03. 18:04 RZ 13 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Puncture, changed on stage. "We will see." / Defekt, měnil kolo na RZ. "Uvidíme."
Odstup 26. 03. 18:26 RZ 12 P 3 GRONDAL A. / ENGAN V. (st. č. 24) Rolled. / Šel přes střechu.
Info 26. 03. 17:32 RZ 12 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "We are trying. I want to win Powerstage tomorrow." / "Snažíme se. Zítra chci vyhrát powerstage."
Info 26. 03. 17:28 RZ 12 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Well. It was ok." / "No, bylo to dobré."
Info 26. 03. 17:26 RZ 12 M wrc VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 7) "Very rough." / "Velmi drsné."
Info 26. 03. 17:24 RZ 12 1 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) Reported stopped. / Stojí.
Info 26. 03. 17:23 RZ 12 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "We had a puncture after my mistake. It's a real shame, it was getting quite interesting" / "Udělali jsme defekt po mé chybě. Je to opravdu škoda, začínalo to být opravdu zajímavé."
Info 26. 03. 17:22 RZ 12 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "It's a big disappointed. It was good fight with Henning." / "Je to velké zklamání, byl to dobrý boj s Henningem."
Info 26. 03. 17:17 RZ 12 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I don't know if it is enough." / "Nevím jestli je to dost."
Info 26. 03. 17:16 RZ 12 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Continue to push." / "Tlačíme dál."
Info 26. 03. 17:15 RZ 12 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Broken drive shaft. / Zlomená poloosa.
Info 26. 03. 17:14 RZ 12 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's very bad with Jari-Mati." / "To je špatné s Jari-Matim."
Info 26. 03. 17:12 RZ 12 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I heard that noice. But I don't know what happen. We lost a lot on next stage." / "Slyšel jsem ten zvuk, ale nevím, co se stalo. Na další vložce hodně ztratíme."
Info 26. 03. 17:04 RZ 12 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) Reported stopped. / Stojí.
Info 26. 03. 16:39 RZ 11 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) Problems with powersteering. / Problémy s posilovačem řízení.
Odstup 26. 03. 16:39 RZ 11 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) Broken suspension. / Zlomené zavěšení.
Info 26. 03. 16:38 RZ 11 1 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) Had a punture. / Měl defekt.
Info 26. 03. 16:31 RZ 11 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) Reported stopped. / Stojí.
Info 26. 03. 16:29 RZ 11 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "We lost a little bit on start. Then we were pushing." / "Na startu jsme trochu ztratili, pak jsme zatáhli."
Info 26. 03. 16:27 RZ 11 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "Ojojoj, it was slow in the end." / "Ojojoj, to bylo pomalé ke konci."
Info 26. 03. 16:24 RZ 11 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I'm happy with this stage." / "Jsem spokojen s touto vložkou."
Info 26. 03. 16:22 RZ 11 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We try hard." / "Snažíme se."
Info 26. 03. 16:21 RZ 11 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I allways lost on this ss in last section. I don't know." / "Vždycky ztrácím na této RZ v poslední sekci, nevím."
Info 26. 03. 16:18 RZ 11 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I have to push." / "Musím tlačit."
Info 26. 03. 13:59 RZ 10 P 3 GRONDAL A. / ENGAN V. (st. č. 24) "We have a lot of technical problems." / "Máme hodně technických problémů."
Info 26. 03. 13:56 RZ 10 P 3 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "We were pushing and we are here, that's main thing." / "Tlačili jsme a jsme tady, to je hlavní."
Info 26. 03. 13:52 RZ 10 2 TEN BRINKE B. / THIERIE D. (st. č. 20) "First stage was quite ok. On second stage we had a puncture 15 km's before finish." / "První rychlostka byla celkem v pořádku. Na druhé jsme dostali defekt 15 km před cílem."
Info 26. 03. 13:47 RZ 10 2 MAGALHAES B. / GRAVE P. (st. č. 18) "Wa had a puncture cca 5 kms before finish." / "Dostali jsme defekt asi 5 km před cílem."
Info 26. 03. 13:42 RZ 10 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It was really difficult. Very technical, not easy." / "Bylo to opravdu náročné. Velmi technické, nic jednoduchého."
Info 26. 03. 13:39 RZ 10 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Good stage. But something is wrong with car, don't know." / "Dobrá vložka. Ale něco se děje s autem, nevím."
Info 26. 03. 13:38 RZ 10 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I'm so scared after yesterday. So much punctures. And I don't know why." / "Mám po včerejšku strach. Tolik defektů. A já nevím proč."
