Swedish Rally

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 13. 02. 22:45 RZ 22 RALLY PHOTOS: http://www.autosport.cz/zavody/fotogalerie.php?id=51&id=856&autor=93
Info 13. 02. 17:00 RZ 22 VÍTE ŽE OD ROKU 2010 JE KOMPLETNÍ OBSAH WWW.AUTOSPORT.CZ VČETNĚ GALERIÍ DOSTUPNÝ I BEZ REGISTRACE? / DO YOU KNOW THAT COMPLETE CONTENT OF WWW.AUTOSPORT.CZ SINCE 2010 AVAILABLE WITHOUT REGISTRATION ?
Info 13. 02. 16:08 RZ 22 P 3 FUCHS N. / GARCIA R. (st. č. 35) "We are very happy, first time on snow." / "Jsme moc spokojení, poprvé na sněhu."
Info 13. 02. 16:06 RZ 22 P 3 PROTASOV Y. / AFTANAZIV A. (st. č. 34) "We are very happy. This was my second rally on the snow." / "Jsme moc šťastní. Pro mě to byla druhá rally na sněhu."
Info 13. 02. 16:05 RZ 22 6 ÅHLIN F. / JACOBSSON H. (st. č. 64) "Great experience. 100 per cent run for whole rally." / "Skvělá zkušenost. Na sto procent po celou rally."
Info 13. 02. 16:03 RZ 22 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) Become youngest PWRC rally winner "Unbeliavable, great feeling. Good success, long time to go for it." / Nejmladší vítěz soutěže PWRC "Jsme hrozně rádi, že jsme v cíli. Byl to hodně těžký závěr, od poloviny soutěže jsme vedli s náskokem, bylo těžké udržet koncentraci. Jsme moc rádi za 25 bodů."
Info 13. 02. 16:02 RZ 22 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 51) "Over the moon. Fantastic rally." / "Naprosté nadšení. skvělá rally."
Info 13. 02. 15:59 RZ 22 2 KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 17) "Two times we hit snowbank so lost some time. But it was nice rally, very exciting." / "Dvakrát jsme byli v závěji, tak jsme něco ztratili. Ale byla to pěkná rally, hodně vzrušující."
Info 13. 02. 15:56 RZ 22 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "Not bad. Very funny, we enjoyed stages, new tyres DMack. Perfect preparation for Mexico, I would like to fight for points. My car is OK. I'm very happy with this weekend." / "Dobré. Velká zábava, zkoušky se nám líbily, jeli jsme nové pneum Dmack. Perfektní příprava na Mexiko, tam bych chtěl bojovat o body. Moje auto je OK, jsem moc spokojený s tímto víkendem."
Info 13. 02. 15:54 RZ 22 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "I'm happy to finish." / "Jsem rád, že jsme v cíli."
Info 13. 02. 15:45 RZ 22 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I feeling nervous before stage, fantastic start for the team. I'm really happy to start like this." / "Před startem zkoušky jsem byl nervózní, fantastický start pro tým. Jsem opravdu šťastný s takovým začátkem."
Info 13. 02. 15:42 RZ 22 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Unveliavable, we have been fighting quite hard for whole weekend. Today we fight with Mikko, but 2nd overall in Sweden is great." / "Neuvěřitelné, hodně jsme bojovali po celý víkend. Dnes souboj s Mikkem, ale druhé místo celkově ve Švédsku je skvělé."
Info 13. 02. 15:39 RZ 22 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) Chris: "I drove after regroup. No problem, good fun." Petter lost license on Friday and allowed to drive for 48h after. / "Jel jsem od přeskupení. Žádný problém, dobrá zábava." Petter přišel o řidičský průkaz v pátek a mohl řídit jen po dalších 48 hodin.
Info 13. 02. 15:38 RZ 22 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm satisfied with this. So many mistakes in this rally. I wanted podium yesterday." / "S tímhle jsem spokojený. Na téhle rally jsme moc chybovali. Včera jsem chtěl pódium."
Info 13. 02. 15:37 RZ 22 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) Car driven by Chris Patterson, Petter has no driving licence / auto řídí Chris Patterson, Petter nemá řidičský průkaz
Info 13. 02. 15:35 RZ 22 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Afternoon was difficult for us. Now the rally is finished, not bad start for us." / "Odpoledne to pro nás to bylo těžké. Rally je u konce, pro nás to není špatný start."
Info 13. 02. 15:32 RZ 22 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'd like to push on this one, some mistakes. We'll see." / "Na téhle zkoušce jsem chtěl zatáhnou, pár chyb. Uvidíme."
Info 13. 02. 15:29 RZ 22 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It was OK, we had some problem, but good start for us. On Friday it was so slippy, difficult." / "Bylo to OK, měli jsme nějaké potíže, ale pro nás dobrý začátek. V pátek to hodně klouzalo, bylo to těžké."
Info 13. 02. 15:26 RZ 22 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "I'm happy here now." / "Teď jsem spokojený."
Info 13. 02. 15:23 RZ 22 2 SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 18) "Finally good rally. I also enjoyed first day when fighted with WRC. Very happy." / "Nakonec dobrá rally. Užívali jsme si i první den, kdy jsme bojovali s WRC. Jsme spokojení."
Info 13. 02. 15:20 RZ 22 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Shame what happened Friday morning. Engine had problem in one moment here." / "Škoda toho pátku. Teď byl v jednu chvíli problém s motorem."
Info 13. 02. 15:17 RZ 22 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "It was fantastic. We almost missed one corner. Very difficult rally. I'm excited as it was my second proper rally on snow." / "Bylo to fantastické. Téměř jsme minulu jednu zatáčku. Velmi těžká rally. Jsem nadšený, pro mě teprve druhá opravdový rally na sněhu."
Info 13. 02. 15:14 RZ 22 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "No pressure for last stage. I'm glad to be here. Today it was just so much fun." / "Žádný tlak na poslední zkoušce. Jsem rád, že jsem tu. Dnes to byla čistá zábava."
Info 13. 02. 15:02 RZ 22 Top 13 start in reverse order, Block is the first one / prvních 13 posádek startuje v opačném pořadí, jako první Block
Info 13. 02. 13:50 RZ 21 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Very big problem with my rear, I had no grip. Then I hit snowbank and have no power." / "Velký problém se zadkem auta, neměl jsem přilnavost. Pak jsem trefil bariéru a nemám výkon."
Info 13. 02. 13:48 RZ 21 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I went too much sideways, then better. But then I feel powersteering getting harder, maybe some leaking." / "Jel jsem dost zeširoka, pak to bylo lepší. Ale potom jsem cítil, že tuhne posilovač řízení, asi to někde teče."
Info 13. 02. 13:46 RZ 21 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I tried, but I'm struggling this afternoon after some changes." / "Snažil jsem se, ale udělali jsme něějaké změny a teď odpoledne se trápím."
Info 13. 02. 13:44 RZ 21 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I don't want to risk anything, good result for me. I tried to beat Mikko, but not possible. I'm very happy with my driving." / "Nechci riskovat, i tak je to pro mě dobrý výsledek. Snažil jsem se porazit Mikka, ale nejde to. Jsem moc spokojený se svou jízdou."
Info 13. 02. 13:42 RZ 21 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's gonna be close. I tried to stay clean line." / "Bude to těsné. Snažil jsem se jet čistou stopu."
Info 13. 02. 13:31 RZ 21 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 13. 02. 12:38 RZ 20 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "We had quite massive moment." / "Měli jsme opravdu velkou krizi."
Info 13. 02. 12:36 RZ 20 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "It went well. Guys made the cleaning." / "Šlo to dobře. Kluci to vyčistili."
Info 13. 02. 12:34 RZ 20 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "I hit the snowbank, car spin around, I didn't knew right direction." / "Trefil jsem závěj, auto se roztočilo a já nevěděl, jaký je správný směr."
Info 13. 02. 12:32 RZ 20 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Much better than morning, no problem." / "O hodně lepší než ráno, žádný problém."
Info 13. 02. 12:30 RZ 20 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was very carefull, just save tyres for Power Stage. No problem." / "Byl jsem hodně opatrný, šetřím pneumatiky pro Power Stage. Žádný problém."
Info 13. 02. 12:28 RZ 20 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Not easy for me. I had problem to drive well, hit the snowbank. More snow than on the morning." / "Nebylo to pro mě lehké. Měl jsem problémy s jízdou, trefil bariéru. Víc sněhu než ráno."
Info 13. 02. 12:26 RZ 20 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Good, I'm very happy with my driving and so on. Like new man after the service. Couple of moments, not big. I was pushing." / "Dobré, jsem opravdu spokojený se svou jízda a vším kolem. Po servisu jsem jako nový člověk. Pár krizí, ale nic velkého. Tlačím."
Info 13. 02. 12:24 RZ 20 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I made a high-speed spin. I've been really struggling." / "Dělal jsem hodiny ve velké rychlosti. Opravdu jsem se trápil."
Info 13. 02. 12:22 RZ 20 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "He is clearing for me, I do for cars behind. Bloody hell, it's really difficult. I want to push, risk it now." / "Čistí mi trať, já těm za mnou. Sakra, je to fakt těžké. Jdu do toho, risknu to."
Info 13. 02. 12:18 RZ 20 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was more difficult, so much snow. We are cleaning the road. I think next one will be worst." / "Bylo to o dost těžší, hodně sněhu. Čistíme trať. Myslím, že na další zkoušce to bude horší."
Info 13. 02. 10:30 RZ 19 6 ÅHLIN F. / JACOBSSON H. (st. č. 64) Car damaged, missing side window "Stage before, we not rolled, but went on the side. Wrong notes. But OK." / Poškozené auto, chybějící boční okno "Z předchozí zkoušky, nešli jsme přes střechu, ale šli jsme na bok. Chyba v rozpisu. Ale OK."
Info 13. 02. 10:28 RZ 19 2 KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 17) "We dig car in right four. Lot of work." / "Zakopali jsme se s autem v levé čtyři. Hodně práce."
Info 13. 02. 10:26 RZ 19 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "Actually we had quite a bad pacenotes, for half of stage. I was quite carefull." / "Momentálně jsme měli hodně špatný rozpis, polovinu vložky. Jel jsem hodně opatrně."
Info 13. 02. 10:24 RZ 19 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 51) "Beautiful stage, we were cautios. Small problem with rear diff." / "Nádherná zkouška, jeli jsme opatrně. Drobný problém se zadním diferenciálem."
Info 13. 02. 10:20 RZ 19 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It was amazing. Fastest stage of my life." / "Bylo to úžasné. Nejrychlejší zkouška mého života."
Info 13. 02. 10:18 RZ 19 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Much better. We struggled a bit with traction before, this one much better." / "O hodně lepší. Předtím jsme se trochu trápili s trakcí, teď to bylo o hodně lepší."
Info 13. 02. 10:16 RZ 19 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "Great, high-speed stage. We tried to push, but hit the snowbank, big moment. If Sandell make no mistake, I can't catch him, but I'll try it." / "Skvělé, hodně rychlá zkouška. Snažili jsme se zatáhnout, ale trefili jsme závěj, pěkná krizovka. Pokud Sandell neudělá chybu, nedostanu ho, ale zkusím to."
Info 13. 02. 10:14 RZ 19 2 KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 17) Reported stopped, hit snowbank / Stojí, trefil závěj
Info 13. 02. 10:12 RZ 19 2 SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 18) "Absolutelly fantastic stage, but my car is too slow. Many times in rev limiter." / "Absolutně fantastická zkouška, ale moje auto je na ni moc pomalé. Mockrát jsme byli v omezovači."
Info 13. 02. 10:08 RZ 19 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "We hit the snowbank. We lost traction from that." / "Trefili jsme závěj. Přišli jsme pak o trakci."
Info 13. 02. 10:06 RZ 19 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Unfortunatelly we had jump start before, now we were very cautious not repeat this. Generally OK." / "Bohužel jsme předtím udělali předčasný start do RZ, byli jsme teď hodně opatrní, abychom to neopakovali. Celkově OK."
Info 13. 02. 10:02 RZ 19 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "We hit the snowbank. Trying to find good rhythm." / "Trefili jsme závěj. Snažím se najít správný rytmus."
Info 13. 02. 10:00 RZ 19 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We trying to improve for next run." / "Snažíme se o zlepšení na druhé kolo."
Info 13. 02. 09:58 RZ 19 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Can't do anything. Trying to finish. Why this not be case of first day. Good ice, no snow on the road." / "Nemůžu nic dělat. Snažím se dojet. Proč to takové nebylo první den. Pěkný led, skoro žádný sníh na cestě."
Info 13. 02. 09:56 RZ 19 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "We think podium is still possible. On the afternoon deeper ruts again maybe." / "Myslíme, že na stupně vítězů to je. Odpoledne budou možná opět hlubší koleje."
Info 13. 02. 09:54 RZ 19 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Towards the end the Mikko's microphone worked really bad. Difficult to drive from this position today." / "Před cílem špatně fungoval Mikkův mikrofon. Dnes se z této pozice jede špatně."
Info 13. 02. 09:52 RZ 19 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I have broken front left damper, not easy to drive. Struggling with this, not lucky morning." / "Mám zničený levý přední tlumič, nejede se mi snadno. Trápím se s tím, není to šťastné ráno."
Info 13. 02. 09:50 RZ 19 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It was OK, we are pushing really hard. Absolutelly on limit, not able to go so much quicker. Couple of mistakes, but not too bad." / "Bylo to OK, opravdu hodně tlačíme. Totálně na limitu, nemůžu jet už o moc rychleji. Pár chybiček, ale není to zlé."
Info 13. 02. 09:48 RZ 19 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Little bit more snow on this, but I tried it. Lot of ice." / "Na téhle bylo trochu víc sněhu, ale zkusil jsem to. Dost ledu."
Info 13. 02. 09:37 RZ 19 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 13. 02. 08:40 RZ 18 VÍTE ŽE OD ROKU 2010 JE KOMPLETNÍ OBSAH WWW.AUTOSPORT.CZ VČETNĚ GALERIÍ DOSTUPNÝ I BEZ REGISTRACE? / DO YOU KNOW THAT COMPLETE CONTENT OF WWW.AUTOSPORT.CZ SINCE 2010 AVAILABLE WITHOUT REGISTRATION ?
Info 13. 02. 08:36 RZ 17 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "Not bad, very nice stage. I'm trying run save, slowest and savest as possible. I had doping test for first time." / "Nebylo to zlé, pěkná zkouška. Snažím se jet opatrně, pomalu a co nejopatrněji jak to jde. Poprvé jsem byl na dopingové kontrole."