Info 26. 03. 13:37 RZ 10 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "OK. we are here, that's good." / "Dobré, jsme tady."
Info 26. 03. 13:33 RZ 10 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It's better. We will try to push more." / "Je to lepší. Pokusíme se zatlačit více."
Info 26. 03. 13:31 RZ 10 M wrc VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 7) "We made some little changes and it's better now." / "Udělali jsme nějaká drobné změny a je to teď lepší"
Info 26. 03. 13:29 RZ 10 1 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "It's more difficult, because mechanics put down the power. There were some problems on engine and we want to finished this rally." / "Je to náročnější, protože mechanici sundali trochu výkon. Byly nějaké problémy s motorem a my chceme rally dokončit."
Info 26. 03. 13:25 RZ 10 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "It's ok. But we'll make some changes in service." / "Je to dobré. Ale uděláme v servisu nějaké změny."
Info 26. 03. 13:22 RZ 10 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It was good. We try to continue like this." / "Bylo to dobré. Snažíme se takto pokračovat."
Info 26. 03. 13:20 RZ 10 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK. Wy try to make down gap for Jari-Mati." / "Ok. Snažíme se stáhnout ztrátu na Jariho."
Info 26. 03. 13:18 RZ 10 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Nothing special." / "Nic zvláštního."
Info 26. 03. 13:16 RZ 10 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We lost on first stage, then was good. Now it was like in Australia, red gravel." / "Ztratili jsme na první vložce, pak to bylo dobré. Teď to byla jak v Austrálii, červená šotolina."
Info 26. 03. 12:51 RZ 9 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "We are driving for some points, learning about car, coming km's on gravel." / "Jedeme si pro nějaké body, učíme se o autu, najíždíme kilometry na šotolině."
Info 26. 03. 12:48 RZ 9 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "We are very disappointed after yesterday." / "Jsme velmi zklamaní po včerejšku."
Info 26. 03. 12:44 RZ 9 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Car is back to the normal." / "Auto je opět v pořádku"
Info 26. 03. 12:42 RZ 9 M wrc VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 7) "Ok. It was tough stages." / "Ok. Byly to tvrdé zkoušky."
Info 26. 03. 12:40 RZ 9 1 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "We are not pushing hard. We have some problems with engine. It lost power." / "Netlačímě. Máme nějaké problémy s motorem. Ztrácí výkon."
Info 26. 03. 12:38 RZ 9 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "I slowed down little bit, bacause the rocks on the road." / "Trochu jsem zpomalil kvůli kamenům na cestě."
Info 26. 03. 12:35 RZ 9 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "I have some problem. It's big noice from car. I don't know what is it." / "Máme nějaký problé. Nějaký zvuk z auta. Nevím co to je."
Info 26. 03. 12:32 RZ 9 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Mikko drove into the stage 8 sec. before us. We had to wait then, because the dust." / "Mikko vjel do vložky 8 vt. před námi. Museli jsme pak čekat kvůli prachu."
Info 26. 03. 12:31 RZ 9 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We changed the tyre and then we went." / "Vyměnili jsme kolo a jeli."
Info 26. 03. 12:28 RZ 9 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Had a puncture. / Měl defekt.
Info 26. 03. 12:27 RZ 9 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "So many rocks. I was afraid." / "Mnoho kamenů, bál jsem se."
Info 26. 03. 12:16 RZ 8 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) Spun on the stage. / Dělal hodiny.
Info 26. 03. 11:44 RZ 8 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "It was very slippy. A lot of lost the grip. But ok." / "Bylo to velmi kluzké, hodněkrát jsme ztratili přilnavost. Ale ok."
Info 26. 03. 11:42 RZ 8 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "I wasn't to fast now." / "Nebyl jsem teď moc rychlý."
Info 26. 03. 11:39 RZ 8 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "OK." / "Dobré."
Info 26. 03. 11:38 RZ 8 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was good start today. I'm very happy with this stage." / "Dobrý start dnes. Jsem spokojen z touto RZ."
Info 26. 03. 11:36 RZ 8 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We made a small mistake. I'm lucky, that we are here." / "Udělali jsme malou chybu. Mám štěstí, že jsme tady."
Info 26. 03. 11:34 RZ 8 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "More cleaning today. But we will see on next two stages, because it was little bit raining." / "Dneska více čištění. Ale uvidíme na dalších dvou vložkách, protože tam torchu pršelo."