Info 13. 02. 08:34 RZ 17 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 51) "Unfortunatelly we missed two minute gap, we run behind Kuipers in dust. Impossible to pass him." / "Pozbyli jsme bohužel dvouminutového odstupu, jeli jsme za Kuipersem v tom prachu. Nebylo možné ho předjet."
Info 13. 02. 08:32 RZ 17 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It's fun, I set really good time, enjoy myself." / "Byla to zábava. Zajel jsem slušný čas, bavil jsem se."
Info 13. 02. 08:30 RZ 17 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Lot of snow dust." / "Hodně naprášeného sněhu ve vzduchu."
Info 13. 02. 08:28 RZ 17 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) Delayed at SS start "No problem at all. Good fun." / Zpožděn na startu RZ "Žádný problém. Dobrá zábava."
Info 13. 02. 08:24 RZ 17 2 SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 18) "We had to change gearbox, some strange noise last superspecial." / "Museli jsme vyměnit převodovku, na včerejší poslední zkoušce z ní šly nějaké divné zvuky."
Info 13. 02. 08:22 RZ 17 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Beautiful, lot of crest and blind corners, interesting. Every corner has surprise." / "Nádhera, hodně horizontů a nepřehledných zatáček, zajímavé. Každá zatáčka byla překvapením."
Info 13. 02. 08:20 RZ 17 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) Jump start. "Really good conditions." / Předč. start do RZ "Opravdu dobré podmínky."
Info 13. 02. 08:18 RZ 17 2 SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 18) 6 min late from SP / o 6 min pozdě ze servisu
Info 13. 02. 08:16 RZ 17 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "Windscreen was fogged, but OK. Hard to find the rhythm." / "Mlžilo se nám čelní sklo, ale OK. Těžko se mi hledal rytmus."
Info 13. 02. 08:12 RZ 17 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, I don't have to take any risk, I'm not pushing too hard. It's not exciting." / "OK, nemusím vůbec riskovat. Moc jsem do toho nešel. Moc mě to nebaví."
Info 13. 02. 08:10 RZ 17 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) FL tyre puncture "It was at the finish line. Lot of dust, difficult to see. No risk at all, I tried this morning, but difficult to see." / Defekt LP pneu "Stalo se to v cíli. Hodně se prášilo, špatná viditelnost. Neriskoval jsem, zkusil jsem to teď ráno, ale nebylo nic vidět."
Info 13. 02. 08:08 RZ 17 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We went bit wide and hit snowbank. Lost bumper and some things, cracked windscreen. Very difficult conditions." / "Byli jsme širocí a vletěli do závěje. Urvali jsme nárazník a nějaké další věci, prasklo nám čelní sklo."
Info 13. 02. 08:06 RZ 17 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I lost a lot, lot of snow in the air. Difficult to see anything at some places." / "Hodně jsem ztratil, ve vzduchu je hodně sněhu. Místy je těžké vůbec něco vidět."
Info 13. 02. 08:04 RZ 17 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Quite OK, trying to push, but not enough. We loosing time to best world drivers now." / "Celkem OK, snažili jsme se zatáhnout, ale nestačilo to. Ztrácíme čas v porovnání s nejlepšími svštovými jezdci."
Info 13. 02. 08:02 RZ 17 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was OK, road was nice and smooth, no ruts. On afternoon will be more difficult to me." / "Bylo to OK, povrch trati byl rovný a čistý, bez kolejí. Odpoledne to budu mít mnohem těžší."
Info 13. 02. 07:51 RZ 17 Temperature -28 deg. C reported / Teplota -28 st. C
Info 13. 02. 07:50 RZ 17 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 12. 02. 20:00 RZ 16 VÍTE ŽE OD ROKU 2010 JE KOMPLETNÍ OBSAH WWW.AUTOSPORT.CZ VČETNĚ GALERIÍ DOSTUPNÝ I BEZ REGISTRACE? / DO YOU KNOW THAT COMPLETE CONTENT OF WWW.AUTOSPORT.CZ SINCE 2010 AVAILABLE WITHOUT REGISTRATION ?
Info 12. 02. 17:16 RZ 15 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "Definitely good day for me, but bad for Patrik and Anders, I'm sorry for them. Incredible to be in this position, tomorrow will be just about surviving." / "Pro mě rozhodně skvělý den, ale špatný pro Patrika a Anderse, je mi jich líto. Je úžasné být v této pozici, zítra to bude jen o přežití."
Info 12. 02. 17:12 RZ 15 2 KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 17) "This was fantastic stage, especially jump, marvelous." / "Tohle byla fantastická zkouška, hlavně skok, skvělé."
Info 12. 02. 17:10 RZ 15 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It's been good, actually I improved my pace. Struggled a bit, but it's amazing." / "Bylo to dobré, momentálně jsem zlepšil své tempo. Trcohu jsem se trápil, ale je to úžasné."
Info 12. 02. 17:08 RZ 15 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Good clean day, just one small mistake. We are happy." / "Dobrý klidný den, jen jedna malá chyba. Jsme spokojení."
Info 12. 02. 17:06 RZ 15 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "Good, I tried catch Khalid, but it was impossible. But tomorrow I will try." / "Dobré, snažil jsem se pojet Chálida, ale nešlo to. Ale zkusím to zítra."
Info 12. 02. 17:04 RZ 15 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "OK, we had fast run through, but can be bit better." / "OK, projeli jsme to rychle, ale mohlo to být lepší."
Info 12. 02. 17:02 RZ 15 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "OK, but difficult to drive car on last three bumpy km without powersteering." / "OK, ale poslední tři uskákané km se jely bez posilovače těžko."
Info 12. 02. 17:00 RZ 15 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) RL wheel puncture "It's been OK, better. Quite tricky stages. Big improvement today." / Defekt LZ pneu "Bylo to OK, lepší. hodně zrádné zkoušky. Dnes velké zlepšení."
Info 12. 02. 16:58 RZ 15 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "We are still learning and Matthew and Sandell fighting. Today was rough, rutted, lot of loose snow and surprises." / "My se pořád učíme a Matthew bojuje se Sandellem. Dnes to bylo rozbité, koleje, hodně vyházeného sněhu a překvapení."
Info 12. 02. 16:56 RZ 15 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Drive like this, nothing to do. Car was OK, just driving and keep good rhythm. Pity I'm not inside this fight." / "Jedu takhle dál, nic nenadělám. Auto je OK, jen jet a držet dobrý rytmus. Škoda že nejsem v tom souboji."
Info 12. 02. 16:54 RZ 15 2 SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 18) "It's been a great day, except stage where we had spin. Good to fight with WRC cars." / "Kromě těch hodin to byl skvělý den. Je dobré bojovat s vozy WRC."
Info 12. 02. 16:52 RZ 15 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "This day was almost perfect, I have perfect feeling from car. Tomorrow I'll do my best." / "Dnes to bylo skoro perfektní, mám dobrý pocit z auta. Zítra udělám co budu moci."
Info 12. 02. 16:50 RZ 15 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Slowed down "I don't know what is the best solution. I hope to be able to win, but it's difficult situation." / Zpomalil "Nevím, jaké je správné řešení. Doufám, že budu schopný vyhrát, ale je to těžká situace."
Info 12. 02. 16:48 RZ 15 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Should I slow down to be behind? OK, that's good, that was plan." / "Měl jsem zpomalit, abych byl vzadu? OK, je to dobré, podle plánu."
Info 12. 02. 16:46 RZ 15 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We'll see. Think Petter and Jari-Matti will be fast. I f conditions will be like today tomorrow, then I have no chance." / "Uvidíme. Petter a Jari-Matti budou rychlí. Jestli budou zítra stejné podmínky jako dnes, jsem bez šance."
Info 12. 02. 16:44 RZ 15 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It's been absolutelly quite difficult today. Terribly on the afternoon, I was frustrated, but nothing to do with it." / "Dnes to bylo strašně těžké. Odpoledne to bylo hrozné, byl jsem frustrován. Ale s tím se nic nedá dělat."
Info 12. 02. 15:56 RZ 14 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Nothing to do, just to finish. Driving in the good rhythm, no big risk." / "Co můžu dělat, jen dojet až do cíle. Mám dobrý rytmus, žáné velké riskování."
Info 12. 02. 15:50 RZ 14 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Especially this afternoon I'm enjoying the driving. Trying to stay concentrated, especially in the ruts, they full of snow." / "Hlavně teď odpoledne si jízdu užívám. Snažím se zůstat soustředěný, hlavně v kolejích, jsou plné sněhu."
Info 12. 02. 15:46 RZ 14 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Now was OK. My mistake on previous stage came in wrong time. Boys behing getting close." / "Teď to bylo OK. Noje chyba z předchozího testu přišla ve špatný čas. Kluci se na mě dotáhli."
Info 12. 02. 15:30 RZ 14 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 12. 02. 15:10 RZ 13 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 51) "I'm quite pleased. We will catching Ken Block." / "Jsem opravdu nadšený. Budeme útočit na Kena Blocka."
Info 12. 02. 15:08 RZ 13 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "It's hard for concentration. I just have to drive to service park." / "Je to těžké na koncentraci. Jen musím dojet do servisu."
Info 12. 02. 15:04 RZ 13 2 KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 17) "It's OK. Beautiful stage, we are happy." / "Je to OK. Nádherná zkouška, jsme spokojení."
Info 12. 02. 15:02 RZ 13 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Definitelly lot better this time. I improved my driving, braking and so on." / "Tenhle průjezd rozhodně lepší. Zlepšil jsem svou jízdu, brždění a další."
Info 12. 02. 15:00 RZ 13 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "We were little bit braking and we spun." / "Šli jsme trochu pozdě na brzdy a dělali hodiny."
Info 12. 02. 14:58 RZ 13 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "We trying to catch Khalid, but on this fast stage no"t possible. Not enough power. / "Snažíme se honit Chálida, ale na téhle rychlé zkoušce to nejde. Chybí nám výkon."
Info 12. 02. 14:54 RZ 13 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Good stage, but quite rutted now." / "Dobrá zkouška, ale už jsou vyjeté velké koleje."
Info 12. 02. 14:52 RZ 13 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "Not so nice without powersteering. But stage was nice." / "Bez posilovače to není nic moc. Ale byla to pěkná RZ."
Info 12. 02. 14:51 RZ 13 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "No, it's OK." / "Ne, je to dobré."
Info 12. 02. 14:49 RZ 13 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "First km was ok, but then lost commitment on the ice." / "První km byl OK, ale pak jsme na ledě ztratili důvěru."
Info 12. 02. 14:48 RZ 13 2 SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 18) "We jump out in left corner, went into snowbank, we have problem now." / "Vyletěli jsme v levé zatáčce, vletěli jsme do závěje, máme problém."
Info 12. 02. 14:46 RZ 13 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I crossed Sandel in stage, lost some time, he was in opposite direction." / "Míjel jsem Sandella ve vložce, něco jsem ztratil, byl do protisměru."
Info 12. 02. 14:44 RZ 13 2 SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 18) Passed by Loeb / předjet Loebem
Info 12. 02. 14:42 RZ 13 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "We'll use new tyres for next stage. Not bad not." / "Na další zkoušku dáme nové pneu. Teď to nebylo zlé."
Info 12. 02. 14:40 RZ 13 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Very good stage for us. Finally I managed to keep it into line." / "Pro nás moc dobrá zkouška. Konečně jsem to dokázal udržet ve stopě."
Info 12. 02. 14:38 RZ 13 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I lost also lot of time, I didn't change tyres, but use new for next one." / "I já ztratil dost času, neprohodil jsem kola, ale na další zkoušku dám nové."
Info 12. 02. 14:36 RZ 13 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I spun at the end, we lost." / "Dostal jsem před cílem hodiny, ztratili jsme."
Info 12. 02. 14:34 RZ 13 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Definitelly better, but still it's very difficult. Car doesn't fit in ruts. Very tricky." / "Je to rozhodně lepší, ale pořád moc těžké. Auto nepasuje do kolejí. Je to moc zrádné."
Odstup 12. 02. 14:30 RZ 12 P 3 GRØNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 24) Engine problems on liasion to SS / Problémy s motorem na přejezdu k RZ
Info 12. 02. 14:00 RZ 12 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) Problems with powersteering / Potíže s posilovačem řízení
Info 12. 02. 13:48 RZ 12 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "No problem with this stage, I had no puncture. Better, but still we far behind." / "S touhle zkouškou nebyl problém, bez defektu. Je to lepší, ale pořád jsme moc vzadu."
Info 12. 02. 13:46 RZ 12 2 SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 18) "This stage was quite difficult, lot of loose snow. But we still trying to push." / "Tahle zkouška byla opravdu obtížná, hodně rozházeného sněhu. Ale snažíme se jet pořád naplno."
Info 12. 02. 13:44 RZ 12 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Very tricky, very rough, hard to follow the line. I have something with rear right wheel, have to check it." / "Velmi zrádné, hodně rozbité, těžko se držela stopa. Mám něco s pravým zadním kolem, musím to zkontrolovat."
Info 12. 02. 13:42 RZ 12 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Very slippy, we spun on one junction. 2 kms from finish, we lost few seconds, quickest spin in my life." / "Hodně to klouzalo, na jedné z odboček jsme dělali hodiny. 2 km před cílem, ztratili jsme pár vteřin, nejrychlejší hodiny v životě."
Info 12. 02. 13:40 RZ 12 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "It's very different now, I have to made some changes. Long way to go, we'll see." / "Je to teď úplně jiné, musím udělat nějaké úpravy. Do cíle daleko, uvidíme."
Info 12. 02. 13:38 RZ 12 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Not nice at all, so much snow, narrow and deep." / "Žádná sláva, moc sněhu, je to úzké a hluboké."
Info 12. 02. 13:36 RZ 12 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It's so difficult, car is not keeping in line after Swedish championship. Lot of snow front of me. Impossible to drive. Worst than first run through." / "Je to moc těžké, auto se po švédském šampionátu nedá udržet ve stopě. Přede mnou je moc sněhu. Nedá se jet. Horší než při prvním průjezdu."
Info 12. 02. 13:25 RZ 12 VÍTE ŽE OD ROKU 2010 JE KOMPLETNÍ OBSAH WWW.AUTOSPORT.CZ VČETNĚ GALERIÍ DOSTUPNÝ I BEZ REGISTRACE? / DO YOU KNOW THAT COMPLETE CONTENT OF WWW.AUTOSPORT.CZ SINCE 2010 AVAILABLE WITHOUT REGISTRATION ?
Info 12. 02. 11:24 RZ 11 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm not satisfied, lost lot to Petter. Although I know he is driving well. My problem? Driver." / "Nejsem spokojený, ztratil jsem hodně na Pettera. Vím že jede dobře. Můj problém? Řidič."