Info 25. 03. 18:19 RZ 7 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "I don't know what to say. It's absolutely disaster. It's over for us for this weekend. Just to drive into the finish on these terrible tyres." / "Nevím, co říct. Je to naprostá katastrofa. Tenhle víkend pro nás skončil. Prostě jen dojet do cíle na těhlech šílených gumách."
Odstup 25. 03. 18:18 RZ 7 wrc SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 16) Went off road. Crew is ok. / Havárie. Posádka je ok.
Info 25. 03. 18:07 RZ 7 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) Two punctures. Go to Superally. / Dva defekty. Jde do Superally.
Info 25. 03. 18:03 RZ 7 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) Stopped just before finish again. / Zastavil těstně před cílem znovu.
Info 25. 03. 17:54 RZ 7 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "We had some problems with misfire on this stage, it's every time the same, little bit frustrated. But it wasn't bad day." / "Měli jsme problémy se zapalováním na této zkoušce. Je to pokaždé to samé, trošku frustrující. Ale nebyl to špatný den."
Info 25. 03. 17:52 RZ 7 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Not so good driving today. I think, that we have bad setup, to much sliding" / "Dneska sjme nejeli dobře. Myslím, že máme špatný setup, přliš jsme se klouzali"
Info 25. 03. 17:51 RZ 7 wrc SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 16) Reported stopped. / Stojí.
Info 25. 03. 17:50 RZ 7 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "I'm very close now from "big guys". So I'm happy." / "Jsem teď velmi blízko "velkým klukům". Takže spokojenost."
Info 25. 03. 17:48 RZ 7 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "We will see tomorrow. Nobody don't know what can tomorrow happen." / "Uvidíme. Nikdo neví, co se zítra může stát."
Info 25. 03. 17:44 RZ 7 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Let's see. Maybe not ideal position, but we don't know, what can happen." / "Uvidíme. Možná to není ideální pozice, ale nevíme, co se může stát."
Info 25. 03. 17:42 RZ 7 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Mikko drove very fast today. But I want to be behind him tomorrow." / "Mikko dnes jel velmi rychle. Ale chci být zítra za ním."
Info 25. 03. 17:40 RZ 7 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I'm really happy, it was good day. Tomorrow absolutelly flatout." / "Jsem velmi spokojen, byl to dobrý den. Zítra naplno."
Info 25. 03. 16:16 RZ 5 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "We are trying to be very friendly to tyres, but it's not work." / "Snažíme se šetřit pneumatiky, ale nefunguje to."
Info 25. 03. 16:09 RZ 5 2 MAGALHAES B. / GRAVE P. (st. č. 18) "We try to push little bit and make back some time." / "Snažíme se trochu zatlačit a získat zpět nějaký čas."
Info 25. 03. 16:06 RZ 5 1 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "I'm pushing little bit more. We are learning the car." / "Tlačím o trochu více. Poznáváme auto."
Info 25. 03. 15:57 RZ 5 M wrc VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 7) "Stage was very clean, but rough" / "Zkouška byla velmi čistá, ale drsná."
Info 25. 03. 15:54 RZ 5 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Not so bad." / "Není to špatné."
Info 25. 03. 15:53 RZ 5 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) RL puncture. / Defekt LZ kola.
Info 25. 03. 15:47 RZ 5 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Ok. Car is perfect." / "Dobré. Auto je perfektní."
Info 25. 03. 15:46 RZ 5 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) RR puncture. / Defekt PZ kola.
Info 25. 03. 15:43 RZ 5 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm happy with this time. It was good stage." / "Jsem spokojen s tímto časem. Byla to dobrá zkouška."
Info 25. 03. 15:41 RZ 5 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was pushing very hard. Mikko was faster in first part of the stage, I was quicker in second." / "Tlačím. Mikko byl rychlejší v první části vložky, já v té druhé."
Info 25. 03. 15:39 RZ 5 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Everything is ok." / "Vše je ok."
Info 25. 03. 13:19 RZ 4 P 3 KETOMAKI J. / RISBERG K. (st. č. 25) Rear differnetial problems. / Problémy se zadním diferenciálem.
Info 25. 03. 13:14 RZ 4 P 3 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 21) Without windshield. "We need a new windsheeld" / Bez čelního skla. "Potřebujeme nové."
Info 25. 03. 13:04 RZ 4 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "We went off road in very narrow place. We had maybe bad choice of tyres." / "Šli jsme ven ve velmi úzkém místě. Možná jsme špatně vybrali gumy."
Info 25. 03. 13:00 RZ 4 2 VAN LOON E. / SCHOLTALBERS H. (st. č. 19) "First time on gravel for me. It's quite tough." / "Poprvé na šotolině. Je to docela těžké."