Info 12. 02. 11:18 RZ 11 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Not bad. We really pushing to make some time. But boys behind pushing too. Car is working, no reason to change anything." / "Není to zlé. Opravdu tlačíme, něco jsme najeli. Ale kluci za námi tlačí taky. Auto funguje, není důvod něco měnit."
Info 12. 02. 11:08 RZ 11 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 12. 02. 11:00 RZ 10 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 51) "It's more over than my expectation." / "Je to o moc lepší než jsem čekal."
Info 12. 02. 10:58 RZ 10 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "Bad morning for Patrik and russian guys, but good for me. It's like vacation now for me, not pushing. I'm really safe now." / "Špatné ráno pro Patrika a ruské kluky, ale dobré pro mě. Teď jsem jakona dovolené, netlačím. Jedu už hodně na jistotu."
Info 12. 02. 10:56 RZ 10 P 3 TAGIROV D. / ZAVĚRŠINSKÁ A. (st. č. 33) "We went off on morning, it was my mistake. Excellent lesson to me." / "Ráno jsme byli venku, moje chyba. Pro mě to byla skvělá lekce."
Info 12. 02. 10:54 RZ 10 2 KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 17) "Today is good, snow and sun, best of the world." / "Dneska je to dobré, sníh a slunce, nejlepší na světě."
Info 12. 02. 10:54 RZ 10 P 3 GRØNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 24) "I have confidence today. Sorry for Flodin he was excluded." / "Dnes jedu na jistotu. Je mi líto vyloučení Flodina."
Info 12. 02. 10:50 RZ 10 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I'm driving really clean today. It's amazing, I enjoy it." / "Dnes jedu opravdu čistě. Je to úžasné, baví mě to."
Info 12. 02. 10:48 RZ 10 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "First stage really slippery, second was good, this one slippery again some places. I should be bit faster." / "První zkouška hodně uklouzaná, druhá dobrá, teď to zase místy hodně klouzal. Měl bych být rychlejší."
Info 12. 02. 10:46 RZ 10 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "Surface is better, trying to do our best and fighting with some WRC cars. We enjoying it." / "Povrch je lepší, děláme co umíme a zápolíme s některými WRC. Baví nás to."
Info 12. 02. 10:44 RZ 10 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "We clip into bank and nearly off." / "Škrtli jsme si o bariéru a málem skončili mimo trať."
Info 12. 02. 10:42 RZ 10 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "I want to be first, but I have to stay on the road. No more silly mistakes. I have better feeling with the car today." / "Chtěl bych vyhrávat, ale musím zůstat na trati. Už žádné hloupé chyby. Dnes mám lepší pocit z auta."
Info 12. 02. 10:38 RZ 10 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "We trying to find right pace." / "Snažíme se najít správný rytmus."
Info 12. 02. 10:34 RZ 10 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) RL tyre puncture "We had puncture. I don't know why. Maybe I hit the snowbank." / Defekt LZ pneu "Udělali jsme gumu. Nevím proč. Možná jsem trefil závěj."
Info 12. 02. 10:28 RZ 10 2 SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 18) "We went completely flat out, puncture must come at the end, we didn't feel it." / "Jeli jsme totálně naplno, defekt musel přijít před cílem, necítili jsme to."
Info 12. 02. 10:26 RZ 10 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) FL tyre almost out of the rim "Maybe 1 km from the end. Everything goes well." / PP málem z ráfku "Možná kilometr před cílem. Vše jde dobře."
Info 12. 02. 10:23 RZ 10 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "If I'm right, Petter was late at TC. I was really enjoying stage, but our windscreen was misting close to the end." / "Jestli se nepletu, Petter byl o minutu pozdě do ČK. Zkouška se mi opravdu líbila, jen ke konci se nám mlžilo čelní sklo."
Info 12. 02. 10:20 RZ 10 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "We lost little time, I made mistake close to finish. But not bad." / "Trochu jsme ztratili´, udělal jsem před cílem chybu. Ale není to špatné."
Info 12. 02. 10:18 RZ 10 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We taking some time, but some parts tricky. We have to think about tomorrow." / "Něco jsme stáhli, ale místy je to zrádné. Musíme přemýšlet nad zítřkem."
Info 12. 02. 10:16 RZ 10 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Just very difficult at the moment, lot of snow in the forest. We loosing lot of time, but I can't push anymore. But it's fight with big boys." / "Je to jen momentálně hodně těžké, v lese je moc sněhu. Ztrácíme hodně času, ale nemůžu jet víc. Ale je to boj s velkými kluky. "
Info 12. 02. 10:05 RZ 10 VÍTE ŽE OD ROKU 2010 JE KOMPLETNÍ OBSAH WWW.AUTOSPORT.CZ VČETNĚ GALERIÍ DOSTUPNÝ I BEZ REGISTRACE? / DO YOU KNOW THAT COMPLETE CONTENT OF WWW.AUTOSPORT.CZ SINCE 2010 AVAILABLE WITHOUT REGISTRATION ?
Info 12. 02. 09:26 RZ 9 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Car front right damage "I just hit the snowbank, don't know what there. But OK. I try, but we are out of the order." / Poškozená pravá přední část auta "Jen jsem trefil závěj, nevím co tam bylo. Ale OK. Snažím se, ale jsme mimo hru."
Info 12. 02. 09:22 RZ 9 2 SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 18) "It's OK, we trying as much as can, but this stage was super fast." / "Je to OK, snažíme se jak to jde, ale tohle byla super rychlá zkouška."
Info 12. 02. 09:18 RZ 9 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "One of the best stages of the rally. We have to wait what's happens." / "Jedna z nějhezčích zkoušek rally. Musíme čekat co se bude dít."
Info 12. 02. 09:14 RZ 9 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm loosing time to Petter, not good. I lost in some long corners, I need more confidence." / "Ztrácím na Pettera, to není dobré. Ztrácel jsem v táhlých zatáčkách, potřebuji větší jistotu."
Info 12. 02. 09:12 RZ 9 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I didn't get any proper rhythm at all, and the sun ... aah. I lost lot of time." / "Neměl jsem vůbec žádný pořádný rytmus a slunce ... áá. Ztratil jsem moc času."
Info 12. 02. 09:10 RZ 9 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Some places are so low, I didn't see properly. This stage went badly." / "Místy to bylo hodně propadlé, pořádně jsem neviděl. Tahle zkouška se moc nepovedla."
Info 12. 02. 09:08 RZ 9 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It was better now, surface is more fine. Some corners quite loose. But seems it was good run." / "Bylo to lepší, povrch trati byl víc v pohodě. Některé zatáčky jsou dost vyhrabané. Ale zdá se, že to byla slušná jízda."
Info 12. 02. 09:00 RZ 9 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 12. 02. 09:03 RZ 8 P 3 TAGIROV D. / ZAVĚRŠINSKÁ A. (st. č. 33) Went off / Byl mimo trať
Odstup 12. 02. 08:29 RZ 8 2 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 20) Engine failure / Porucha motoru
Info 12. 02. 08:28 RZ 8 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We are trying, but we are too far. No chance to come back." / "Snažíme se, ale jsme moc daleko. Není šance dostat se dopředu."
Info 12. 02. 08:22 RZ 8 2 SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 18) "We are quite behind WRC boys today. I tried to keep in line. Let's see how Eyvind do." / "Dnes budeme za kluky s WRC hodně daleko. Snažil jsem se udržet ve stopě. Uvidíme co Eyvind."
Info 12. 02. 08:20 RZ 8 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Bit more snow as I expected. I had a good rhythm, but not pushed at all." / "Bylo trochu víc sněhu než jsem čekal. Mám dobrý rytmus, ale vůbec jsem netlačil."
Odstup 12. 02. 08:17 RZ 8 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) 4 min Late from TC, rolled 2 km into stage, crew OK / 4 min pozdní výjezd z ČK, šel přes střechu 2 km po startu RZ, posádka OK
Info 12. 02. 08:16 RZ 8 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I've been touching snowbanks bit, but nothing serious. Some places I have to be careful, some places agressive, I have to find good rhythm." / "Trochu jsem si hrábnul do závějí, nic vážného. Místy musím jet opatrně, místy agresivně, musím chytit dobré tempo."
Info 12. 02. 08:14 RZ 8 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Very nice conditions on the stages. Car feels very good today. Good podium is most important to me." / "Velmi pěkné podmínky na trati. Auto se dnes jeví moc dobré. Pro mě je důležité umístění na stupních vítězů."
Info 12. 02. 08:12 RZ 8 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I feel it's OK, but let's see how boys behind will do. But not bad." / "Vypadá to OK, ale uvidíme co kluci za námi. Ale není to zlé."
Info 12. 02. 08:10 RZ 8 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Quite a lot of snow, but I expected. Very tricky, bad grip. But I try to push." / "Opravdu hodně sněhu, ale to jsem čekal. Je to hodně zrádné, špatná adheze. Ale sanžím se tlačit."
Odstup 12. 02. 07:59 RZ 8 P 3 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 21) Excluded, rims / Vyloučen, ráfky
Info 12. 02. 07:58 RZ 8 5 KANGUR M. / KRAAG K. (st. č. 66) Excluded, rims / Vyloučen, ráfky
Odstup 12. 02. 07:58 RZ 8 5 KANGUR M. / KRAAG K. (st. č. 66) Excluded, rims / Vyloučen, ráfky
Info 12. 02. 07:55 RZ 8 VÍTE ŽE OD ROKU 2010 JE KOMPLETNÍ OBSAH WWW.AUTOSPORT.CZ VČETNĚ GALERIÍ DOSTUPNÝ I BEZ REGISTRACE? / DO YOU KNOW THAT COMPLETE CONTENT OF WWW.AUTOSPORT.CZ SINCE 2010 AVAILABLE WITHOUT REGISTRATION ?
Info 11. 02. 18:04 RZ 7 P 3 TAGIROV D. / ZAVĚRŠINSKÁ A. (st. č. 33) "I do my best. It's really tough." / "Dělám co můžu. Je to opravdu těžké."
Info 11. 02. 18:00 RZ 7 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) Smashed windscreen "Classical things if you pushing and locking lightpod on hood. We drove 2 km with it, but then we had to stop and fix it." / Rozbité čelní sklo "Klasika když spěcháte a dáváte světelnou rampu na kapotu. Jeli jsme s tím 2 km, pak museli zastavit a dát to do pořádku."
Info 11. 02. 17:58 RZ 7 P 3 GRØNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 24) "Really difficult day, stages difficult." / "Velmi těžký den, hodně náročné zkoušky."
Info 11. 02. 17:56 RZ 7 P 3 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 21) "Still long way to go. Hope we took some seconds, I need to be closer to make pressure." / "Do cíle pořád daleko. Doufám, že jsme stáhli pár vteřin, potřebuji být blíž abysme mohli vytvořit tlak."
Info 11. 02. 17:54 RZ 7 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Hard work." / "Těžká práce."
Info 11. 02. 17:52 RZ 7 2 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 20) "Engine running on three cylinders, it started at end of Likenas. I'm wondering we didn't lost more time." / "Motor běží na tři válce, začalo to ke konci Likenasu. Divím se, že jsme neztratili víc času."
Info 11. 02. 17:50 RZ 7 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It's huge challenge. I had bit oversteering, some changes for tomorrow." / "Je to velká výzva. Měl jsem to trochu přetáčivé, na zítřek uděláme nějaké změny."
Info 11. 02. 17:48 RZ 7 2 SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 18) "We had really good day, enjoying it. This stage was very rough." / "Měli jsme opravdu dobrý den, bavilo nás to. Tahle zkouška byla opravdu rozbitá."
Info 11. 02. 17:46 RZ 7 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "Fantastic car, just to learn. We didn't made any mistakes today, very happy." / "Fantastické auto, jen se s ním naučit. Dnes jsme neudělali žádnou chybu, velká spokojenost."
Info 11. 02. 17:44 RZ 7 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "Not bad day for us, but stage before we had puncture. Tomorrow I want to drive as much as possible before Mexico." / "Pro nás to nebyl zlý den, ale na předchozí zkoušce jsme měli defekt. Zítra se budu snažit odjet co nejvíc jako přípravu na Mexiko."
Info 11. 02. 17:42 RZ 7 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "Trying and we'll see what we can do." / "Snažíme se a uvidíme, co budeme moci dělat."
Info 11. 02. 17:40 RZ 7 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Very tough day. Now lot icy patches and gravel." / "Velmi náročný den. Teď bylo hodně ledových ploten a šotoliny."
Info 11. 02. 17:38 RZ 7 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I must say I'm very happy. I was lucky on this stage, I came deep into snow and almost lost lightpod. Tomorrow it will be hard as first on the road." / "Musím říci, že jsem moc spokojený. Na této RZ jsem měl štěstí, vletěl jsem hluboko do sněhu a málem ztratil světla. Zítra to budu mít jako první těžké."
Info 11. 02. 17:36 RZ 7 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Now it was OK, unfortunatelly we had puncture earlier and lost some time. We have not experience." / "Teď to bylo OK, ale předtím jsme bohužel měli defekt. Chybí nám zkušenosti."
Info 11. 02. 17:34 RZ 7 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "Fogging windscreen. I tried but I lost." / "Zamlžovalo se nám čelní sklo. Snažil jsem se, ale ztratil jsem."
Info 11. 02. 17:32 RZ 7 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "We made some mistakes, even half spin. Really difficult." / "Udělali jsme pár chyb, včetně polovičních hodin. Opravdu náročné."
Info 11. 02. 17:30 RZ 7 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Good start. It's going to be difficult for boys behind us tomorrow." / "Dobrý začátek. Zítra to budou mít hoši za námi těžké."
Info 11. 02. 17:28 RZ 7 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Afternoon was better. Rally is stil very long." / "Odpoledne bylo lepší. Rally je pořád ještě hodně dlouhá."
Info 11. 02. 17:26 RZ 7 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Windscreen was misting. I couldn't push at all. Same problem on this morning. Tactic with tyres." / "Mlžilo se čelní sklo. Nemohl jsem vůbec zabrat. Stejný problém jako ráno. Taktika s pneumatikami."
Info 11. 02. 17:24 RZ 7 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm happy and confident with my driving. Good rhythm now, finally everything working together." / "Jsem spokojený a jistý svojí jízdou. Dobrý rytmus, konečně funguje vše dohromady jak má."
Info 11. 02. 17:22 RZ 7 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) FL tyre puncture "It was better on last two stages, but now i got puncture, don't know why. Run 15 km on it." / Defekt LP pneu "Na posledních dvou zkouškách to bylo lepší, ale teď jsem dostal defekt, nevím proč. Jel jsem na tom 15 km."