Info 25. 03. 12:53 RZ 4 2 MAGALHAES B. / GRAVE P. (st. č. 18) "Still no brake." / "Stále bez brzd."
Info 25. 03. 12:52 RZ 4 2 VAN LOON E. / SCHOLTALBERS H. (st. č. 19) Reported stopped. / Stojí.
Info 25. 03. 12:50 RZ 4 1 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "I'm happy. I'm not pushing at all." / "Jsem šťastný. Vůbec netláčíme."
Info 25. 03. 12:47 RZ 4 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "We feel good. Car is ok. We try to be better and better." / "Cítíme se dobře. Auto je dobré. Snažíme se být lepší a lepší."
Info 25. 03. 12:44 RZ 4 wrc SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 16) "We are getting better with car." / "Jde nám to s autem stále lépe."
Info 25. 03. 12:42 RZ 4 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "I'm happy with my pace." / "Jsem spokojen s mým tempem."
Info 25. 03. 12:39 RZ 4 M wrc VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 7) "Stage was good." / "Zkouška byla dobrá."
Info 25. 03. 12:36 RZ 4 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "We lost a lot in first split. Problems misfire." / "Ztratili jsme hodně na prvním mezičase, Problémy se zapalováním."
Info 25. 03. 12:35 RZ 4 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We are to slow, but we try to improve it." / "Jsme příliš pomalí, ale snažíme se to vylepšit."
Info 25. 03. 12:32 RZ 4 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I couldn't wake up this morning" / "Ráno jsem se nemohl probudit."
Info 25. 03. 12:28 RZ 4 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "We had pucnture on last stage. But ok, we lost only one minute. It will be long week." / "Měli jsme defekt na poslední zkoušce. Ale ok, ztratili jsme jen minutu. Bude to ještě dlouhý víkend."
Info 25. 03. 12:25 RZ 4 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Maybe little bit slower in last part of the stage. There we had big crash last year." / "Možná jsme byli trochu pomalejší v poslední části vložky. Loni jsme tam měli velkou havárii."
Info 25. 03. 12:22 RZ 4 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Close fight." / "Těsný souboj."
Info 25. 03. 12:20 RZ 4 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Everything is fine." / "Vše je v pořádku."
Info 25. 03. 12:12 RZ 3 P 3 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 21) Rolled. / Šel přes střechu.
Info 25. 03. 11:25 RZ 3 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) FR Puncture. / Defekt PP kola.
Info 25. 03. 10:53 RZ 2 2 MAGALHAES B. / GRAVE P. (st. č. 18) "No brakes." / "Bez brzd."
Info 25. 03. 10:51 RZ 2 1 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 17) "We are not pushing." / "Netlačíme."
Info 25. 03. 10:49 RZ 2 M wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 14) "It was pretty impressive. It's a long time when I drove last time." / "Je to celkem působivé. Je to už dlouho, co jsme jeli naposledy"
Info 25. 03. 10:47 RZ 2 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It was difficult stage. Feeling is good." / "Byla to těžká zkouška. Pocit je ale dobrý."
Info 25. 03. 10:43 RZ 2 wrc SOUSA B. / COSTA A. (st. č. 16) "We crashed into the banks. But car is ok.". / "Narazili jsme do břehu. Auto je ale v pořádku."
Info 25. 03. 10:41 RZ 2 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "We went into the ditch in one hairpin." / "V jedné vlásence jsme šli do příkopu."
Info 25. 03. 10:37 RZ 2 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Not so bad." / "Není to špatné."
Info 25. 03. 10:34 RZ 2 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Mikko was very fast" / "Mikko byl velmi rychlý."
Info 25. 03. 10:32 RZ 2 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "Not bad, but sometimes problems with misfire." / "Není to špatné, ale občas potíže se zapalováním válců."
Info 25. 03. 10:30 RZ 2 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "No problem. It's ok. It's a first day." / "Žádný problém. Je to dobré. Je to první den."
Odstup 25. 03. 10:18 RZ 2 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) Broken gearbox. / Rozbitá převodovka.
Info 24. 03. 18:43 RZ 1 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) Lost the wheel. / Přišel o kolo.
Odstup 24. 03. 16:37 RZ 1 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Crashed heavily in shakedown. Although they were both uninjured their Ford Fiesta RS WRC was too badly damaged to allow them to continue. / Těžce havarovali na shakedownu. Ačkoliv oba jsou nezraněni, jejich Fiesta byla příliš poškozená, aby mohli pokračovat.
toplist