Info 11. 02. 17:30 RZ 6 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) Jump start / Předčasný start do RZ
Info 11. 02. 16:22 RZ 6 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Lot of gravel now. I tried to save studs, but I was too cautious. I lost lot of time." / "Teď bylo hodně šotoliny. Snažil jsem se pošetřit hřeby, ale byl jsem moc opatrný. Ztratil jsem dost času."
Info 11. 02. 16:20 RZ 6 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Puncture / Defekt
Info 11. 02. 16:18 RZ 6 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "Much better. This is a proper car." / "O hodně lepší. Tohle je opravdové auto."
Info 11. 02. 16:14 RZ 6 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We lost little bit at the end, full of gravel. Just went wide a bit, some mistakes." / "Ke konci testu jsme trochu ztratili, bylo tam plno šotoliny. Jen jsme byli trošku širocí, pár chybek."
Info 11. 02. 16:12 RZ 6 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "So slippery on ice, studs must be destroyed. I have two spares." / "Na ledě to moc klouzalo", hřeby musí být pryč. Mám dvě rezervy."
Info 11. 02. 16:10 RZ 6 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Run was OK, but I just destroy front tyres. So narrow stage." / "Jizda v pohodě, jen jsem zničil přední pneu. Bylo to hodně úzké."
Info 11. 02. 15:07 RZ 5 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "Time is not so good, but we doesn't want to fight with Flodin or Grondal, they are flying like hell. We will try to keep third position." / "Čas není dobrý, ale nesnažíme se bojovat s Flodinem nebo Grondalem, ti letí neskutečně. Pokusíme se udržet třetí místo."
Info 11. 02. 15:00 RZ 5 P 3 GRØNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 24) "We have some problems." / "Máme problémy."
Info 11. 02. 14:59 RZ 5 2 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 20) "There is so much gravel, it is like going on a rail." / "Je tam moc šotoliny, je to jako jet po kolejích."
Info 11. 02. 14:56 RZ 5 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It is better than in the morning, we are more confident." / "Je to lepší než ráno, jsme si mnohem jistější."
Info 11. 02. 14:54 RZ 5 2 SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 18) "We were trying to drive as fast as possible, no problems. I think that grip is now much better, it will be easier for WRC cars." / "Snažíme se jet nejrychleji, jak umíme, žádné problémy. Přilnavost na trati už je lepší, bude to jednodušší pro vozy WRC."
Info 11. 02. 14:52 RZ 5 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It is going better and better stage by stage." / "Zkoušku za zkouškou to jde líp a líp."
Info 11. 02. 14:49 RZ 5 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "Conditions are more better than in the morning, it is easier for me." / "Podmínky jsou lepší, než ráno, je to pro mě jednodušší."
Info 11. 02. 14:48 RZ 5 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "We are trying to relax as possible in the car and make a fun for spectators." / "Snažíme se užívat si jízdu v autě a bavit diváky."
Info 11. 02. 14:46 RZ 5 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "We overshoot one corner, we are trying to use different style of driving with higher gear." / "Minuli jsme jednu odbočku, snažíme se jet jiným stylem s vyšším zařazeným rychlostním stupněm."
Info 11. 02. 14:42 RZ 5 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I don't understand, I try to drive careful, because I haven't been in this position in the past. I don't know why other cars are so slow." / "Nerozumím tomu, jedu opatrně, nikdy jsem nebyl v této pozici. Nerozumím, proč jedou ostatní auta tak pomalu."
Info 11. 02. 14:40 RZ 5 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "Everything is working perfectly. I have changed something on the car, but I cannot say what, because Citroëns are listening." :o) / "Všechno funguje parádně. Změnil jsem něco na autě, ale nemůžu říct co, protože lidé od Citroënu poslouchají." :o)
Info 11. 02. 14:39 RZ 5 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "We have fixed problems with power steering in service, it is like a new car. Now it is working perfectly." / "V servisu jsme vyřešili problémy s posilovačem řízení, je to jako nové auto. Teď funguje perfektně."
Info 11. 02. 14:36 RZ 5 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I try to push hard, but it is very tricky. Nor problems anyway. But we are thinking about tomorrow and cleaning the road." / "Snažil jsem se tlačit, ale je to hodně zrádné. Jinak žádné problémy. Ale přemýšlíme nad zítřkem a čištění cesty."
Info 11. 02. 14:34 RZ 5 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Now the grip is really better than in morning. And if there is more grip, I am more confident with the car." / "Přilnavost je lepší, než byla ráno. A když má auto lepší přilnavost, líp se mi s ním jede."
Info 11. 02. 14:31 RZ 5 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "There is much more gravel on the road, we have to take care a little bit." / "Na cestě je hodně vytahané šotoliny, musíme si dávat pozor."
Info 11. 02. 14:29 RZ 5 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It is not easy. It is most difficult conditions I have ever drive. On beginning we hit a snow bank in high speed." / "Není to jednoduché. Jsou to nejtěžší podmínky, za jakých jsem kdy jel. Na začátku zkoušky jsme ve vysoké rychlosti trefili sněhovou bariéru."
Info 11. 02. 14:25 RZ 5 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "The grip was much better. There is more gravel on road. We have lost some time, but not so much as in the morning." / "Přilnavost byla mnohem lepší. Na cestě je hodně šotoliny. Ztratili jsme nějaký čas, ale ne tak moc, jako ráno."
Info 11. 02. 14:10 RZ 5 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) Penalty 10 sec in TC 4E / Penalizace 10 sec v ČK 4E
Info 11. 02. 12:09 RZ 4 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "This is a fantastic car, I enjoy every minute of the stage. A little bit surprised but I am very happy to be in the lead. Road conditions are extremely difficult but I will try to push hard in the second round too." / "Tohle je fantastické auto, užívám si to každou minutu. Jsem trochu překvapený, ale zároveň šťastný, že vedy. Podmínky na trati jsou hodně náročné, ale pokusím se jet naplno i ve druhém průjezdu."
Info 11. 02. 12:08 RZ 4 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Difficult but it was ok." / "Těžké, ale bylo to ok."
Info 11. 02. 12:07 RZ 4 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "I had some problems earlier today, now we have fixed it and I can tell you that I really pushed hard in here." / "Ráno jsem měl nějaké problémy, ale podařilo se nám je vyřešit, takže můžu říct, že jsme se teď snažili tlačit."
Info 11. 02. 12:06 RZ 4 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Still got problems with power steering, it is so hard to turn the steering wheel." / "Pořád máme problémy s posilovačem řízení, je těžké točit volantem."
Info 11. 02. 12:05 RZ 4 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Difficult stage. It is so difficult to see the correct lines. Hope for better conditions second time around." / Hodně těžká zkouška. Je náročné jet správnou linií. Doufám, že ve druhém průjezdu to bude lepší."
Info 11. 02. 12:04 RZ 4 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Lost some time when I went straight in a junction. Tricky stage." / "Ztratil jsem čas, když jsem minul jednu křižovatku. Hodně uklouzané."
Info 11. 02. 12:03 RZ 4 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was incredibly slippery in the stage. I came over a crest and touched a snow bank. The car is shorter than the Ford Focus so you need to react even faster to adjust the car. We have damaged front of our car." / "Na zkoušce to neuvěřitelně klouzalo. Po jednom z horizontů jsem trefil sněhovou bariéru. Auto je kratší než Focus, takže bylo potřeba reagovat rychleji. Máme poškozený předek auta."
Info 11. 02. 12:02 RZ 4 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I had maybe the worst road conditions ever at Rally Sweden since I was the first in this stage. Hope for better conditions in the second run through." / "Měl jsem jako první jezdec asi nejhorší podmínky na trati Rally Sweden, co jsem kdy zažil. Doufám, že ve druhých průjezdech to bude lepší."
Info 11. 02. 12:01 RZ 4 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "So very difficult, the conditions change all the time. It was fun to drive a short bit into Norway and I can tell you we made a good show for the spectators." / "Hodně těžké, podmínky se pořád mění. Bylo zábavné zavítat na chvíli do Norska a musím říct, že jsem tam pro diváky udělali pěknou show."
Info 11. 02. 11:36 RZ 4 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) No power. / Bez výkonu.
Info 11. 02. 11:36 RZ 4 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) No power. / Bez výkonu.
Info 11. 02. 11:31 RZ 4 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) Puncture. / Defekt.
Odstup 11. 02. 17:05 RZ 3 P 3 KETOMÄKI J. / RISBERG K. (st. č. 25) Retired, damaged cooler / Odstoupil, poškozený chladič
Info 11. 02. 09:40 RZ 3 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 11. 02. 09:08 RZ 2 P 3 FUCHS N. / GARCIA R. (st. č. 35) "we went into snowbank." / "Byli jsme v závěji."
Info 11. 02. 09:06 RZ 2 P 3 TAGIROV D. / ZAVĚRŠINSKÁ A. (st. č. 33) "Dangerous and amazing." / "Nebezpečné a úžasné."
Info 11. 02. 09:04 RZ 2 P 3 GORBAN V. / LEONOV E. (st. č. 32) "Everything is different. But weather is OK, everything is fine" / "Všechno je jiné. Ale počasí je OK, vše v pořádku."
Info 11. 02. 09:02 RZ 2 P 3 LINARI G. / GREGORIANI P. (st. č. 23) "Car is OK." / "Auto je v pořádku."
Info 11. 02. 09:00 RZ 2 P 3 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 26) "Not bad as I expected. But car feels very funny, still sideways, I'm not confident." / "Není to tak zlé jak jsem čekal. Ale auto se chová divně, je to pořád bokem. Nemám jistotu."
Info 11. 02. 08:58 RZ 2 2 KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 17) "We went off and now air filter is fully block, so engine not working properly." / "Byli jsme mimo trať a zacpal se vzduchový filtr, takže motor nefunguje správně."
Info 11. 02. 08:56 RZ 2 P 3 GRØNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 24) "Difficult. We catching Kuipers car which had a problem front of us." / "Těžké. Naháněli jsme Kuiperse, který měl potíže."
Info 11. 02. 08:54 RZ 2 P 3 KETOMÄKI J. / RISBERG K. (st. č. 25) "We lost some time because hit snowbank." / "Ztratili jsme kvůli tomu, že jsme trefili závěj."
Info 11. 02. 08:52 RZ 2 P 3 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 21) "I went off the road just at the beginning of the stage. Thanks to spectators they helped me." / "Byl jsem mimo trať po startu zkoušky. Díky divákům, že mi pomohli zpět."
Info 11. 02. 08:48 RZ 2 2 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 20) "So difficult. I was driving too slow, snow was everywhere. Thanks Block." / "Hodně těžké. Jel jsem hodně pomalu, sníh byl všude. Díky Blocku."
Info 11. 02. 08:46 RZ 2 M wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Several moments. It's experience, I can't believe." / "Několik krizovek. To je zkušenost, nemůžu tomu uvěřit."
Info 11. 02. 08:44 RZ 2 2 KUIPERS R. / HULZEBOS A. (st. č. 17) Reported stopped on stage / Stojí
Info 11. 02. 08:42 RZ 2 2 SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 18) "Beginning was not good, but then I got the rhythm more and more." / "Začátek nebyl nejlepší, ale pak jsem se dostával víc a víc do tempa."
Info 11. 02. 08:40 RZ 2 M wrc KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 9) "It's OK. Learning new car, fast stage." / "Je to OK. Učíme se s novým autem, rychlá zkouška."
Info 11. 02. 08:38 RZ 2 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) "It's sliding like hell. Very difficult to me, just trying keep on the road." / "Klouže to jako hrom. Pro mě je to moc těžké, je se snažím udržet na trati."
Info 11. 02. 08:36 RZ 2 wrc ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 16) "We touched snowbank, car turned over. I'm dissapointed." / "Trefili jsme závěj, otočilo to auto. Jsem zklamaný."
Info 11. 02. 08:34 RZ 2 M wrc AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 10) "Difficult, lot of snow. Different to recce. Not easy to keep the line." / "Těžké, hodně sněhu. Je to jiné než při tréninku. Těžko se drží stopa."
Info 11. 02. 08:32 RZ 2 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I'm happy with that. So fast, I have to be more cautious." / "Jsem s tím spokojený. Hodně rychlé, musím být trochu opatrnější."
Info 11. 02. 08:30 RZ 2 M wrc RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We spun in one place, hit the bank and stuck, had reverse." / "Dělali jsme hodiny, trefili závěj a museli couvat."
Info 11. 02. 08:28 RZ 2 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) "Not very good, but I tried my best. Try little bit more. Very difficult in these conditions." / "Nic moc, ale snažil jsem se. Zkusím trochu víc zabrat. V těchto podmínkách je to těžké."
Info 11. 02. 08:26 RZ 2 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Something wrong with powersteering. Too tough, we slided." / "Něco je špatně s posilovačem řízení. Bylo moc tuhé, klouzali jsme."
Info 11. 02. 08:24 RZ 2 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "That's good. But I can't see flat corners. Just snowbanks. Difficult to push, so many moments." / "To je dobré. Ale nerozeznával jsem zatáčky naplno. Bylo těžké tlačit, hodně krizovek."
Info 11. 02. 08:22 RZ 2 M wrc OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Lot of learn, lot of snow. Absolutelly no grip." / "Hodně učení, hodně sněhu. Vůbec žádná přilnavost."
Info 11. 02. 08:20 RZ 2 wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Couple of moments, unbeliavable. Must be very difficult for Sebastien. Bloody hell, very tricky." / "Pár krizovek, neuvěřitelné. Pro Sebastiena to musí být hodně těžké. Sakra, je to pěkně zrádné."
Info 11. 02. 08:18 RZ 2 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Just lot of snow, some places more narrow. I hit the snowbank and lost corner lights." / "Jen hodně sněhu, místy je to o dost užší. Trefil jsem závěj a ztratil boční přídavná světla."
Info 11. 02. 08:16 RZ 2 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very very difficult to be first on the road. Lot of snow, we were completely stopped. I'll loose lot of time today." / "Je to moc moc těžké být první na trati. Hodně sněhu, kompletně nás to brzdilo. Dnes ztratíme hodně času."
Info 11. 02. 07:58 RZ 2 Fresh snow, cloudy and temp below 0 degr. / Čerstvý sníh, oblačno, teplota pod bodem mrazu
Info 10. 02. 20:50 RZ 1 P 3 TRIVINO R. / SALOM LOPEZ S. (st. č. 37) Excluded / Vyloučen
Info 10. 02. 20:48 RZ 1 M wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 5) Had spin, lost few seconds / Dělal hodiny, ztratil několik vteřin
Info 10. 02. 20:14 RZ 1 2 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 19) Had to reverse / Musel couvat
Info 10. 02. 20:12 RZ 1 P 3 LINARI G. / GREGORIANI P. (st. č. 23) Trapped in snowbank / Zůstal viset v závěji
toplist